administratie

now browsing by tag

 
 

<p>OM eist celstraf van zes maanden tegen voormalig fiscalist</p>

Het Openbaar Ministerie eist zes maanden gevangenisstraf tegen voormalig advocaat en fiscalist Robert Moszkowicz (67) voor belastingfraude. Justitie verdenkt Moszkowicz ervan dat hij van 2010 tot 2014 valse aangiftes omzetbelasting heeft ingediend en tot 2015 een ondeugdelijke administratie heeft...

Grove schuld wegens aan opzet grenzende onachtzaamheden in administratie

Hof Arnhem-Leeuwarden laat in hoger beroep de verklaringen die de heer X tijdens het boekenonderzoek heeft afgelegd buiten beschouwing bij de beoordeling van de vergrijpboetes....Er kan dus in het midden blijven of de cautie gegeven had moeten worden.

Geen verrekening van dividendbelasting door ‘long stock/short future’ belegger

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor verrekening van de dividendbelasting. Door het uitlenen van de aandelen is X bv niet langer de juridische eigenaar....Verder voldoet X bv niet aan haar administratie- en bewaarplicht.

Verzoek inspecteur aan vennootschap om gehele administratie over te leggen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bij het opvragen van informatie ex. art. 47 AWR gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een informatiebeschikking kan niet in stand blijven als het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

Verzoek inspecteur aan vennootschap om gehele administratie over te leggen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur bij het opvragen van informatie ex. art. 47 AWR gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een informatiebeschikking kan niet in stand blijven als het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

Hof ziet geen belemmeringen voor nakoming aangifteplicht en keert bewijslast om

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen belemmering was voor X om vóór de door de inspecteur gestelde termijn de vereiste aangifte te doen. Op het moment dat X was herinnerd en aangemaand om aangifte te doen, was de administratie van X nog niet door de FIOD in beslag genomen.

Hof gaat niet mee in stelling bv over niet geretourneerde boekhouding

Hof Arnhem-Leeuwarden hecht geen geloof aan het relaas van X bv dat bepaalde delen van de boekhouding na inbeslagname niet zijn geretourneerd. De inspecteur heeft deze stelling betwist en X bv heeft ook niet aangegeven welke specifieke onderdelen van de administratie thans nog ontbreken en waarom

<p>BTW-aangifte en -jaarbrief ten onrechte verstuurd aan KOR-deelnemers</p>

De kans bestaat dat ondernemers die per 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe KOR toch een aangifte en een jaarbrief omzetbelasting van de Belastingdienst hebben ontvangen....Dit komt door een fout in de administratie bij de Belastingdienst.

Inspecteur maakt met vergelijking tussen kassasysteem en administratie aannemelijk dat omzet is verzwegen

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X bv een deel van de omzet heeft afgeroomd en niet heeft aangegeven. Daarbij is onder andere de tijdens het boekenonderzoek aangetroffen notitie van de bedrijfsleider van belang.

<p>Handboek Ondernemen 2020 gepubliceerd</p>

De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2020 digitaal beschikbaar gemaakt. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.
Top