Gebruikelijk loon niet verlaagd bij verliesverrekening

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een verlies gedurende twee jaar (mede) veroorzaakt door de vorming van een voorziening die in een volgend jaar vrijvalt, onvoldoende aanleiding is voor het in aanmerking nemen van een lager gebruikelijk loon. Er is im…

Werknemer moet zakelijkheid ritten bewijzen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat als een werknemer gebruik wenst te maken van een belastingvoordeel, het aan hem is te bewijzen dat niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé gereden is.