36

now browsing by tag

 
 

<p>Belastingdienst verduidelijkt impact van corona-uitstel op pré-coronaschuld</p>

Op het Forum Fiscaal Dienstverleners beantwoordt de Belastingdienst een vraag over welke invloed het verlengen van corona-uitstel heeft op de pré-coronaschuld en de 36 maanden betalingsregeling. In de vraag werd aangegeven dat de klant van forumlid 60K pré-coronaschuld heeft openstaan en 40K schuld...

<p>Nieuwe deadlines wegens verlenging uitstel betaling</p>

Heeft een ondernemer vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan krijgt hij nu langer de tijd om zijn opgebouwde belastingschuld af te lossen....Hij mag daar 36 maanden over doen en hoeft pas te beginnen vanaf 1 juli 2021. De Belastingdienst heeft de belangrijkste datums op een rij...

Terugbetalingsregeling uitgestelde belastingschulden verruimd

Ondernemers die vanwege het coronavirus uitstel van het betalen van belasting hebben gekregen, krijgen langer de tijd deze belasting terug te betalen. Het kabinet kiest voor een startdatum van de terugbetalingsregeling voor uitgestelde schulden van 1 juli 2021 en de terugbetalingstermijn wordt 36...

Regeling bijzonder uitstel van betaling: vanaf 1 juli 2021 kunt u aflossen in 36 maanden

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

<p>Ruim 1,3 miljard euro aan loonsubsidie NOW-2 overgemaakt aan werkgevers</p>

Er is al ruim 1,3 miljard euro overgemaakt aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de nieuwe regeling voor loonsubsidie. Het loket voor de regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-2) is begin juli opengegaan....Inmiddels zijn er meer dan 36.435 aanvragen ingediend, meldt...

<p>Flinke stijging bedrijfsfaillissementen verwacht door crisis</p>

Door de coronacrisis gaan het komende anderhalf jaar bijna 8000 bedrijven in Nederland failliet, inclusief eenmanszaken. Dat verwacht kredietverzekeraar Coface....Dat komt neer op een stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen met 36 procent, in vergelijking met de voorgaande periode van...

IB-correcties en 36% boete voor crimineel zonder legaal inkomen

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking onherroepelijk vaststaat zodat de bewijslast ten nadele van de heer X wordt omgekeerd en verzwaard....X wordt in beide jaren geacht een modaal inkomen te hebben genoten.

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst gewijzigd

De Minister van Financiën heeft het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst (BBBB) van 28 juni 2016, nr. BLKB2016/695M (V-N 2016/36.5) gewijzigd. De wijziging betreft enkele noodzakelijke actualisaties.

<p>Btw-kloof EU: 137 miljard euro tekort aan btw-inkomsten</p>

In 2017 zijn de EU-landen in totaal 137 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen. Dat staat in een nieuwe studie van de Europese Commissie. Roemenië voert de lijst van landen met de grootste btw-kloof....Het land inde maar liefst 36 procent minder btw dan geraamd. Nederland zit in de onderste...

<p>EY haalt recordomzet in boekjaar 2017/2018</p>

Accountants- en adviesorganisatie EY behaalde in het boekjaar van 30 juni 2017 tot en met 29 juni 2018 wereldwijd een recordomzet van $ 36,4 miljard (€ 32,9 miljard)....Dit is een toename van 4,7 procent ten opzichte van het boekjaar 2016/2017. Aangepast naar de wisselkoersen bedroeg de groei zelfs...
Top