aangifte

now browsing by tag

 
 

Verzuimboete wegens het niet tijdig doen van aangifte terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden handhaaft de aan X opgelegde verzuimboete omdat hij zijn aangifte ib/pvv te laat heeft ingediend. Aannemelijk is dat X een aanmaning heeft ontvangen.

Niet betalen van volgens aangifte af te dragen LB/PVV leidt tot naheffing en verzuimboete

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de naheffingsaanslag loonheffingen en een betaalverzuimboete terecht zijn opgelegd. De inhoudingsplichtige heeft de ingehouden bedragen ten onrechte niet afgedragen.

<p>Aanmaningen aangifte erfbelasting 2017 ten onrechte verstuurd</p>

De Belastingdienst meldt dat herinneringen/aanmaningen van de aangifte erfbelasting 2017 per ongeluk zijn verstuurd aan mensen die al aangifte hebben gedaan....Het gaat om brieven met de datum 1 augustus 2019.

Geen kostenvergoeding ondanks pas na bezwaar verleende voorkomingsaftrek

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X de IB-aangifte niet juist heeft ingevuld door geen splitsing aan te brengen tussen binnenlands en buitenlands inkomen en geen aftrek voorkoming dubbele belasting te claimen....De gegrondverklaring van het bezwaar is dus niet het gevolg van een aan de...

Terechte navordering ‘dankzij’ aanvullende IB-aangifte door oud-gemachtigde

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de navordering terecht is ondanks dat de bezwaartermijn tegen de definitieve aanslag al was verstreken. De heer X stelt ook vergeefs dat de belastingadviseur niet (meer) als gemachtigde van hem mocht optreden toen deze de aanvullende aangifte deed.

Mrb-kwarttarief voor kampeerauto niet vanaf datum tenaamstelling

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat voor zover mevrouw X heeft bedoeld in bezwaar te gaan tegen de door haar op aangifte voldane motorrijtuigenbelasting...over de tijdvakken vóór 27 maart 2016, deze bezwaren door de inspecteur wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard hadden...

Boete van € 369 voor niet doen van aangifte is redelijk

Hof Amsterdam oordeelt dat de boete van € 369 in overeenstemming is met de ernst van het begane feit. Dat X eerst bericht heeft gekregen dat zij geen aangifte hoefde te doen, is niet van belang omdat de inspecteur X later heeft uitgenodigd en aangemaand om aangifte te doen.

<p>Omkering van bewijs voor autohandelaar na weigeren te hoge btw-teruggaaf</p>

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat door mevrouw X zowel in absolute als in relatieve zin een aanzienlijk bedrag teveel is teruggevraagd. Het is dus aannemelijk dat X of haar gemachtigde zich ervan bewust is geweest, althans moet zijn geweest, dat de aangifte onjuist was.

Aangifteverplichting geldt ongeacht medische gesteldheid

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de medische gesteldheid van X hem niet ontslaat van de verplichting om aangifte te doen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen (art....80a Wet RO).

Btw- of loonaangifte ingevuld? Misschien moet u dat opnieuw doen

Hebt vóór dinsdag 16 juli 12:00 uur in Mijn Belastingdienst Zakelijk uw btw-aangifte of loonaangifte ingevuld en opgeslagen? En pas later ingestuurd? Of nog niet ingestuurd?
Top