aangiften

now browsing by tag

 
 

Valse inleenfacturen verhullen zwart gewerkte uren

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X vof niet de vereiste LB-aangiften heeft gedaan, zodat de bewijslast wordt omgekeerd en verzwaard. X vof moet gelet op de omvang van de fraude hebben geweten dat de aangiften niet klopten.

Omkering bewijslast in kader van naheffingsaanslagen omzetbelasting autohandelaar

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat autohandelaar X bv bewust ten onrechte nihil-aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Volgt omkering en verzwaring bewijslast. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art....80a Wet RO).

Aangifte verhuurderheffing verplicht via MijnBelastingdienst Zakelijk

Vanaf 1 juli 2020 is het voor aangiften verhuurderheffing die betrekking hebben op tijdvakken die op of na 1 januari 2020 zijn aangevangen verplicht om aangifte te doen met het portaal MijnBelastingdienst Zakelijk....Dit staat in de wijziging van de Regeling elektronisch berichtenverkeer...

Forse correcties voor accountant die te weinig inkomsten opgeeft

Hof Den Haag oordeelt dat X zowel relatief als absoluut een aanzienlijk bedrag niet in zijn IB-aangiften heeft verantwoord. Uit de bankafschriften van X blijkt namelijk dat hij veel meer inkomen heeft genoten dan hij heeft aangegeven....De door de inspecteur voorgestane correcties zijn redelijk.

Witwasser geniet € 300.000 aan ROW

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht ROW bij witwasser X in aanmerking heeft genomen. Daarbij overweegt het hof onder andere dat X geen verklaring kan geven voor een aansluitverschil van € 80.000 bij de IB-aangiften 2011 en 2012.

Verzoek om BTW-teruggaaf oninbare vorderingen terecht verwerkt in BTW-aangiften 2013

Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende zowel materieel als formeel recht heeft op teruggaaf van BTW wegens oninbare vorderingen. Dit ondanks het feit dat belanghebbende de btw niet terug vraagt via een afzonderlijk teruggaafverzoek.

<p>Onderzoek naar frauderende gemachtigde belet opleggen navorderingsaanslagen niet</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur over het vereiste nieuwe feit beschikt. In het kader van het strafrechtelijke onderzoek is namelijk in eerste instantie slechts een beperkt onderzoek ingesteld naar de juistheid van 173 door A ingediende IB-aangiften.

<p>Man aangehouden voor belastingfraude</p>

Vandaag heeft heeft de FIOD een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden. Eind maart deed de man over de afgelopen drie jaar nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting....In die nieuwe aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge...

<p>Toch controle door Belastingdienst bij tweede nationaliteit</p>

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 aangiften inkomstenbelasting voor controle mede geselecteerd op een tweede nationaliteit. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans is op fraude....Dat heeft de Belastingdienst bevestigd naar...

Aanwezigheid eigenwoningreserve is nieuw feit zodat hypotheekrente niet aftrekbaar is

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De inspecteur hoefde de IB-aangiften 2011-2013 niet aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Top