aftrek

now browsing by tag

 
 

Nederlands derogatieverzoek: uitsluiten BTW-aftrek bij meer dan 90% privégebruik

Nederland heeft de EU verzocht om een maatregel te mogen toepassen die de BTW op goederen en diensten die door de belastingplichtige voor meer dan 90% voor privé- of andere dan bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, inclusief niet-economische activiteiten, volledig van het recht op aftrek...

Geen renteaftrek door ontbreken voljaarspartnerschap

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op aftrek van eigenwoningrente, omdat er in 2016 geen sprake is van voljaarspartnerschap.

Ex-echtgenoot mag de betaalde eigenwoningrente aftrekken

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat eiser een bedrag van € 10.496 aan hypotheekrente in aftrek kan brengen.

Bij plaatsing zonnepanelen volgens A-G wel recht op BTW-aftrek op bouw woning en aanschaf perceel

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat X recht heeft op BTW-aftrek in verband met de plaatsing van de zonnepanelen op de nieuwbouwwoning. Om te bepalen in welke mate recht op aftrek bestaat, adviseert de A-G de Hoge Raad om de zaak te verwijzen.

Eigen schatting door rechter van handelsinkoopwaarde Rolls-Royce

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat particuliere vraagprijzen voor een Rolls-Royce Ghost met aftrek van 15% handelsmarge en 5% correctie voor BTW/marge tot een juiste waardering leidt. Ook X maakt de handelsinkoopwaarde niet aannemelijk.

Geen recht op aftrek voorbelasting door verhuur appartementen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van voorbelasting omdat de appartementen vrijgesteld zijn verhuurd.

Herzienings-BTW niet na te heffen van afnemer onroerende zaak

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Zweden in strijd met het EU-recht handelt door de herzienings-BTW van de vorige eigenaar te verhalen op Sögård Fastigheter AB. De herziening van een BTW-aftrek kan er niet toe leiden dat deze ten laste komt van een andere belastingplichtige dan de...

Specifieke zorgkosten van bijna € 50.000 niet aannemelijk gemaakt

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur de geclaimde specifieke zorgkosten terecht niet in aftrek heeft toegelaten. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat daadwerkelijk kosten zijn gemaakt.

Laserbehandelingen bij hirsutisme leiden niet tot extra aftrek zorgkosten

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek voor extra uitgaven voor kleding en beddengoed. X maakt niet aannemelijk dat de gevolgen van de laserbehandelingen zodanig waren dat zij extra uitgaven voor kleding en beddengoed met zich meebrachten.

<p>Kasrondje staat volgens A-G aftrek van lijfrentepremie in de weg</p>

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat de inspecteur terecht de door X voorgestane lijfrentepremieaftrek heeft geweigerd. X is de lijfrentepremie in wezen schuldig gebleven.
Top