aangifte

now browsing by tag

 
 

<p>Aangifte vennootschapsbelasting 2018 voor ondernemers online beschikbaar</p>

De aangifte vennootschapsbelasting 2018 staat vanaf vrijdag 15 februari 2019 klaar in het beveiligde deel van de Belastingdienstsite.

<p>Instructie over verwerking afgekochte lijfrente in IB-aangifte</p>

De Belastingdienst stuurt brieven naar belastingplichtigen die in 2018 een lijfrenteproduct hebben afgekocht. In de brief staat uitgelegd hoe zij dit moeten verwerken in de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Ambtshalve aanslag ib/pvv vanwege niet indienen aangifte gehandhaafd

Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de aan dga X opgelegde ambtshalve aanslag ib/pvv en de  verzuimboete. De aanslag is gebaseerd op een redelijke schatting en de verzuimboete is terecht omdat X niet aan haar aangifteplicht heeft voldaan. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk...

Navordering van scholingsuitgaven blijft in stand

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in navolging van Rechtbank Noord-Nederland dat de inspecteur niet hoeft te twijfelen aan de in de aangifte IB van X opgenomen aftrek van scholingsuitgaven....Er is sprake van een nieuw feit ten tijde van de navorderingsaanslag.

<p>Btw-aangifte mogelijk niet verstuurd via nieuw portaal</p>

Ondernemers die voor hun btw-aangifte gebruik maken van het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk hebben in een aantal gevallen de btw-aangifte wel ingevuld, maar nog niet verzonden....De Belastingdienst heeft dit vastgesteld.

Opgevoerde posten in aangifte ib/pvv niet onderbouwd

Hof Den Haag beslist dat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij recht heeft op een restant persoonsgebonden aftrek, uitbetaling van de algemene heffingskorting, jonggehandicaptenkorting en/of hogere verliesverrekening.

<p>Herinneringen en aanmaningen erfbelasting 2017 en 2018</p>

Begin februari start de Belastingdienst met het herinneren en aanmanen tot het doen van aangifte erfbelasting 2017 en 2018. De eerste herinneringsbrieven worden 5 en 7 februari bezorgd en in maart volgen de aanmaningen.

Geen verlenging van navorderingstermijn. Grove schuld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat verlenging van de navorderingstermijn redelijkerwijs alleen kan plaatsvinden als destijds nog uitstel mogelijk was voor het doen van aangifte....De heer X heeft niet de zorg betracht die redelijkerwijs van hem kon worden gevergd bij de samenwerking...

Terecht navorderingsaanslag voor niet aangegeven fictieve ab-winst bij overlijden

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. Er bestaat namelijk geen aanleiding voor twijfel over de in de aangifte vermelde gegevens, omdat de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid aanwezig was dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn.

<p>Stappenplan voor import VIA-gegevens van klanten</p>

De Belastingdienst biedt belastingadviseurs de mogelijkheid om vanaf 1 maart 2019 de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van klanten voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2018 te ontvangen....In een 4-stappenplan staat hoe het werkt en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.
Top