Nieuws

now browsing by category

 

<p>Wolters Kluwer geeft ‘crisiscontent’ vrij voor fiscalisten en juristen</p>

Sinds deze week staat het onderdeel 'Corona en recht' online op de informatieportal Navigator van uitgeverij Wolters Kluwer. Hierin worden commentaren, aantekeningen, naslagonderdelen en vakartikelen gratis ter beschikking gesteld die betrekking hebben op de crisis als gevolg van de uitbraak van het

Huidige opzet BPM staat niet ter discussie

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën antwoordt op vragen van de vaste commissie voor Financiën inzake de uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen dat de huidige opzet van de BPM niet ter discussie staat.

Geen onderzoek naar langlopende procedures Belastingdienst

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vindt het niet zinvol onderzoek te doen naar langlopende (gerechtelijke) procedures tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen....Dat antwoordt hij op Kamervragen van het lid Leijten (SP). De vragen zijn gesteld naar...

<p>Europese Commissie: Uitbreiding kaderregeling staatssteun coronacrisis</p>

De Europese Commissie stelt voor om de ‘Temporary Framework’ voor staatssteun tijdens de coronacrisis uit te breiden met vijf maatregelen. Op grond van één van die maatregelen kunnen EU-lidstaten uitstel van betaling van belasting verlenen.

<p>Duitsland vraagt beursgenoteerde bedrijven opschorten dividend in ruil voor noodsteun</p>

Duitsland wil dat alle beursgenoteerde bedrijven die vanwege de coronacrisis voor overheidssteun aankloppen uitkeringen aan aandeelhouders via dividenden opschorten....Dat geldt dan voor de periode dat een bedrijf gebruikmaakt van het noodloket, dus bijvoorbeeld de looptijd van een noodlening...

<p>Samenloop periodiek en finaal verrekenbeding</p>

Een vrouw maakt op grond van het periodiek verrekenbeding aanspraak op een deel van de overwaarde in de woning. Volgens het hof kan er geen sprake zijn van het alsnog periodiek verrekenen omdat er een finaal verrekenbeding is overeengekomen.

<p>’Verruim verliesverrekening om bedrijven in nood te helpen'</p>

"Een voor de hand liggende maatregel ontbreekt in het pakket van fiscale noodmaatregelen, namelijk de verruiming van de verliesverrekening. Een dergelijke verruiming kan ondernemingen namelijk wel een daadwerkelijke lastenvermindering opleveren in crisistijd."

<p>Fiscale faciliteiten voor Belgische schenkers van mondkapjes</p>

De Belgische regering gaat het schenken van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes, tijdelijk vrij van btw en fiscaal aftrekbaar maken. Daarnaast wordt een belastingvermindering verleend aan particulieren voor giften in natura aan ziekenhuizen.

<p>Al duizenden aanvragen voor schaderegeling TOGS</p>

Enkele duizenden ondernemers hebben sinds vrijdag een aanvraag ingediend bij het noodloket voor bedrijven die direct getroffen worden door de coronamaatregelen van het kabinet, de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)....Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van...

Terechte navordering wegens kwade trouw van adviseur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat mevrouw X voor het indienen van haar IB-aangifte gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.
Top