Terechte correctie van onzakelijke rente familielening voor eigen woning

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X niet aannemelijk maakt dat de rente van 9% zakelijk is.

<p>Heffingen China op Amerikaanse auto’s</p>

China gaat importheffingen instellen op 75 miljard dollar aan Amerikaanse goederen, waaronder auto's, ruwe olie en sojabonen. Dat heeft de Chinese regering aangekondigd....Daarmee slaat het Aziatische land terug voor Amerikaanse heffingen op 300 miljard dollar aan Chinese goederen. De Chinese...

<p>Dien vóór 1 september een voorstel in voor de Energielijst en Milieulijst 2020</p>

Vóór 1 september 2019 kan een voorstel worden ingediend om een bedrijfsmiddel op te laten nemen in de Energielijst of Milieulijst. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland past de Energielijst en de Milieulijst jaarlijks aan.

Fiscale consequenties aanbevelingen meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De Staatssecretaris van Financiën maakte een analyse van de fiscale consequenties en de gevolgen voor toeslagen.

<p>Coalitiepartijen eens over belastingplannen</p>

De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de belastingplannen voor volgend jaar. Dat is de uitkomst van het overleg dat donderdagavond tot laat werd gevoerd op het Ministerie van Financiën. Over de precieze inhoud van de plannen wilden de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niet...

Onroerende zaak voor weekendopvang kinderen is woning

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar de onroerende zaak ten onrechte als een niet-woning heeft aangemerkt. Het verblijf van de kinderen in de onroerende zaak heeft geen tijdelijk maar een duurzaam karakter.

Niet beantwoorden van vragen over aftrekposten levert nieuw feit op

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden levert het niet beantwoorden door X, van vragen over aftrekposten, een nieuw feit op dat navordering rechtvaardigt.

Niet beantwoorden van vragen over aftrekposten levert nieuw feit op

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden levert het niet beantwoorden door X, van vragen over aftrekposten, een nieuw feit op dat navordering rechtvaardigt.

Algemene tarief BTW op ledenbijdrage biologische winkels

A-G Ettema concludeert dat de ledenbijdrage aan biologische winkels voor de omzetbelasting belast is tegen het algemene tarief.

Gemeente legt terecht aanslag rioolheffing op voor pipowagen

Hof Den Haag oordeelt dat de heffingsambtenaar voor de pipowagen terecht een aanslag rioolheffing aan X heeft opgelegd. Volgens het hof is de pipowagen namelijk een afzonderlijke zaak in civielrechtelijke zin.
Top