<p>ING toch weer huisbankier overheid, ondanks witwasschandaal</p>

Het betalingsverkeer van de overheid wordt de komende tijd toch geregeld door ING. Na de schikking die het Openbaar Ministerie trof met de bank vanwege de witwasaffaire, werd het contract dat ING als huisbankier had met het Rijk niet automatisch verlengd. Minister van Financiën Wopke Hoekstra...

<p>Arthur van der Linden winnaar Stevensprijs 2020</p>

De winnaar van de Stevensprijs 2020, Arthur van der Linden Op vrijdag 22 januari heeft de vakjury tijdens een druk bezochte livecast in de Hilversumse studio Arthur van der Linden aangewezen als winnaar van de Stevensprijs 2020. Het is voor de zesde keer dat de Stevensprijs werd uitgereikt en voor...

<p>Fiscale maatregelen in uitbreiding steunpakket coronamaatregelen</p>

In verband met de verlenging van de lockdown heeft het kabinet het steunpakket met coronamaatregelen opnieuw uitgebreid. Er zijn ook meerdere fiscale maatregelen verlengd.

Hof acht geen herinvesteringsvoornemen aanwezig door afsplitsing en verkoop binnen concern

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat zij een herinvesteringsvoornemen had. Uit een brief van de dga van X bv blijkt dat X bv vanaf medio 2010 niet meer het voornemen had om te investeren in een vervangend bedrijfsmiddel door de beoogde afsplitsing.

Bij directie is onafgebroken voornemen tot herinvestering aanwezig, geen vrijval HIR

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat zij een herinvesteringsvoornemen had en dat het voornemen onafgebroken aanwezig is geweest. Daarbij is onder andere van belang dat X bv het voornemen in een directiebesluit kenbaar heeft gemaakt.

<p>Conclusie over vermogensetikettering en BOF opsteker voor vastgoedpraktijk</p>

In een op 8 januari verschenen conclusie heeft Advocaat-Generaal IJzerman (A-G) een stukje van de fiscale vastgoedpuzzel verduidelijkt. Zelfstandig vastgoedfiscalist Aad Rozendal spreekt van een waardevolle conclusie voor de vastgoedpraktijk. “De A-G geeft concreter aan hoe we binnen de...

Geen IB-ondernemerschap voor kunstenaar met uitkering

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat X geen oogmerk had om voordeel te behalen. Op de zitting verklaart hij namelijk bewust niet te streven naar omzet omdat dat zou leiden tot een korting van zijn bijstandsuitkering.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor beroep zonder poststempel

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het ontbreken van een leesbaar poststempel tot gevolg heeft dat X aannemelijk moet maken dat zijn beroep voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.

Minder belastingrente door te late BTW-naheffing

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de BTW-naheffing over 2016 ziet op de afgetrokken voorbelasting van openstaande crediteuren, waarvan een deel mogelijk al in 2015 nageheven had moeten worden. Dit kan echter in het midden blijven, omdat X bv door het toerekenen aan 2016 minder...

Box 3 heffing van 2016 is geen schending eigendomsrecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heffing over het box 3 vermogen geen individuele buitensporige last voor de heer X is waarmee art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM wordt geschonden.
Top