administratie

now browsing by tag

 
 

<p>Handboek Ondernemen 2020 gepubliceerd</p>

De Belastingdienst heeft het Handboek Ondernemen 2020 digitaal beschikbaar gemaakt. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

<p>Slordige accountant krijgt waarschuwing voor fouten bij inbreng in bv</p>

Een accountant-administratieconsulent RB verzorgt de administratie voor een echtpaar van keurslagers. Hij maakt enkele fouten bij de inbreng van het slagersbedrijf in een bv....Het echtpaar dient zes klachten in bij de Accountantskamer waarvan twee met succes omdat het stel die kon onderbouwen met...

Geen vergrijpboetes voor onjuiste aftrek van giften

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet in de bewijslast slaagt dat het aan opzet of grove schuld van de heer X is te wijten dat te weinig belasting is geheven....De inspecteur stelt vergeefs dat de enige en veel lagere donatie van X, die wel in de administratie van de Islamitische...

<p>Geen vergrijpboete voor onjuiste giftenaftrek</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet in de bewijslast slaagt dat het aan opzet of grove schuld van de heer X is te wijten dat te weinig belasting is geheven....De inspecteur stelt vergeefs dat de enige en veel lagere donatie van X, die wel in de administratie van de Islamitische...

Gemachtigde en niet rechtbank is verantwoordelijk voor administratie griffierecht

Rechtbank Oost-Brabant weigert het verzoek van een gemachtigde om de griffierechtnota op naam van cliënt te stellen p/a het postbusadres van de gemachtigde, alsook op de griffierechtnota het adres van het betreffende WOZ-object te vermelden.

Gestolen administratie levert geen overmacht op in kader van naheffing BTW

Rechtbank Den Haag handhaaft de aan X opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting waarmee de door hem afgetrokken voorbelasting wordt gecorrigeerd. X bewijst niet dat en in hoeverre recht bestaat op aftrek van voorbelasting.

Gestolen administratie levert geen overmacht op in kader van naheffing BTW

Rechtbank Den Haag handhaaft de aan X opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting waarmee de door hem afgetrokken voorbelasting wordt gecorrigeerd. X bewijst niet dat en in hoeverre recht bestaat op aftrek van voorbelasting.

Informatiebeschikking voor niet bewaren van geautomatiseerde gegevens

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat voor extrapolatie niet is vereist dat de administratie van de andere jaren daadwerkelijk is gecontroleerd....Niet in geschil is dat ook in deze jaren de betreffende gegevens niet door de heer X zijn bewaard.

Pizzeria met gebrekkige administratie toont niet aan dat btw-naheffingsaanslagen onjuist zijn

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de theoretische omzetberekening van een pizzeria met gebrekkige administratie tot juiste naheffingsaanslagen omzetbelasting leidt.

Navorderingsaanslagen vennoot pizzeria met gebrekkige administratie gehandhaafd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de theoretische omzetberekening van een pizzeria met gebrekkige administratie tot juiste navorderingsaanslagen IB/PVV van de vennoot leidt.
Top