aangifte

now browsing by tag

 
 

<p>’Goingconcernwaarde’ agrarisch bedrijf nu ook te bepalen voor 2021</p>

Wanneer iemand een agrarisch bedrijf erft of geschonken krijgt, dan moet diegene aangifte erf- of schenkbelasting doen. In de aangifte staat onder meer een vraag over de 'goingconcernwaarde' van het bedrijf. Deze waarde kan op de website van de Belastingdienst nu ook berekend worden voor het jaar...

Hulpmiddel ‘Waarde going concern berekenen vanaf 2016’ nu ook geschikt voor 2021

Het hulpmiddel 'Waarde going concern berekenen vanaf 2016' is actueel gemaakt. U kunt het voortaan ook gebruiken om de waarde going concern te berekenen van een agrarisch bedrijf dat u in 2021 hebt gekregen door een erfenis of schenking. Deze waarde hebt u nodig voor uw aangifte erfbelasting of schenkbelasting.

<p>Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2021</p>

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2021’ gepubliceerd.

Zonder BPM-voldoening is geen bezwaar mogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur aannemelijk maakt dat geen voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden, zodat het bezwaar van X bv terecht kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard.

<p>Tientallen aangiftes wegens misbruik TVL</p>

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in zeventig gevallen aangifte gedaan van misbruik van de regeling die door corona getroffen ondernemers helpt hun vaste lasten te blijven betalen. Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

<p>Aangifte tegen vijf (oud-)bewindslieden in toeslagenaffaire</p>

Advocaat Vasco Groeneveld heeft dinsdag namens twintig gedupeerden in de kindertoeslagaffaire aangifte gedaan tegen vijf (oud-)bewindslieden, onder wie de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Volgens Groeneveld hebben zij zich...

Onnodige rentelast belastingplichtige door toedoen belastinginspecteur

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur onterecht belastingrente in rekening brengt door bij het opleggen van de voorlopige aanslag geen rekening te houden met de ingediende aangifte. De definitieve aanslag legt hij wel op conform de ingediende aangifte.

Geen ambtelijk verzuim bij navordering

Rechtbank Zealand-West-Brabant stelt vast dat geen sprake is van een ambtelijk verzuim na met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van een aangifte IB met gebreken. Inspecteur bevoegd tot navordering.

Brief OM over beslissing geen vervolging in kinderopvangtoeslagaffaire

De Staatssecretarissen van Financiën hebben de brief van het Openbaar Ministerie (OM) over de beslissing om geen vervolging in te stellen naar aanleiding van de aangifte in de kinderopvangtoeslagaffaire naar de Tweede Kamer gestuurd.

<p>Uitzonderingen op de 8-maandentermijn voor de belastingrente bij erfbelasting</p>

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij de aangiftetermijn voor de erfbelasting later gaat lopen. Belastingrente is dan pas verschuldigd als de aangifte wordt ingediend na afloop van die termijn. De Belastingdienst licht deze uitzonderingen toe.
Top