administratie

now browsing by tag

 
 

Pizzeria met gebrekkige administratie toont niet aan dat btw-naheffingsaanslagen onjuist zijn

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de theoretische omzetberekening van een pizzeria met gebrekkige administratie tot juiste naheffingsaanslagen omzetbelasting leidt.

Navorderingsaanslagen vennoot pizzeria met gebrekkige administratie gehandhaafd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de theoretische omzetberekening van een pizzeria met gebrekkige administratie tot juiste navorderingsaanslagen IB/PVV van de vennoot leidt.

Ontbreken administratie leidt niet tot omkering en verzwaring bewijslast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aan een handelaar opgelegde navorderingsaanslagen ib/pvv vanwege een lagere correctie van de post inkoopkosten.

Terechte informatiebeschikking voor horecaonderneming die geen back-ups maakt van detailgegevens uit kassasysteem

Hof Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. X bv heeft niet aan haar administratie- en bewaarplicht voldaan, omdat zij geen back-ups heeft gemaakt van de detailgegevens van de bestellingen en afrekeningen uit het kassasysteem.

<p>Informatiebeschikking voor ijzerhandelaar die administratie niet op orde heeft</p>

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de door de inspecteur jegens ijzerhandelaar X genomen informatiebeschikking terecht is. X heeft niet aan zijn administratieplicht voldaan.

Naar aanleiding van Panama Papers moet inzage in administratie van trusts van Britse Maagdeneilanden worden verstrekt

De handel- en voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag beveelt dat X en Y volledig en onvoorwaardelijk meewerken aan het verstrekken van inzage in de administratie van de trusts en de vennootschappen aan de Belastingdienst.

Auditfiles van boekhoudprogramma zijn onderdeel van administratie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat X bv zich ten aanzien van de juridische aantekeningen van haar gemachtigde over bepaalde boekingen geen beroep op geheimhouding kan doen....X bv had daartoe zelf (administratieve) maatregelen moeten nemen, zoals door het voeren van een gescheiden...

<p>Dirk-Jan van Blijderveen nieuwe voorzitter NOAB</p>

Dirk-Jan van Blijderveen (1974) is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Hij volgt Martien Hermans op. 

Terechte informatiebeschikking voor accountant

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is omdat de heer D en zijn bv's vijf maanden de tijd hebben gehad om hun administratie, die op het moment waarop het boekenonderzoek werd aangekondigd op orde en controleerbaar had moeten zijn, alsnog op orde te brengen.

<p>Omzetgroei belastingadviseurs en accountants bovengemiddeld</p>

Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) ligt de omzet in het tweede kwartaal 6,7 procent hoger dan een jaar eerder....In de periodes hiervoor, vanaf het eerste kwartaal van 2018, was dat elk kwartaal ongeveer 5 procent. De groei van alle zakelijke...
Top