aangiften

now browsing by tag

 
 

Terechte navordering ondanks volgen van IB-aangiften

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur destijds niet verplicht was om de verzorgd ogende aangiften nader te onderzoeken. Bovendien gaat het bij de aftrekken niet om ongebruikelijk hoge bedragen....De inspecteur heeft dus wel een nieuw feit.

<p>Herinvesteringsvoornemen ondanks latere afsplitsing en verkoop aandelen binnen concern</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat zij een herinvesteringsvoornemen had. Zij heeft dat voornemen namelijk in 2007 kenbaar gemaakt....Verder heeft zij in haar VPB-aangiften 2007 - 2009 een HIR gevormd en in 2010 een vervangende investering gedaan.

<p>Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in VIA 2018</p>

In een beperkt aantal vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting 2018 heeft de Belastingdienst ten onrechte gegevens van een onbelaste kapitaalverzekering vermeld....Komende week verstuurt de Belastingdienst een brief met meer informatie naar de betrokken belastingplichtigen. In de brief staat...

Lagere vergrijpboetes voor dementerende zwartspaarder

Rechtbank Den Haag oordeelt dat ondanks de inkeer van mevrouw X terecht vergrijpboetes zijn opgelegd wegens het opzettelijk indienen van de onjuiste IB-aangiften....De boetes worden - wegens de persoonlijke omstandigheden en het overschrijden van de redelijke termijn - tot 19% en 57% gematigd.

Terechte navordering bij klant van gemachtigde die aftrekposten verzint

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur over een nieuw feit beschikt, zijnde het resultaat van het FIOD-onderzoek in november 2016. Bij de voordien geregelde aanslagen hoefde de inspecteur niet te twijfelen aan de juistheid van de aangiften.

Resultaten steekproef aangifte VPB 2016 categorie 2

De resultaten van de conform toezegging aan de Tweede Kamer uitgevoerde steekproef op categorie 2 aangiften vennootschapsbelasting 2016 zijn door staatssecretaris Snel van Financiën bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

Osteopaat die te laat bezwaar maakt tegen afgedragen btw heeft geen recht op teruggaaf

Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij erop mocht vertrouwen dat hij geen bezwaar hoefde te maken tegen de in geschil zijnde voldoeningen op aangiften en naheffingsaanslagen.

Ontijdige bezwaren van psychologen tegen btw-aangiften terecht niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het bezwaarschrift van X van 27 maart 2013 tegen de btw-aangiften voor de latere tijdvakken dan februari 2013 terecht niet-ontvankelijk is verklaard....Ook is het bezwaarschrift van X van 31 maart 2015 terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Postbezorger geniet loon ondanks deelname aan vof

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur geen aanleiding had om aan de juistheid van de IB-aangiften van de heer X te twijfelen, zodat er een nieuw feit is....De inspecteur stelt met succes dat de onderneming van de vof feitelijk wordt gedreven door vennoot-1 en dat X bij hem in dienst...

Snel informeert Kamer over behandeling van aangiften vpb 2016 voor de zomer

Staatssecretaris Snel van Financiën zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de stand van zaken van de behandeling van aangiften vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2016.
Top