aangiften

now browsing by tag

 
 

Verzoek om BTW-teruggaaf oninbare vorderingen terecht verwerkt in BTW-aangiften 2013

Rechtbank Gelderland oordeelt dat belanghebbende zowel materieel als formeel recht heeft op teruggaaf van BTW wegens oninbare vorderingen. Dit ondanks het feit dat belanghebbende de btw niet terug vraagt via een afzonderlijk teruggaafverzoek.

<p>Onderzoek naar frauderende gemachtigde belet opleggen navorderingsaanslagen niet</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur over het vereiste nieuwe feit beschikt. In het kader van het strafrechtelijke onderzoek is namelijk in eerste instantie slechts een beperkt onderzoek ingesteld naar de juistheid van 173 door A ingediende IB-aangiften.

<p>Man aangehouden voor belastingfraude</p>

Vandaag heeft heeft de FIOD een 37-jarige man uit de gemeente Twenterand aangehouden. Eind maart deed de man over de afgelopen drie jaar nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting....In die nieuwe aangiften gaf hij uitzonderlijk hoge positieve en negatieve inkomsten aan met daarbij hoge...

<p>Toch controle door Belastingdienst bij tweede nationaliteit</p>

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 aangiften inkomstenbelasting voor controle mede geselecteerd op een tweede nationaliteit. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans is op fraude....Dat heeft de Belastingdienst bevestigd naar...

Aanwezigheid eigenwoningreserve is nieuw feit zodat hypotheekrente niet aftrekbaar is

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur geen ambtelijk verzuim heeft begaan. De inspecteur hoefde de IB-aangiften 2011-2013 niet aan een nader onderzoek te onderwerpen.

<p>Service Bericht Uitstel 2019 IB en VPB beschikbaar</p>

Belastingadviseurs die deelnemen aan de ‘Uitstelregeling belastingconsulenten’ konden uitstelgegevens over 2019 van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2019 eerder nog niet inlezen....Dat kan vanaf nu wel.

Inlogprobleem is geen geldig excuus om geen aangifte te doen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat mevrouw X naar aanleiding van haar digitale problemen eerder actie had moeten ondernemen. Vanwege het niet tijdig doen van haar IB-aangiften, wordt de bewijslast ten nadele van X omgekeerd.

Geen negatief loon: terugbetaling heeft al door verrekening plaatsgevonden

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur belanghebbendes aangiften terecht corrigeert nu de terugbetaling van het te veel ontvangen pensioen al door verrekening...heeft plaatsgevonden. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen...

<p>Verklaring over Luxemburgse bankrekening vormt nieuw feit</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit, zodat hij navorderingsaanslagen aan X kan opleggen. Het hof wijst er daarbij op dat X in 2013 zelf heeft verklaard dat hij in de jaren 2003 - 2012 vermogen had dat hij niet heeft aangegeven in zijn aangiften IB

Kwade trouw adviseur is toerekenbaar aan X

De adviseur van X voert gefingeerde zorgkosten en giften op in de aangiften van X. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de navorderingsaanslagen terecht aan X zijn opgelegd omdat de kwade trouw van de adviseur aan X moet worden toegerekend
Top