<p>Inhaalslag Belastingdienst in berekening kindgebonden budget</p>

De Belastingdienst voert momenteel berekeningen uit of mensen die een toeslag ontvangen ook recht hebben op het kindgebonden budget over de jaren 2018 en 2019.

Termijnoverschrijding bij te laat ingediend bezwaar tegen BTW-afdracht niet verschoonbaar

Hof Den Haag beslist dat het te laat ingediende bezwaar tegen de BTW-afdracht door acupuncturist X niet-ontvankelijk is. Er is geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding.

<p>Alternatief voor tbs-regeling ligt voor het oprapen</p>

Nu staatssecretaris Snel van Financiën druk bezig is met de bouwstenen voor een beter belastingstelsel, komt ook de vraag op of de tbs-regeling in de inkomstenbelasting toe is aan herziening....Een vraag die Arend Jan van Lint met een volmondig 'ja' beantwoordt voor de terbeschikkingstelling aan de...

<p style="margin: 0px 0px 10.66px;">Bond voor Belastingbetalers: uitspraak HR voorleggen aan EHRM</p>

De Bond voor Belastingbetalers bekijkt de komende weken of de uitspraak van de Hoge Raad over het niet haalbare fictieve rendement van 4% op spaargeld in 2013 en 2014 moet worden voorgelegd aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

<p>Advocaat vraagt alleenstaande moeder 6.000 euro voor drie brieven aan de fiscus</p>

Een al van het tableau geschrapte advocaat heeft nog eens een schorsing van vier weken van de Orde van Advocaten achter zijn naam gekregen wegens excessief declareren....Hij bracht een alleenstaande moeder voor wie hij slechts drie brieven aan de Belastingdienst had geschreven bijna 6.000 euro in...

<p>Veehouders kunnen rekenen op miljoenen btw-terggave</p>

Veehouders kunnen volgens de Hoge Raad de omzetbelasting over opfokkosten (zoals voer, huisvesting en dierenarts en andere verzorgingskosten) tijdens de opfokperiode...herzien op het moment dat zij de overstap maken van de (inmiddels afgeschafte) btw-landbouwregeling naar de normale regeling voor...

<p>Dominica geschrapt van EU-lijst niet-coöperatieve jurisdicties</p>

Dominica is geschrapt van de EU-lijst van rechtsgebieden die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Dominica is zijn toezeggingen nagekomen en heeft de door de EU geuite punten van zorg met betrekking tot de automatische uitwisseling van financiële informatie aangepakt....Zo heeft Dominica de...

Overheidspensioen uit VK is volgens A-G mogelijk slechts in VK belastbaar

A-G Niessen is van mening dat alsnog onderzocht moet worden of het overheidspensioen van de heer X op 11 februari 2010 vorderbaar en inbaar is geworden....Het pensioen moet namelijk naar nationaal recht zijn ‘genoten’ vóór 25 december 2010. Op die datum trad namelijk het nieuwe belastingverdrag met...

<p>Ondanks buitensporige last bij laag reëel rendement op risicovrije beleggingen grijpt rechter niet in</p>

De Hoge Raad is het met het hof eens dat, ondanks de geconstateerde schending van art. 1 EP EVRM op regelniveau bij de vermogensrendementsheffing, voor ingrijpen van de rechter geen plaats is.

<p>Box 3-heffing vormt op stelselniveau schending eigendomsrecht: Hoge Raad grijpt echter niet in</p>

De Hoge Raad oordeelt dat voor de jaren 2013 en 2014 op stelselniveau het (nominale) rendement van 4% niet meer haalbaar was voor belastingplichtigen zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen.
Top