34

now browsing by tag

 
 

<p>5,3 miljard euro loonsubsidie aangevraagd in tweede NOW-ronde</p>

Bedrijven hebben naar schatting 5,34 miljard euro aan tegemoetkoming voor het loon tussen juni en september aangevraagd. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken op basis van de eerste overschotten....Uitvoeringsorganisatie UWV heeft al zo'n 2,1 miljard euro overgemaakt. In de eerste NOW-ronde...

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten (V-N 2018/34.4) geactualiseerd.

<p>Toepassing van de startersaftrek is verplicht</p>

Stel dat iemand voldoet aan de voorwaarden, is de toepassing van de startersaftrek dan een keuze of een verplichting? Deze vraag werd door het forum van fiscaal dienstverleners, een onderdeel van de Belastingdienst, aan 417 aangesloten belastingadviseurs voorgelegd....Slechts 34% koos het juiste...

Toelichting op onderzoeksvoorstel parlementair advocaat box 3 heffing

De Tweede Kamer heeft een advies van de parlementair advocaat gevraagd over de vermogensrendementsheffing (V-N 2019/34.7). In een brief waarmee de Kamer op 1 oktober 2019 heeft ingestemd wordt nu een nadere toelichting gegeven.

<p>Nieuw besluit over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen</p>

Er is een nieuw besluit gepubliceerd in de Staatscourant over lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen. Het besluit bevat een aantal nieuwe goedkeuringen....Het besluit vervangt het besluit van 13 juni 2012 (V-N 2012/34.13), laatstelijk gewijzigd op 3 september 2015 (V-N 2015/44.9).

<p>Vakantiegeld lager door versnelde afbouw arbeidskorting</p>

Voor veel Nederlanders valt het vakantiegeld dit jaar lager uit dan vorig jaar. Dat meldt salarisverwerker ADP, die wijst naar een hoger belastingtarief op vakantiegeld....Dat geldt voor inkomens van boven de 34.000 euro per jaar.

FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude met btw

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.

FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude met btw

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.

FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude met btw

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.

FIOD verdenkt 4 mannen van miljoenenfraude met btw

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.
Top