aangifte

now browsing by tag

 
 

Nieuwe leidraad FATCA/CRS verschenen

In de Staatscourant is een nieuwe leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving verschenen. In het nieuwe besluit zijn enkele antwoorden afgestemd met de FAQ’s van de OESO en wordt ingegaan op de versoepelde aangifte bij opzegging van de Amerikaanse nationaliteit...

Aangifte verhuurderheffing verplicht via MijnBelastingdienst Zakelijk

Vanaf 1 juli 2020 is het voor aangiften verhuurderheffing die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen verplicht om aangifte te doen met het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk....Dit staat in de wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer...

<p>Opleggen aanslag IB 2019 lukt deels niet vóór 1 juli</p>

Het lukt de Belastingdienst niet om iedereen die vóór 1 april aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 deed, vóór 1 juli bericht te sturen. Daarover stuurt de Belastingdienst de betreffende personen een brief met dagtekening 30 juni.

Inspecteur begaat ambtelijk verzuim door aftrekpost in aangifte niet te onderzoeken

Rechtbank Noord-Holland vernietigt de aan X opgelegde navorderingsaanslag IB/PVV 2014 omdat sprake is van een ambtelijk verzuim. De inspecteur had de aanslag niet zonder nader onderzoek conform de aangifte mogen opleggen.

<p>Compensatie kosten eHerkenning in augustus van start</p>

Vanaf augustus kunnen ondernemers een vergoeding aanvragen van kosten die zij maken voor eHerkenning om belastingaangifte te doen in het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dit geldt niet voor eenmanszaken....Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet u aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan hebt u DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Belastingdienst hoefde niet te twijfelen aan overlijdensaangifte dga

Hof Amsterdam oordeelt dat er geen aanleiding was om aan de aangifte van erflaatster te twijfelen. De feiten die volgden uit het onderzoek naar aanleiding van een memo vormen een nieuw feit op grond waarvan de inspecteur mocht navorderen.

<p>Mogelijk onjuiste aanslag inkomstenbelasting 2019 bij aftrek lijfrente</p>

Bij mensen die premies voor een lijfrente in aftrek hebben gebracht in hun aangifte inkomstenbelasting 2019 en zijn geboren tussen 1 september 1952 en 1 januari 1953, hebben mogelijk een onjuiste aanslag gekregen. 

<p>Belastingrente staat los van pleitbaar standpunt in VPB-aangifte</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de belastingrente uitsluitend wordt bepaald door tijdsverloop en de hoogte van de afwijking van de aangifte.

BPM-vrijstelling vervalt na gedwongen verkoop

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de BPM binnen één maand na de verkoop aan een niet btw-ondernemer op aangifte door X bv voldaan had moeten worden.
Top