aangifte

now browsing by tag

 
 

<p>Fiscus adviseert opnieuw IB-aangifte te doen voor 0%-emissie auto’s uit 2013</p>

De Belastingdienst vraagt ondernemers opnieuw aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen wanneer zij een 0%-emissie auto uit 2013 zowel zakelijk als privé hebben gebruikt....Het geldt overigens alleen voor aangiften die vóór 11 april 2019 zijn ingediend via de ondernemersportal van de dienst.  

<p>Meer onderzoek nodig naar box 3-heffing op basis van werkelijk rendement</p>

Een stelsel op basis van werkelijk rendement gaat ten koste van elementen als de vooringevulde aangifte, lage administratieve lasten, eenvoud en de reikwijdte van de grondslag....Een overgang naar een dergelijke heffing moet kunnen rekenen op een zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek...

Geen opgewekt vertrouwen ondanks hulp-bij-aangifte van Belastingdienst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de erven X in het kader van de hulp-bij-aangifte voldoende zijn geïnformeerd over het feit dat de IB-aangifte van erflater nog inhoudelijk zou worden beoordeeld....Aan de hulp kunnen zij dus niet het vertrouwen ontlenen dat de definitieve aanslag conform...

<p>Taakstraffen voor het weigeren van het doen van aangiften inkomstenbelasting</p>

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de politierechter in Groningen geldboetes en taakstraffen geëist tegen 11 verdachten voor het structureel weigeren van het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2017/2018.

Geen belastingrente voor belanghebbende die vóór in uitnodigingsbrief genoemde datum aangifte doet

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich verzetten tegen het in rekening brengen van belastingrente aan belanghebbenden die vóór de in de uitnodigingsbrief genoemde vervaldatum aangifte hebben gedaan.

<p>Bijna 800.000 IB-aangiften binnen via belastingadviseur</p>

Circa 6,1 miljoen mensen hebben sinds 1 maart aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over 2018. Dat aantal ligt volgens de Belastingdienst na een maand circa gelijk aan een jaar eerder....Bijna alle aangiften werden digitaal gedaan.

Keuze voor koerslijst bij BPM-aangifte kan niet worden herzien

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de auto volgens het taxatierapport schade heeft zodat de juistheid van de lagere waarde uitsluitend kan worden vastgesteld door controle van de auto....Het alsnog in aanmerking nemen van het rapport ter bepaling van de waarde van de auto is...

Geen BPM-boete ondanks niet meer dan normale gebruiksschade

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X bij het doen van de BPM-aangifte een pleitbaar standpunt heeft ingenomen door zich te verlaten op de bevindingen van een gecertificeerde deskundige.

<p>Belastingrente niet strijdig met ongestoord recht op eigendom</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant handhaaft de aan X opgelegde beschikking belastingrente vanwege het onjuist doen van de aangifte ib/pvv.

Terechte aanslag schenkbelasting na inkeerverzoek

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de lange aanslagtermijn voor de schenkbelasting is gestoeld op de gedachte dat de schenking een eenmalige handeling is die lange tijd verborgen kan blijven als daarvan...geen aangifte wordt gedaan en dat de wet tot doel heeft ook deze handelingen...
Top