aangiften

now browsing by tag

 
 

Uitstel voor IB-aangifte verlengt volgens A-G altijd navorderingstermijn. Geen grove schuld voor niet controleren van aangiften?

A-G IJzerman is van mening dat het verleende uitstel beslissend is en dat niet van belang is of pas om uitstel is verzocht na het indienen van de aangifte....De vergrijpboetes zijn volgens de A-G terecht omdat er geen algemene verplichting bestaat om de aangiften van de adviseur te controleren.

Geen negatief loon: terugbetaling heeft al door verrekening plaatsgevonden

Hof Den Bosch oordeelt dat de inspecteur belanghebbendes aangiften terecht corrigeert nu de terugbetaling van het te veel ontvangen pensioen al door verrekening heeft plaatsgevonden

Apple’s nieuwe MacOS Catalina 10.15 ondersteunt aantal aangiften niet

Doet u via het oude portaal voor ondernemers aangifte loonheffingen (over 2019 of eerder), aangifte vennootschapsbelasting (over 2018 of eerder) of aangifte inkomstenbelasting (over 2014) met de Apple-versies? Met de laatste upgrade van het besturingssysteem naar macOS Catalina 10.15 kan dat niet meer. Dat geldt ook voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren en buitenlandse belastingplichtigen.

<p>Celstraf voor verzwegen omzet en fraude met btw-verleggingsregeling</p>

De rechtbank in Zwolle veroordeelt een 49-jarige eigenaar van een bedrijf uit Franeker tot een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan onjuiste aangiften omzetbelasting....Zo werden privé-uitgaven zakelijk verantwoord, werd omzet verzwegen en werd de btw...

<p>Belastingadviseur woont na ‘emigratie’ nog steeds in Nederland</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet over een nieuw feit beschikt. Na zijn officiële vertrek is namelijk aan de heer X op grond van de beconregeling uitstel verleend voor de aangiften van zijn klanten....De inspecteur had dus redelijkerwijs kunnen weten dat X hier omzet heeft behaald...

Terechte navordering ondanks volgen van IB-aangiften

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur destijds niet verplicht was om de verzorgd ogende aangiften nader te onderzoeken. Bovendien gaat het bij de aftrekken niet om ongebruikelijk hoge bedragen....De inspecteur heeft dus wel een nieuw feit.

<p>Herinvesteringsvoornemen ondanks latere afsplitsing en verkoop aandelen binnen concern</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat zij een herinvesteringsvoornemen had. Zij heeft dat voornemen namelijk in 2007 kenbaar gemaakt....Verder heeft zij in haar VPB-aangiften 2007 - 2009 een HIR gevormd en in 2010 een vervangende investering gedaan.

<p>Onjuiste gegevens kapitaalverzekering in VIA 2018</p>

In een beperkt aantal vooraf ingevulde aangiften inkomstenbelasting 2018 heeft de Belastingdienst ten onrechte gegevens van een onbelaste kapitaalverzekering vermeld....Komende week verstuurt de Belastingdienst een brief met meer informatie naar de betrokken belastingplichtigen. In de brief staat...

Lagere vergrijpboetes voor dementerende zwartspaarder

Rechtbank Den Haag oordeelt dat ondanks de inkeer van mevrouw X terecht vergrijpboetes zijn opgelegd wegens het opzettelijk indienen van de onjuiste IB-aangiften....De boetes worden - wegens de persoonlijke omstandigheden en het overschrijden van de redelijke termijn - tot 19% en 57% gematigd.

Terechte navordering bij klant van gemachtigde die aftrekposten verzint

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur over een nieuw feit beschikt, zijnde het resultaat van het FIOD-onderzoek in november 2016. Bij de voordien geregelde aanslagen hoefde de inspecteur niet te twijfelen aan de juistheid van de aangiften.
Top