aangifte

now browsing by tag

 
 

<p>’Rotterdammer tilt fiscus voor miljoenen'</p>

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro terug....Dat geld kreeg hij ook, hoewel hij er geen recht op had. Zijn huis is donderdagavond doorzocht.

Apple’s nieuwe MacOS Catalina 10.15 ondersteunt aantal aangiften niet

Doet u via het oude portaal voor ondernemers aangifte loonheffingen (over 2019 of eerder), aangifte vennootschapsbelasting (over 2018 of eerder) of aangifte inkomstenbelasting (over 2014) met de Apple-versies? Met de laatste upgrade van het besturingssysteem naar macOS Catalina 10.15 kan dat niet meer. Dat geldt ook voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren en buitenlandse belastingplichtigen.

Kwijtgescholden rente belast in box 2

Hof Den Haag oordeelt dat kwijtgescholden rente over een DGA-vordering moet worden aangemerkt als dividend. De aangifte inkomstenbelasting riep geen twijfels op waardoor er sprake is van een nieuw feit.

Matiging belastingrente niet nodig bij onjuiste aangifte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de belastingrente niet hoeft te matigen. X heeft het inkomen uit sparen en beleggen niet verdeeld tussen haar en haar fiscaal partner en heeft een deel van de spaartegoeden niet in de aangifte vermeld.

<p>Fiscus wijst op het gebruik van juist aangiftenummer en betalingskenmerk</p>

De Belastingdienst ontvangt regelmatig een aangifte op een onjuist aangiftenummer. Ook komen betalingen binnen met een onjuist betalingskenmerk. De Belastingdienst roept adviseurs op om altijd het aangiftenummer te controleren voordat een aangifte wordt ingediend....Dat geldt ook voor het...

Door onvoldoende kennisname ter beschikking staande informatie is te veel belastingrente berekend

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur teveel belastingrente in rekening heeft gebracht. De inspecteur had uit de hem ter beschikking staande informatie moeten afleiden dat de gegevens uit de ingediende aangifte vermoedelijk niet bepalend konden zijn voor het bedrag waarop de aanslag zou

Historische BPM is niet herrekende bruto BPM bij eerdere import

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de historische BPM hoger is dan door X vof in haar aangifte is vermeld, maar dat wel het voordeligste tarief van het jaar van eerste toelating mag worden toegepast, zodat de naheffing alsnog wordt verminderd.

<p>Nabestaanden miljonairs ontvingen GA-brief van Belastingdienst</p>

Over de periode januari 2018 tot en met september 2018 hebben 88 erfgenamen van miljonairs ten onrechte een brief ontvangen van de Belastingdienst dat zij geen aangifte erfbelasting hoeven te doen....Dit staat in het onderzoeksrapport van de ADR naar het uitnodigingenbeleid voor het doen van...

<p>Handreiking Waardering maaltijden op de werkplek</p>

De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe de werkgever een maaltijd verwerkt op de werkplek in de aangifte loonheffingen....Geldt de waarde in het economisch verkeer of het normbedrag van € 3,35?

ADR doet aanbevelingen om uitnodigingenbeleid bij erfbelasting te verbeteren

Ontwikkel het geautomatiseerd uitnodigen voor de aangifte erfbelasting en voer controles uit op erfenissen waarvan het vermogen van de erflater minder dan 500.000 euro is....Dit zijn twee van de zes aanbevelingen uit het ADR-onderzoeksrapport over het uitnodigingenbeleid voor het doen van aangifte...
Top