35

now browsing by tag

 
 

<p>Makelaars: voordeel overdrachtsbelasting moet ergens betaald worden</p>

Makelaarsvereniging NVM heeft nog twijfels over de wet die het tarief voor overdrachtsbelasting verandert waarmee de Tweede Kamer donderdag instemde. De Wet differentiatie overdrachtsbelasting regelt dat starters tot 35 jaar vanaf 2021 een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting krijgen. De wet...

<p>VEH: grens van € 400.000 bij OVB voor starters werkt marktverstorend</p>

Vanaf 1 april 2021 moeten starters onder de 35 jaar die een woning van € 400.000 of meer kopen toch 2% overdrachtsbelasting (OVB) betalen. Dat is minister Ollongren van Binnenlandse Zaken overeengekomen met de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. De grens van € 400.000 gaat volgens Vereniging...

<p>NHG wil duidelijkheid over voorstel lagere overdrachtsbelasting</p>

Starters onder de 35 jaar die nu een woning willen kopen, weten nog altijd niet of de overdrachtsbelasting wordt verlaagd van 2 naar 0 procent. Omdat nog altijd niet duidelijk is of en hoe het voorstel dat op Prinsjesdag werd gelanceerd, in een wet wordt gegoten, zorgt dit voor onduidelijkheid...

<p>NOB voorziet problemen bij uitvoering box 3-wetsvoorstel</p>

De NOB geeft in haar nader commentaar op het wetsvoorstel Wet aanpassing box 3 (35 577) in overweging om alsnog af te stappen van een systeem met twee versies van het heffingvrij vermogen en het box 3-systeem te blijven baseren op één heffingvrij vermogen. Het werken met twee versies van het begrip...

<p>Woningcorporaties betalen 35% meer aan accountantskosten</p>

De kosten voor de controle op de jaarrekening zijn voor een woningcorporatie in een paar jaar tijd gemiddeld met 35% gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 corporaties van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.

<p>NOB: Opnieuw fiscaal faciliteren VUT-regelingen</p>

Net als in het commentaar van de NOB op de internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen vraagt de NOB in haar commentaar op het wetsvoorstel (35 555) opnieuw aan het kabinet waarom niet is gekozen voor het opnieuw fiscaal faciliteren van VUT-regelingen.

<p>Gebruik nettopensioen en nettolijfrente relatief gering</p>

Er is relatief weinig gebruikgemaakt van de vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente. Dat blijkt uit een evaluatie van deze nettoregelingen. Van de potentiële doelgroep van 200.000 mensen nemen er circa 35.000 (circa 17%) deel aan een nettoregeling en in vrijwel alle gevallen betreft dit...

Nederland wil extra uitstel van BTW e-commercepakket tot 1 januari 2022

Nederland zet zich samen met Duitsland in voor extra uitstel van inwerkingtreding tot 1 januari 2022 van het BTW e-commercepakket. Uit de Uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35 527) is gebleken dat de Belastingdienst het btw e-commercepakket per...

<p>Kritische vragen over aanscherpen integriteitstoets anbi’s in Fiscale verzamelwet 2021</p>

De NOB stelt veel vragen over het voorstel tot aanscherpen van de integriteitstoets voor anbi’s in haar commentaar op het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 (35 437)....Het gaat met name om de toevoeging dat een anbi op verzoek van de inspecteur een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet...

<p>Hybride entiteiten onder het belastingverdrag met de VS</p>

Hybride entiteiten die voor Nederlandse fiscale doeleinden als transparant worden beschouwd en voor Amerikaanse fiscale doeleinden als niet-transparant, kunnen per 1 januari 2020 geen gebruik meer maken van de goedkeuring uit het CV/BV-besluit (V-N 2005/35.8).
Top