administratie

now browsing by tag

 
 

Exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen is volgens A-G een overheidstaak

A-G Ettema is van mening dat een gemeente zorg moet dragen voor het beheer, het onderhoud en de administratie van een gemeentelijke begraafplaats. Voor de btw die in dat kader aan de gemeente in rekening is gebracht, is dus terecht een bijdrage geclaimd uit het BTW-compensatiefonds.

<p>Autorijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht. Omkering bewijslast</p>

Rechtbank Gelderland beslist dat de inspecteur de omzet van een autorijschoolhouder met een gebrekkige administratie, aan de hand van theoretische omzetberekeningen redelijk geschat heeft.

<p>Informatiebeschikking voor rijschoolhouder met gebrekkige administratie is terecht</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de administratie van X niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Uit de administratie van X valt namelijk niet de omzet te herleiden die hij heeft gerealiseerd met de leerlingen die hij heeft overgenomen van andere rijscholen.

Geen recht op afdrachtvermindering onderwijs bij onduidelijke administratie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv en Y bv geen recht hebben op de afdrachtvermindering onderwijs. Volgens het hof kleven er namelijk te veel gebreken aan de administratie.

Inspecteur legt handelaar chemische stoffen terecht informatiebeschikking op

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking aan X heeft opgelegd vanwege de gebreken in de administratie.

Belastingadviseur met slechte administratie krijgt informatiebeschikking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebreken in de administratie zo ernstig zijn dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Aangezien de gebreken onherstelbaar zijn, is er geen aanleiding om de heer X een nieuwe termijn te gunnen.

Belastingadviseur met slechte administratie krijgt informatiebeschikking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebreken in de administratie zo ernstig zijn dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Aangezien de gebreken onherstelbaar zijn, is er geen aanleiding om de heer X een nieuwe termijn te gunnen.

Belastingadviseur met slechte administratie krijgt informatiebeschikking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebreken in de administratie zo ernstig zijn dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Aangezien de gebreken onherstelbaar zijn, is er geen aanleiding om de heer X een nieuwe termijn te gunnen.

Belastingadviseur met slechte administratie krijgt informatiebeschikking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebreken in de administratie zo ernstig zijn dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Aangezien de gebreken onherstelbaar zijn, is er geen aanleiding om de heer X een nieuwe termijn te gunnen.

Belastingadviseur met slechte administratie krijgt informatiebeschikking

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gebreken in de administratie zo ernstig zijn dat de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast is gerechtvaardigd. Aangezien de gebreken onherstelbaar zijn, is er geen aanleiding om de heer X een nieuwe termijn te gunnen.
Top