aangifte

now browsing by tag

 
 

Geen navordering wegens lopend onderzoek naar fraude

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door de IB-aangifte van de heer X niet te onderzoeken.

Geen ambtelijk verzuim ondanks lopend onderzoek naar fraude

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aanvankelijk op beperkte schaal uitgevoerde onderzoek voor de inspecteur geen aanleiding hoefde te zijn om ook de IB-aangifte van de heer X te onderzoeken.

Bloemenverkoper verzwijgt contante inkomsten

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de heer X niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd. De niet weersproken schatting van zijn verzwegen omzet is voorts redelijk.

Geen pleitbaar standpunt vastgoedhandelaar voor onjuiste BTW-aangifte

De strafkamer van de Hoge Raad bevestigt dat de notariële afrekening met de door de verkoper verschuldigde BTW, die door de heer X voor akkoord is ondertekend, als ‘eigen’ verkoopfactuur van zijn bv is aan te merken, zodat de verschuldigdheid van de BTW reeds daaruit voortvloeide.

<p>Belastingdienst verstuurt ‘Laat geen geld liggen!’-brieven</p>

Mensen die recht hebben op een belastingteruggave over 2019 kunnen een 'teruggavebrief' verwachten van de Belastingdienst, waarin zij worden gewezen op het feit dat zij geld laten liggen en dat aangifte doen gemakkelijk is.

€ 50 boete voor niet tijdig IB-aangifte doen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de verzuimboete – conform het uiteindelijke standpunt van de inspecteur – wordt gematigd tot € 50. De heer X stelt vergeefs dat hij door de zelfmoord van zijn broer niet meer adequaat kon handelen....De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie...

Zorgkosten slechts deels geaccepteerd door matige onderbouwing

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X de door haar gemaakte zorgkosten slechts deels in aftrek kan brengen in haar aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen....De onderbouwing van de gemaakte kosten is beperkt. Hierdoor worden niet alle geclaimde kosten geaccepteerd.

<p>Herinneringsbrief aangifte verhuurderheffing 2020</p>

De Belastingdienst stuurt vanaf deze week een herinneringsbrief over de aangifte verhuurderheffing 2020. Aangifte en betaling moeten uiterlijk 30 september 2020 binnen zijn....Aangifte gebeurt via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Strafbaarheid belastingadviseur voor onjuiste aangiften

De Hoge Raad oordeelt dat een ‘bij belastingwet voorziene aangifte’ uitsluitend kan worden gedaan door degene op wiens belasting- of betalingsplicht die aangifte betrekking heeft of door degene die wettelijk als zijn vertegenwoordiger kan optreden.

Pas na het passeren van gestelde deadline IB-aangifte sprake van strafrechtelijk verwijt

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van een evident onjuist vonnis en acht zich (ondanks andersluidend advies advocaat-generaal) ontvankelijk....Het is niet mogelijk om alsnog IB-aangifte in te dienen nadat de daartoe gestelde deadline is verstreken. Vóór het verstrijken van de bij de...
Top