aangiften

now browsing by tag

 
 

Kwade trouw belastingadviseur rechtvaardigt navordering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat de heer X voor het indienen van de aangiften gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

Inspecteur legt terecht LB- en BTW-naheffingsaanslagen op aan eethuis met schaduwboekhouding

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat Y en X vof zowel verhoudingsgewijs als absoluut aanzienlijke bedragen aan belasting niet heeft aangegeven....Zo is het aannemelijk dat de uitbetaalde lonen veel hoger zijn geweest dan uit de aangiften blijkt.

Betrokkenheid bij hypotheekfraude is fiscaal te weinig concreet

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur met het enkele overleggen van het FIOD-rapport en gegevens uit het strafonderzoek niet aannemelijk maakt dat mevrouw X onjuiste IB-aangiften heeft ingediend....De navordering, de correcties en de boetes zijn dus niet terecht.

<p>’Denk naast noodmaatregelen ook aan melding betalingsonmacht'</p>

Een van de noodmaatregelen die het kabinet in deze coronacrisis heeft genomen is uitstel van betaling van belastingen door ondernemers. De plicht tot het tijdig (blijven) indienen van aangiften blijft staan...."Maar denkt u ook aan de melding betalingsonmacht! Ook hiervan verwacht de...

Onderzoek Belastingdienst naar papieren aangiften levert nieuw feit op

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit. De door Q ingediende aangiften werden weliswaar al sinds april 2015 aan een verscherpt toezicht onderworpen, maar van de papieren aangifte van X was niet bekend dat deze door Q was ingediend.

<p>Amerikaanse fiscus wil strengere beveiliging bij aangiften</p>

De IRS, de Amerikaanse belastingdienst, heeft een oproep gedaan aan adviseurs, bedrijven en particulieren om de gratis multi-factor authenticatiefunctie te gebruiken die wordt aangeboden bij aangiftesoftware.

<p>Ontdekking vermoedelijke fraude door gemachtigde is nieuw feit</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft omdat deze na met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de IB-aangiften aan de juistheid daarvan in redelijkheid niet hoefde te twijfelen....Pas na het FIOD-onderzoek zou er aanleiding zijn geweest om de aangiften...

<p>Ontdekking vermoedelijke fraude door gemachtigde is nieuw feit</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft omdat deze na met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de IB-aangiften aan de juistheid daarvan in redelijkheid niet hoefde te twijfelen....Pas na het FIOD-onderzoek zou er aanleiding zijn geweest om de aangiften...

Ontdekking vermoedelijke fraude door gemachtigde is nieuw feit

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft omdat deze na met normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van de IB-aangiften aan de juistheid daarvan in redelijkheid niet hoefde te twijfelen....Pas na het FIOD-onderzoek zou er aanleiding zijn geweest om de aangiften...

<p>eHerkenning of DigiD bij LB- en VPB-aangiften verplicht</p>

De Belastingdienst wijst erop dat werkgevers die zelf hun loonaangifte over 2020 doen via de website van de Belastingdienst, dit vanaf 1 februari 2020 uitsluitend kunnen doen via het nieuwe portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z)....Dat geldt ook voor de aangifte vennootschapsbelasting over...
Top