Waardering onroerende zaken

now browsing by category

 

<p>Beïnvloedende factor vve-reserve dient uit verkoopprijs vergelijkingsobjecten te worden geëlimineerd</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat bij gebruik van verkoopprijzen van vergelijkingsobjecten een correctie moet worden gemaakt voor de aanwezigheid van een vve-reserve bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Hof keurt methode gemeente Amsterdam bij berekenen erfpachtcorrecties WOZ goed

Hof Amsterdam oordeelt dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde methode en toegepaste factoren voor het berekenen van erfpachtcorrecties bij de WOZ-waardering deugdelijk zijn.

Perceel grond met 21 woningen in aanbouw is WOZ-samenstel

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeente Boxmeer de woningen in aanbouw onjuist heeft afgebakend. De rechtbank vernietigt daarom de 21 afzonderlijke WOZ-beschikkingen.

WOZ-waarde kinderdagverblijf niet te hoog

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van het kinderdagverblijf van X niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld.

WOZ-waarde kinderdagverblijf niet te hoog

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar de WOZ-waarde van het kinderdagverblijf niet op een te hoog bedrag heeft vastgesteld.

Vermenging van taxatiemethoden maakt WOZ-taxatie gemeente onbruikbaar

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de berekening van de WOZ-waarde door de gemeente teveel onduidelijkheid geeft. De gemeente heeft deels gebruik gemaakt van de DCF-methode en deels van de huurwaardekapitalisatiemethode....Door deze vermenging biedt de waardeonderbouwing onvoldoende houvast voor...

Anders dan rechtbank ziet hof geen reden voor verlaging WOZ-waarde

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar aannemelijk maakt dat de WOZ-waarde van € 273.000 niet te hoog is.

Huurder van woning heeft niet zonder meer procesbelang bij WOZ-beschikking

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de huurder van een huurwoning niet zonder meer belang heeft bij een beslissing over de WOZ-waarde.

Hof keurt methode gemeente Amsterdam bij berekenen erfpachtcorrecties WOZ goed

Hof Amsterdam oordeelt dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde methode en toegepaste factoren voor het berekenen van erfpachtcorrecties bij de WOZ-waardering deugdelijk zijn.

Hof keurt methode gemeente Amsterdam bij berekenen erfpachtcorrecties WOZ goed

Hof Amsterdam oordeelt dat de door de gemeente Amsterdam gehanteerde methode en toegepaste factoren voor het berekenen van erfpachtcorrecties bij de WOZ-waardering deugdelijk zijn.
Top