35

now browsing by tag

 
 

<p>Kritische vragen over aanscherpen integriteitstoets anbi’s in Fiscale verzamelwet 2021</p>

De NOB stelt veel vragen over het voorstel tot aanscherpen van de integriteitstoets voor anbi’s in haar commentaar op het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 (35 437)....Het gaat met name om de toevoeging dat een anbi op verzoek van de inspecteur een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet...

<p>Hybride entiteiten onder het belastingverdrag met de VS</p>

Hybride entiteiten die voor Nederlandse fiscale doeleinden als transparant worden beschouwd en voor Amerikaanse fiscale doeleinden als niet-transparant, kunnen per 1 januari 2020 geen gebruik meer maken van de goedkeuring uit het CV/BV-besluit (V-N 2005/35.8).

<p>NOB is voorstander van modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer</p>

De NOB is een groot voorstander van de voorgenomen modernisering van het elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit schrijft de Orde in een position paper over het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (35 261)....Dit wetsvoorstel is in juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediend.

<p>’Rotterdammer tilt fiscus voor miljoenen'</p>

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro terug....Dat geld kreeg hij ook, hoewel hij er geen recht op had. Zijn huis is donderdagavond doorzocht.

<p>Belastingverlaging voor Indiase bedrijven</p>

De regering in India gaat de inkomstenbelasting voor binnenlandse bedrijven verlagen. De belastingdruk gaat effectief van 35% naar 25%. De maatregelen zijn bedoeld om de economische groei aan te jagen.

<p>NOB-commentaar wetsvoorstel Wet implementatie ATAD2</p>

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft commentaar gegeven op het wetsvoorstel Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35 241)....Het wetsvoorstel levert volgens de Orde veel vragen op. De Orde heeft de vragen vaak geïllustreerd met voorbeelden en daarbij het verzoek...

<p>Handreiking Waardering maaltijden op de werkplek</p>

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe de werkgever een maaltijd verwerkt op de werkplek in de aangifte loonheffingen....Geldt de waarde in het economisch verkeer of het normbedrag van € 3,35?

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Zwitserland ter stilzwijgende goedkeuring naar Tweede Kamer

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland (35 278) ter stilzwijgende goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd.

<p>Numerus-fixusstudies bij universiteiten niet vol</p>

Aankomend studiejaar zijn er opnieuw meer opleidingen met een numerus fixus bij universiteiten, terwijl uit onderzoek van NOS op 3 blijkt dat die studies vaak helemaal niet vol zitten....Buiten geneeskunde en tandheelkunde hadden in 2018 35 opleidingen een numerus fixus. Maar van die 35 zaten er 23...

<p>Temporisering verhoging AOW-leeftijd en ingangsdata lijfrente en goudenhanddrukstamrechten</p>

Op 2 juli 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd (35 223). Dit heeft onder meer gevolgen voor de vroegste en uiterste ingangsdatum van lijfrenten en goudenhanddrukstamrechten.
Top