Nieuws

now browsing by category

 

<p>Intrekking cassatieberoep is geen begunstigend beleid inzake belastingrente</p>

Het Ministerie van Financiën heeft laten weten het beroep in cassatie in te trekken in een zaak van Hof Den Haag van 14 november 2018 over belastingrente.

<p>Geen cassatie in zaak over leegstaande woningen bestemd voor sloop of verkoop</p>

Het Ministerie van Financiën gaat geen beroep in cassatie instellen tegen een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch van 21 februari 2019 over de verhuurderheffing....In deze uitspraak heeft de rechter bepaald dat er geen verhuurderheffing is verschuldigd voor woningen die op de peildatum niet verhuurd...

Te hoge IB-navordering door onredelijke schattingen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de schattingen van de inspecteur niet redelijk zijn voor wat betreft de onbenoemde contante uitgaven van € 50.000 en kosten voor levensonderhoud van in totaal € 250.000....De hoogte hiervan is namelijk niet onderbouwd met controleerbare gegevens.

Postbezorger geniet loon ondanks deelname aan vof

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur geen aanleiding had om aan de juistheid van de IB-aangiften van de heer X te twijfelen, zodat er een nieuw feit is....De inspecteur stelt met succes dat de onderneming van de vof feitelijk wordt gedreven door vennoot-1 en dat X bij hem in dienst...

Geschil over dwangsom leidt niet tot afzonderlijke procedure en hogere proceskosten

De Hoge Raad oordeelt dat de bevoegdheid van de rechter om geschillen vereenvoudigd af te doen niet is beperkt tot gevallen waarin de rechter het beroep in volle omvang honoreert....Voor de dwangsom hoefde de rechtbank geen afzonderlijke procedure te volgen.

<p>Vergoeding aanlegkosten natuurlijke oevers op eigen grond niet belast</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de aanlegvergoeding niet onderworpen is aan de btw-heffing en dat voor de aanleg van de oevers in rekening gebrachte omzetbelasting voor aftrek in aanmerking komt.

Klakkeloos volgen rechtbank zonder grieven te beoordelen wordt afgestraft door Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad heeft het hof zijn uitspraak ontoereikend gemotiveerd. X heeft in hoger beroep namelijk diverse grieven aangevoerd die tot een ander oordeel kunnen leiden.

<p>Lidmaatschapsrecht VvE blijft behoren tot box 3</p>

Er komt geen extra vrijstelling of andere fiscale behandeling van het lidmaatschapsrecht in een VvE. Het lidmaatschapsrecht in een VvE blijft een vermogensrecht dat tot de rendementsgrondslag in box 3 wordt gerekend....Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ollongren...

Vergeefs verzoek om wraking van oud-ambtenaar Ministerie van Financiën en griffier

De Hoge Raad oordeelt dat de enkele omstandigheid dat raadsheer Cools gedurende zijn vroegere werkzaamheden voor het Ministerie van Financiën betrokken is geweest bij...een vaststellingsovereenkomst en het gestelde niet-nakomen van die overeenkomst door de Belastingdienst, geen zwaarwegende...

<p>Steeds meer aanvragen heffingsvermindering verduurzaming</p>

Nu de regeling vermindering verhuurderheffing voor verduurzaming per 1 juli 2019 wordt gesloten, dienen verhuurders nog steeds veel aanvragen in. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.
Top