Nieuw feit. Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude

De Hoge Raad oordeelt dat het zwijgen van X voor de inspecteur een bevestiging kon zijn van het vermoeden van belastingfraude.

Hulp aan benauwde kleinzoon geen excuus om niet direct parkeerbelasting te betalen

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de hulp die X verleende aan zijn benauwde kleinzoon geen reden is om niet onmiddellijk de parkeerbelasting te voldoen.

Geen schending motiveringsbeginsel bij uitspraak op bezwaar in WOZ-zaak

Hof Arnhem-Leeuwarden verwerpt het standpunt van X dat de uitspraak op bezwaar onvoldoende zou zijn gemotiveerd.

Dubbele heffing energiebelasting nog niet in 2021 opgelost

De dubbele heffing van energiebelasting bij het gebruik van energieopslag is in beginsel niet in lijn met het uitgangspunt van de energiebelasting, namelijk dat de levering aan het einde van de keten belast is....Het is echter niet gelukt om een bestendig wetsvoorstel op te nemen in het...

Huisarts die via coöperatie werkzaamheden verricht is geen IB-ondernemer

Hof Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij zelfstandig voor eigen rekening en risico werkzaamheden heeft verricht. De werkzaamheden die X heeft verricht, heeft zij verricht voor Q.

<p>Tweede Kamer wil extern onderzoek box 3-heffing naar werkelijk rendement</p>

De Tweede Kamer vraagt de regering extern onderzoek te doen naar concrete beleidsopties om de vermogensrendementsheffing te heffen op basis van werkelijk rendement....Een motie van die strekking is op 2 juli 2020 aangenomen. Er werden ook drie moties aangenomen op het gebied van de toeslagen.

<p>Nieuwe ronde loonsubsidie (NOW-2) vanaf maandag aan te vragen bij UWV</p>

Bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis kunnen vanaf maandagochtend terecht bij uitkeringsorganisatie UWV voor een loonsubsidie zodat zij hun werknemers zoveel mogelijk in dienst kunnen houden....Het loket van de zogenoemde NOW 2.0 gaat maandag om 09.00 uur open, meldt het UWV.

Kabinet respecteert motie voor unanimiteit bij besluitvorming belastingheffing EU

Het kabinet respecteert de motie van de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om besluitvorming bij belastingheffing binnen Europees verband per unanimiteit te laten plaatsvinden....Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

Nederland treuzelt te lang met UBO-register

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat de vierde anti-witwasrichtlijn niet volledig is omgezet in nationaal recht....De onvolledige omzetting van de richtlijn heeft betrekking op de te verstrekken informatie over de uiteindelijk begunstigden van...

<p>Mogelijk nogmaals onderzoek naar invoering WLTP in de BPM</p>

Nu er zorgen zijn bij de Tweede Kamer en de autosector over de budgetneutrale invoering van de WLTP in de BPM stelt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën voor aanvullend onderzoek te verrichten.
Top