administratie

now browsing by tag

 
 

<p>’Belastingadviseurs kunnen onvermogende ondernemers doorverwijzen'</p>

Klanten van belastingadviseurs die bijvoorbeeld hun rekeningen al lange tijd niet meer betalen, afspraken niet nakomen en hun administratie laten versloffen, kunnen worden doorverwezen naar het Bureau Sociaal Raadslieden (BSR). Dat adviseert de Belastingdienst op het Forum Fiscaal Dienstverleners.

Bij grootscheepse fraude met giftkwitanties wordt giftenaftrek terecht gecorrigeerd

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur beschikt over een nieuw feit. De ANBI-status van Q is met terugwerkende kracht ingetrokken omdat de administratie onvolkomenheden bevatte. Hieruit volgt niet dat ook sprake was van misstanden bij de donateurs, zoals valselijk opgemaakte giftkwitanties...

<p>Éénpitter met dienstbetrekking verdacht van Tozo-fraude</p>

De FIOD heeft een doorzoeking gedaan in de woning van een 43-jarige man uit Weesp. De man wordt verdacht van witwassen en fraude met de Tozo-regeling. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, mobiele devices en contant geld, evenals dure sieraden en...

Informatiebeschikkingen Chinees-Indisch restauranthoudster van tafel

Hof Amsterdam vernietigt de aan een Chinees-Indisch restauranthoudster opgelegde informatiebeschikkingen betreffende het niet voldoen aan de administratie- en bewaarplicht.

Nederlandse omzetbelasting van toepassing door gebrekkige administratie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet kan bewijzen dat de naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd. De administratie van X toont niet aan dat goederen in Duitsland zijn verkocht of naar Duitsland zijn verstuurd.

Nagekomen bedrijfslasten zijn na staking niet aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X als particulier een administratie mag voeren, maar dat er geen causaal verband meer is tussen de administratiekosten en de bron van inkomen die door de staking teniet is gegaan.

Op wiens naam, rekening en risico facturen zijn uitgereikt is bepalend voor wie de BTW moet aangeven

Omzet uit facturen in de administratie van belanghebbende moeten volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet aan belanghebbende worden toegerekend, ook al bevat de administratie ernstige fouten. De facturen zijn namelijk op naam, voor rekening en risico van een zusterbedrijf uitgereikt.

Informatiebeschikking nog vóór afronding volledig onderzoek

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat wel degelijk getoetst kan worden of de administratie van de heer X ten tijde van het nemen van de beschikking formele gebreken vertoont en of niet aan de bewaarplicht is voldaan.

Lopende boekenonderzoek afgegeven informatiebeschikking is niet prematuur

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een informatiebeschikking voor het jaar 2012 heeft afgegeven. Volgens het hof heeft X bv namelijk niet aan haar administratie- en bewaarplicht voldaan. Hetzelfde geldt voor de informatiebeschikking die voor het jaar 2011 is afgegeven.

Ondanks voordeel voor grondeigenaren kan projectontwikkelaar alle BTW op kosten aftrekken

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Vos Aannemingen BVBA de BTW op de publiciteits-, administratie- en makelaarskosten volledig in aftrek kan brengen. Dat derden, grondeigenaren, hierbij een voordeel genieten is niet van belang.
Top