<p>Hoekstra verlengt contract huisbankier ING met fiscus</p>

ING mag nog zeker tot en met 2024 het betalingsverkeer van de Belastingdienst blijven verzorgen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) meldt dat hij het contract met de bank, dat in 2022 afloopt, met twee jaar verlengt....Reden is dat de fiscus al een aantal grote verandertrajecten heeft lopen.

Terechte naheffingen bij taxibedrijf wegens niet voldoen aan 90%-gebruiksnorm

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat reeds uit de CJIB-waarnemingen en de verklaringen van een vennoot van X vof over het vervalsen van de rittenadministratie volgt dat deze niet als bewijs voor het gebruik van de auto's als taxi kan dienen.

Nabetaling van loon na civiele procedure wordt volgens A-G niet te zwaar belast

A-G Niessen is van mening dat de (civiel)rechterlijke procedure om de werkgever tot betaling te dwingen, bevestigt dat het loon van de heer X vóór 2014 niet inbaar was....De salaristermijnen zijn evenmin rentedragend geworden.

21% btw voor de levering van zuurstofcompressors en lege zuurstofflessen

Een zuurstofcompressor en lege zuurstofflessen zijn geen toebehoren van een zuurstofconcentrator. De levering hiervan wordt daarom belast met 21% btw.

<p>Zelfstandigenaftrek niet afbouwen maar afschaffen</p>

De door het kabinet voorgestelde stapsgewijze verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting is met gemengde gevoelens ontvangen....De afbouw tot € 5.000 in 2028 is voor fiscalist Ruud van den Dool echter niet afdoende. “Schaf de zelfstandigenaftrek helemaal af, zorg...

Rechtbank reageert niet goed op schending motiveringsbeginsel in bezwaarfase

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank onjuiste consequenties heeft verbonden aan de schending van het motiveringsbeginsel in de uitspraak op bezwaar.

Hof weigert gemachtigde op zitting en handhaaft vervolgens WOZ-waarde sportcomplex

Hof Amsterdam is van oordeel dat de WOZ-waarde van het sportcomplex niet op een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof heeft de rechtsbijstandverlener die X in beroep bijstond gevraagd de zittingszaal te verlaten omdat X de machtiging voor deze rechtsbijstandverlener in hoger beroep heeft...

Waarschuwing voor niet-ontvankelijkheid in verzuimherstelbrief moet ook bij professionele gemachtigde

De Hoge Raad oordeelt dat de regel dat een bestuursorgaan de indiener van een bezwaarschrift schriftelijk moet waarschuwen voor mogelijke niet-ontvankelijkverklaring ook geldt als er een professionele gemachtigde in het spel is.

LB-vrijstelling blijft ook na 2010 gelden voor pensioen van medewerker Wereldbank

De Hoge Raad oordeelt dat het gedeelte van de pensioenuitkeringen dat voortvloeit uit aanspraken die reeds bestonden op 31 december 1994, is vrijgesteld....Het schrappen van art. 38 Wet LB 1964 heeft er namelijk niet toe geleid dat art. 3.82 Wet IB 2001 van toepassing is op de pensioenuitkeringen.

Ook als al bezwaar is gemaakt “namens alle erven” heeft erfgenaam recht op eigen WOZ-beschikking

De Hoge Raad oordeelt dat X als erfgenaam op grond van art. 26 Wet WOZ recht heeft op eigen WOZ-beschikkingen 2012 ondanks het feit dat haar broer al eerder “namens de erven” bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-beschikkingen 2012 die nog aan de vader waren opgelegd.
Top