Witwasser geniet € 300.000 aan ROW

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht ROW bij witwasser X in aanmerking heeft genomen. Daarbij overweegt het hof onder andere dat X geen verklaring kan geven voor een aansluitverschil van € 80.000 bij de IB-aangiften 2011 en 2012. De Hoge Ra…