administratie

now browsing by tag

 
 

Terechte informatiebeschikking voor accountant

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is omdat de heer D en zijn bv's vijf maanden de tijd hebben gehad om hun administratie, die op het moment waarop het boekenonderzoek werd aangekondigd op orde en controleerbaar had moeten zijn, alsnog op orde te brengen.

<p>Omzetgroei belastingadviseurs en accountants bovengemiddeld</p>

Bij de administratieve dienstverlening (accountancy, belastingadvisering en administratie) ligt de omzet in het tweede kwartaal 6,7 procent hoger dan een jaar eerder....In de periodes hiervoor, vanaf het eerste kwartaal van 2018, was dat elk kwartaal ongeveer 5 procent. De groei van alle zakelijke...

Informatiebeschikking voor autohandelaar met gebrekkige administratie blijft in stand

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de administratie van X niet voldoet aan de daarvoor geldende eisen. X heeft namelijk niet van alle handelstransacties die zien op de in- en verkoop van auto’s een sluitende administratie bijgehouden.

Gebreken administratie onherstelbaar, geen nieuwe termijn voor informatiebeschikking

Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X, waarvoor hij mede verantwoordelijk is, onherstelbaar zijn.

Gedeeltelijke vernietiging van aan auto(verhuur)bedrijf X gegeven informatiebeschikkingen

Hof 's-Hertogenbosch vernietigt de aan X gegeven informatiebeschikkingen gedeeltelijk. Er wordt geen nieuwe termijn vastgesteld voor het voldoen aan de in de gehandhaafde onderdelen van de informatiebeschikkingen bedoelde verplichtingen, omdat de gebreken in de administratie onherstelbaar zijn.

Gebreken administratie onherstelbaar, geen nieuwe termijn voor informatiebeschikking

Hof 's-Hertogenbosch verleent autohandelaar X geen nieuwe termijn inzake de aan hem gegeven informatiebeschikking. Dit omdat de gebreken in de administratie van vof X onherstelbaar zijn.

<p>Pilotproject gegevensuitwisseling met goede doelen gestart</p>

Het pilotproject gegevensuitwisseling met goede doelen is gestart. Het project is gericht op het opbouwen van informatie over onder andere de administratie van giften, gevolgen voor de geefbereidheid en privacy-aspecten....Dat schrijft Staatssecretaris Snel in een brief aan de vaste commissie van...

<p>Eisen tot 15 maanden cel voor btw-fraude</p>

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude....Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en...

Informatiebeschikking Antilliaans trustkantoor niet strijdig met evenredigheidsbeginsel

Hof 's-Hertogenbosch handhaaft de aan een Antilliaans trustkantoor gegeven informatiebeschikking. Het verzoek van de inspecteur om de volledige administratie te overleggen is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

<p>CBS: Omzetstijging accountancy en belastingadvies ondergemiddeld</p>

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,8 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De CBS-sectoren 'accountancy en administratie' en 'rechtskundige dienstverlening' scoren met een stijging van respectievelijk 4,8 procent en 4,6 procent  onder...
Top