aangifte

now browsing by tag

 
 

<p>BV-eigenaren klagen over aangiftesysteem Belastingdienst</p>

Ondernemers met een besloten vennootschap klagen over een nieuw aangiftesysteem voor de belasting, waar ze ineens voor moeten betalen. Waar ze voorheen gratis met een gebruikersnaam en wachtwoord via de site aangifte konden doen, moeten ze dat nu doen via "E-herkenning"....Daardoor moeten ze extra...

Inkomen uit Foundation is geen onbelaste borgstellingsprovisie

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de Foundation kwalificeert als doelvermogen en dat de heer X door het onvermeld laten van zijn gerechtigheid tot de baten van de Foundation niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan....De bewijslast wordt daarom omgekeerd en verzwaard.

<p>’Boetebeleid fiscus oneerlijk voor jonge zzp’er'</p>

"De boetes voor het te laat betalen van de btw of het te laat indienen van de btw-aangifte pakken oneerlijk uit voor jonge zzp'ers, zoals maaltijdbezorgers." Dat zegt Don Ceder, gemeenteraadslid van de ChristenUnie en advocaat, in het consumentenprogramma Kassa.

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij pre-prorata berekening

De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet is ingegaan op de stelling van X dat zij een rekenfout in de aangifte heeft gemaakt. Door vast te stellen dat de door X gehanteerde methode de juiste methode is, is het hof namelijk niet ingegaan op de stelling van X dat zij de methode verkeerd heeft toegepast...

<p>Ruim 100.000 ondernemers dit jaar gestart met nieuwe KOR</p>

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. 108.000 ondernemers zijn vanaf deze datum gestart en hebben vrijstelling van de btw en de btw-aangifte.

<p>’Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting'</p>

De Belastingdienst waarschuwt om niet het nieuwe btw-identificatienummer voor ondernemers met eenmanszaken te gebruiken voor de aangifte omzetbelasting....De systemen van de Belastingdienst herkennen dit nummer niet, waardoor zij de aangiften niet ontvangen. De aangifte omzetbelasting kan alleen...

<p>Belastingdienst publiceert Landelijke Landbouwnormen 2019</p>

De Belastingdienst heeft de 'Landelijke Landbouwnormen 2019' gepubliceerd. Hierin staan de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten, en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven....De Landelijke Landbouwnormen zijn nodig voor de aangifte...

IB-verzuimboete van € 369 geldt ook voor first offender en aanslag van € 96

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X niet in de bewijslast slaagt dat alle van haar in redelijkheid te vergen zorg is betracht om te bewerkstelligen dat de aangifte tijdig door de inspecteur zou worden ontvangen.

Inspecteur beschikt niet over nieuw feit om fictief ab-inkomen te belasten

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur niet beschikt over een nieuw feit. Bij het vaststellen van de primitieve IB-aanslag 2012 had de inspecteur de aangifte aan een nader onderzoek moeten onderwerpen.

Uitsluitend het ondertekenen van een aangifte is onvoldoende bewijs voor grove schuld

Volgens Hof 's-Hertogenbosch heeft de inspecteur heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat de inhoudingsplichtige betrokken was bij het opstellen van de aangifte of had moeten twijfelen aan de deskundigheid van de ingeschakelde partij....De inspecteur mag geen vergrijpboete opleggen. Het...
Top