aangiften

now browsing by tag

 
 

<p>Fiscus adviseert opnieuw IB-aangifte te doen voor 0%-emissie auto’s uit 2013</p>

De Belastingdienst vraagt ondernemers opnieuw aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen wanneer zij een 0%-emissie auto uit 2013 zowel zakelijk als privé hebben gebruikt....Het geldt overigens alleen voor aangiften die vóór 11 april 2019 zijn ingediend via de ondernemersportal van de dienst.  

<p>Ambtelijk verzuim belet navordering bij dga die rente van bv-schuld aftrekt</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur de IB-aangiften had moeten onderzoeken omdat een negatief resultaat uit overige werkzaamheden bij een rekeningcourantschuld van een dga bij zijn bv redelijkerwijs niet mogelijk is.

Hogere straf voor gokverslaafde dga wegens btw-fraude

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de dagvaarding nietig is voor wat betreft het gebruik van het woord ‘waaronder’. Hierdoor is namelijk verzuimd welke btw-aangiften in de pleegperiode - anders dan de vijf wel genoemde - nog meer ten laste worden gelegd.

<p>Taakstraffen voor het weigeren van het doen van aangiften inkomstenbelasting</p>

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de politierechter in Groningen geldboetes en taakstraffen geëist tegen 11 verdachten voor het structureel weigeren van het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2017/2018.

<p>Terechte navordering bij dominee voor kennelijk gefingeerde aftrekposten</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het resultaat van de chikwadraattoets een nieuw feit is, aangezien de IB-aangiften destijds geen aanleiding gaven tot een nader onderzoek....De heer X en zijn gemachtigde hebben ondanks herhaalde verzoeken van de inspecteur de aftrekposten op geen enkele manier...

Bestuurder aansprakelijk voor door vennootschap niet betaalde naheffingsaanslag omzetbelasting

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat bestuurder X, die de aangiften omzetbelasting van de vennootschap verzorgde, terecht aansprakelijk is gesteld voor de door de vennootschap niet betaalde omzetbelasting.

Inkomen en omzet autohandelaar terecht gecorrigeerd, inkomsten uit gokken niet aannemelijk

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat X, zowel in absolute als relatieve zin, bewust aanzienlijk te lage aangiften IB/PVV, Zvw en omzetbelasting heeft gedaan.

Omkering bewijslast in kader naheffingsaanslagen omzetbelasting autohandelaar

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat autohandelaar X bv bewust ten onrechte nihil-aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Volgt omkering en verzwaring bewijslast.

Omkering bewijslast in kader van naheffingsaanslagen omzetbelasting autohandelaar

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat autohandelaar X bv bewust ten onrechte nihil-aangiften omzetbelasting heeft gedaan. Volgt omkering en verzwaring bewijslast.

<p>Bijna 800.000 IB-aangiften binnen via belastingadviseur</p>

Circa 6,1 miljoen mensen hebben sinds 1 maart aangifte gedaan voor de inkomstenbelasting over 2018. Dat aantal ligt volgens de Belastingdienst na een maand circa gelijk aan een jaar eerder....Bijna alle aangiften werden digitaal gedaan.
Top