Nieuws

now browsing by category

 

Dubbele heffing energiebelasting nog niet in 2021 opgelost

De dubbele heffing van energiebelasting bij het gebruik van energieopslag is in beginsel niet in lijn met het uitgangspunt van de energiebelasting, namelijk dat de levering aan het einde van de keten belast is....Het is echter niet gelukt om een bestendig wetsvoorstel op te nemen in het...

Huisarts die via coöperatie werkzaamheden verricht is geen IB-ondernemer

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij zelfstandig voor eigen rekening en risico werkzaamheden heeft verricht. De werkzaamheden die X heeft verricht, heeft zij verricht voor Q.

<p>Nieuwe ronde loonsubsidie (NOW-2) vanaf maandag aan te vragen bij UWV</p>

Bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf maandagochtend terecht bij uitkeringsorganisatie UWV voor een loonsubsidie zodat zij hun werknemers zoveel mogelijk in dienst kunnen houden....Het loket van de zogenoemde NOW 2.0 gaat maandag om 09.00 uur open, meldt het UWV.

Kabinet respecteert motie voor unanimiteit bij besluitvorming belastingheffing EU

Het kabinet respecteert de motie van de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om besluitvorming bij belastingheffing binnen Europees verband per unanimiteit te laten plaatsvinden....Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Nederland treuzelt te lang met UBO-register

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat de vierde anti-witwasrichtlijn niet volledig is omgezet in nationaal recht....De onvolledige omzetting van de richtlijn heeft betrekking op de te verstrekken informatie over de uiteindelijk begunstigden van...

<p>Mogelijk nogmaals onderzoek naar invoering WLTP in de BPM</p>

Nu er zorgen zijn bij de Tweede Kamer en de autosector over de budgetneutrale invoering van de WLTP in de BPM stelt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën voor aanvullend onderzoek te verrichten.

<p>Uitbreiding begrip inzetbaarheidskosten verwerkt in nieuwe factsheet transitievergoeding</p>

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook als een tijdelijk contract niet wordt verlengd. De regelgeving is sindsdien meerdere malen aangepast....De nu uitgebrachte factsheet beschrijft op hoofdlijnen de regels voor de transitievergoeding voor werkgevers...

<p>Voor 5 miljoen aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto’s</p>

Al na één dag hebben particulieren zo'n 5 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor elektrische auto's. Over auto's die sinds begin vorige maand zijn verkocht kunnen mensen subsidie aanvragen, met terugwerkende kracht: het loket ging woensdag open.

<p>Brussel sleept Nederland voor EU-hof om witwaswet</p>

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving....Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag.

Nieuwe leidraad FATCA/CRS verschenen

In de Staatscourant is een nieuwe leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving verschenen. In het nieuwe besluit zijn enkele antwoorden afgestemd met de FAQ’s van de OESO en wordt ingegaan op de versoepelde aangifte bij opzegging van de Amerikaanse nationaliteit...
Top