Diensten die wij verrichten

Administratiekantoor Bakker staat met zijn diensten voor deskundigheid en kwaliteit; of het nu om een ingewikkelde B.V.- structuur gaat of een aangifte inkomstenbelasting voor de ZZP’er.
In de loop der jaren hebben wij onze kennis vergaard en ruime ervaring opgedaan op financieel administratief gebied. Wij zijn er trots op u een compleet en voordelig pakket aan administratieve en fiscale diensten te kunnen aanbieden. Voor uw gemak hebben wij onderstaand een opsomming gemaakt van de diensten die administratiekantoor Bakker verricht. Per onderdeel vind u tevens een opsomming van voorbeelden welke in de praktijk door ons kantoor behandeld worden.

Administratie

Iedere ondernemer heeft te maken met de administratieve verplichtingen. Te denken valt hierbij aan het voeren van een deugdelijke administratie voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of omzetbelasting. Een onduidelijke of ondeugdelijke administratie zal door de belastingdienst verworpen worden met alle consequenties van dien. Maar de administratie is meer dan een verplicht nummer, financiële informatie biedt u de mogelijkheid optimaal uw bedrijf te sturen. Zo kunt u vroegtijdig liquiditeitsproblemen aan zien komen en daar alvast actie op ondernemen. Er zijn verschillende manieren waarop Administratiekantoor Bakker u bij kan staan. Van het verzorgen van een aangifte tot het voeren van de gehele administratie. Hieronder vind u een aantal voorbeelden van praktijkgerichte oplossingen die wij bieden.

 

Jaarrekening

De jaarrekening is de afsluiting van het administratieve jaar.
Tegenwoordig dient u in alle fiscale aangiften zowel een winst- en verliesrekening en balans in te vullen en mee te sturen. De jaarrekening heeft ook een balans en resultatenrekening met daarnaast duidelijke toelichtingen op balans- en resultaatposten, zodat u bij controle achteraf eenvoudig de samenstelling en herkomst van de posten in de aangifte kunt herleiden. Besloten vennootschappen zijn bij wet verplicht om jaarlijks een jaarrekening bij de kamer van koophandel te publiceren (publicatiejaarrekening). Welke posten hierbij vermeld dienen te worden, hangt af van een aantal factoren. Wij kennen de regels en zijn dan ook prima in staat deze werkzaamheden voor uw onderneming te verrichten. Onderdeel hiervan zijn ook:

 • Samenstellen van begrijpelijke en correcte jaarrekening
 • Bespreken van de bevindingen en cijfers
 • Opstellen notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Aangifte vennootschapsbelasting opmaken
 • Fiscale positie bepalen en bespreken
 • Deponeren van jaarrekening

 

Salarisadministratie

Mocht uw onderneming toe zijn aan of reeds beschikken over personeel, kunnen wij ook deze administratie voor u verzorgen. Als werkgever komen er allerlei zaken op u af. Zo dient u een aparte loonadministratie aan te leggen, gegevens van de werknemer te administreren, per werknemer een loonstaat bijhouden, een arbeidscontract opstellen, een loonstrook en jaaropgaaf verstrekken enzovoort.
Specialistisch werk wat de nodige zorg en aandacht vraagt. Wij hebben deze aandacht en daarnaast de kennis en middelen om u van dienst te zijn. U geeft ons de maandelijkse mutaties door en wij zorgen dat u de uitdraaien binnen 48 uur in uw bezit heeft. En tegen concurrerende tarieven daar wij vinden dat het een onderdeel van de administratie is. Hiervoor hoeft u niet naar een apart bureau. Wij communiceren digitaal met de belastingdienst en beschikken over modelcontracten en diverse formulieren waar u als klant kosteloos gebruik van kunt maken.

 • Opstellen van arbeidscontracten
 • Verzorgen van loonstroken en jaarwerk
 • Aangifte loonheffingen
 • Digitaal invullen akkoordverklaring
 • Integratie van boekingen in de financiële administratie

 

Fiscale aangiften

Periodiek bestookt de belastingdienst ondernemers met verzoeken tot het doen van aangiften. Om het maximale voor onze cliënten uit de aangiften te behalen beschikken wij over vertrouwde software en een stuk ervaring. De software stelt ons in staat nauwkeurig de grenzen van de belastingwetten op te zoeken. De ervaring leert wat mogelijk is en wat niet. Het voordeel ligt bij de klant.

 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte loonheffingen
 • Aangifte dividendbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vermogensbelasting
 • Aangifte successie- en schenkingsrecht
 • Optreden in bezwaar– en beroepsprocedures
 • Overleg en onderhandelingen met de belastingdienst
Top