aangiften

now browsing by tag

 
 

Terechte navordering bij klant van gemachtigde die aftrekposten verzint

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur over een nieuw feit beschikt, zijnde het resultaat van het FIOD-onderzoek in november 2016. Bij de voordien geregelde aanslagen hoefde de inspecteur niet te twijfelen aan de juistheid van de aangiften.

Resultaten steekproef aangifte VPB 2016 categorie 2

De resultaten van de conform toezegging aan de Tweede Kamer uitgevoerde steekproef op categorie 2 aangiften vennootschapsbelasting 2016 zijn door staatssecretaris Snel van Financiën bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

Osteopaat die te laat bezwaar maakt tegen afgedragen btw heeft geen recht op teruggaaf

Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij erop mocht vertrouwen dat hij geen bezwaar hoefde te maken tegen de in geschil zijnde voldoeningen op aangiften en naheffingsaanslagen.

Ontijdige bezwaren van psychologen tegen btw-aangiften terecht niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het bezwaarschrift van X van 27 maart 2013 tegen de btw-aangiften voor de latere tijdvakken dan februari 2013 terecht niet-ontvankelijk is verklaard....Ook is het bezwaarschrift van X van 31 maart 2015 terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Postbezorger geniet loon ondanks deelname aan vof

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur geen aanleiding had om aan de juistheid van de IB-aangiften van de heer X te twijfelen, zodat er een nieuw feit is....De inspecteur stelt met succes dat de onderneming van de vof feitelijk wordt gedreven door vennoot-1 en dat X bij hem in dienst...

Snel informeert Kamer over behandeling van aangiften vpb 2016 voor de zomer

Staatssecretaris Snel van Financiën zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de stand van zaken van de behandeling van aangiften vennootschapsbelasting over het belastingjaar 2016.

Omkering bewijslast voor dga in autobranche

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X niet de vereiste IB-aangiften heeft gedaan omdat de werkelijk verschuldigde belasting absoluut en relatief aanzienlijk meer is dan die volgens de aangiften en dat X zich daarvan bewust moet zijn geweest.

<p>Niet verwerken groot aantal facturen in btw-aangiften leidt tot aansprakelijkheid bestuurders</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ontvanger X en Y terecht aansprakelijk heeft gesteld voor de door A bv onbetaald gelaten btw-naheffingsaanslag....De ontvanger maakt namelijk aannemelijk dat sprake is van grove schuld bij A bv voor het aangeven van te weinig af te dragen btw.

Geen ‘dubbele’ waardedruk bij BPM-aangiften voor ex-rentals

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de stelling van X bv over het alsnog toepassen van de waardedruk van ex-rentals feitelijke grondslag mist, aangezien de voldoening van BPM juist al naar deze grondslag heeft plaatsgevonden.

<p>Fiscus adviseert opnieuw IB-aangifte te doen voor 0%-emissie auto’s uit 2013</p>

De Belastingdienst vraagt ondernemers opnieuw aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen wanneer zij een 0%-emissie auto uit 2013 zowel zakelijk als privé hebben gebruikt....Het geldt overigens alleen voor aangiften die vóór 11 april 2019 zijn ingediend via de ondernemersportal van de dienst.  
Top