aangifte

now browsing by tag

 
 

Terechte navordering wegens kwade trouw van adviseur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat mevrouw X voor het indienen van haar IB-aangifte gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

Navordering specifieke zorgkosten na beoordeling aangifte echtgenote

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de informatie die volgt uit de beoordeling van de aangifte van de echtgenote een nieuw feit vormt op grond waarvan de navorderingsaanslag aan X kan worden opgelegd

<p>Uitstel voor IB-aangifte als hulp fiscus niet doorging</p>

Mensen die hulp van de Belastingdienst zouden krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte, krijgen uitstel als hun afspraak is afgezegd. Ze kunnen de informatie uiterlijk op 1 september aanleveren, in plaats van uiterlijk 1 mei....Dat wordt automatisch geregeld, de mensen hoeven er zelf...

Terechte BPM-naheffing voor auto met herstelde essentiële gebreken

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X de auto zes werkdagen na de BPM-aangifte in ongewijzigde staat had moeten laten. Door dit niet te doen, draagt hij het bewijsrisico van het feit dat de inspecteur de schade niet meer kan controleren.

<p>Belastingdienst: doe tijdig loonaangifte voor overbruggingsregeling</p>

De Belastingdienst roept werkgevers op om tijdig loonaangifte te doen voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Het UWV heeft de gegevens uit de loonaangifte nodig om de regeling te kunnen uitvoeren....Werkgevers hoeven de aangifte nog niet te betalen bij uitstel.

Verkeerde koerslijst bij BPM-aangifte is eigen schuld; geen hogere bezwaarkostenvergoeding

Hof Den Haag bevestigt het oordeel van de rechtbank. Belanghebbende heeft geen recht op een hogere bezwaarkostenvergoeding. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

Via annex bij notariële akte kan geen bezwaar worden gemaakt

Hof Amsterdam oordeelt dat de annex behorende bij de notariële akte geen onderdeel uitmaakt van de elektronische aangifte overdrachtsbelasting. De toelichting in het elektronische aangiftebericht van de notaris kwalificeert niet als een namens X bv ingediend bezwaarschrift....De Hoge Raad oordeelt...

Inspecteur betrekt inkomsten uit buitenlandse structuur terecht in IB-heffing

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht omkering van de bewijslast heeft toegepast omdat X niet de vereiste aangifte heeft gedaan.

Belanghebbende ageert in beroep zonder succes tegen correctie op IB-aangifte

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur het bezwaar van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens termijnoverschrijding.

BPM-zaak zonder belang is kennelijk ongegrond

Rechtbank Gelderland overweegt dat de verschuldigde BPM na bezwaar reeds is verminderd tot nihil en dat de voldoening op aangifte op initiatief van X bv zelf heeft plaatsgevonden....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).
Top