administratie

now browsing by tag

 
 

Informatiebeschikking Antilliaans trustkantoor niet strijdig met evenredigheidsbeginsel

Hof 's-Hertogenbosch handhaaft de aan een Antilliaans trustkantoor gegeven informatiebeschikking. Het verzoek van de inspecteur om de volledige administratie te overleggen is niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

<p>CBS: Omzetstijging accountancy en belastingadvies ondergemiddeld</p>

De omzet van zakelijke dienstverleners is in het eerste kwartaal van dit jaar met 6,8 procent toegenomen vergeleken met een jaar eerder. De CBS-sectoren 'accountancy en administratie' en 'rechtskundige dienstverlening' scoren met een stijging van respectievelijk 4,8 procent en 4,6 procent  onder...

<p>Opvragen stukken is geen fishing expedition</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de heer X toegang had tot de administratie van de stichting en dus ook meer informatie over de deelnemingen had. Als X door zijn eigen toedoen inmiddels niet meer over de stukken kan beschikken, dan is dat voor zijn rekening en risico.

Administratie cafetaria onder de maat: informatiebeschikkingen blijven deels in stand

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de administratie van belanghebbenden onder de maat is. De onderneming moet, gezien de omvangrijke dagelijkse kasomzet, beschikken over een primaire verkoopregistratie.

Ontbreken administratie is eigen schuld

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat zijn oude accountant zich ten onrechte op een retentierecht beroept of dat het niet kunnen beschikken over de administratie hem anderzins niet kan worden aangerekend.

Ondanks weggooien administratie worden btw-naheffingsaanslagen toch verminderd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de btw-naheffing terecht is, omdat X niet de bedragen van de voorbelasting als zodanig, maar fictieve kosten in aftrek brengt....Het hof vermindert de aanslagen wel, omdat de inspecteur het vertrouwen wekte dat de berekeningen van X gevolgd zouden worden.

Premature informatiebeschikking voor horecabedrijf

Rechtbank Gelderland oordeelt dat onaanvaardbare afwijkingen in de theoretische goederenbeweging geen betrekking hebben op de administratie- en bewaarplicht en dus pas bij het opleggen van de aanslagen aan de orde kunnen komen.

‘Handboek Ondernemen 2019’ gepubliceerd

U kunt het 'Handboek Ondernemen 2019' nu downloaden. Het handboek is voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en daarbij zelf zijn administratie doet.

Exploitatie van gemeentelijke begraafplaatsen is volgens A-G een overheidstaak

A-G Ettema is van mening dat een gemeente zorg moet dragen voor het beheer, het onderhoud en de administratie van een gemeentelijke begraafplaats. Voor de btw die in dat kader aan de gemeente in rekening is gebracht, is dus terecht een bijdrage geclaimd uit het BTW-compensatiefonds.

<p>Autorijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht. Omkering bewijslast</p>

Rechtbank Gelderland beslist dat de inspecteur de omzet van een autorijschoolhouder met een gebrekkige administratie, aan de hand van theoretische omzetberekeningen redelijk geschat heeft.
Top