aftrek

now browsing by tag

 
 

Goedkeuringswetsvoorstel wijziging Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting ingediend

De Staatssecretaris van Financiën heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot goedkeuring van de wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA), V-N 2019/14.17....Deze goedkeuring is vereist op grond van de Wet OB 1968. De wijziging houdt verband met de...

Aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten niet aannemelijk gemaakt

Hof Den Haag beslist dat X de door haar geclaimde aftrek van specifieke zorgkosten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Zonder bewijsstukken geen hogere aftrek van zorgkosten

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X heeft nagelaten een vergoedingenoverzicht van zijn verzekeraar te overleggen, zodat niet aannemelijk is dat de uitgaven voor fysiotherapie op hem hebben gedrukt....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden...

Geen aftrek kosten levensonderhoud voor uitwonende zoon die gestopt is met school

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op aftrek kosten levensonderhoud voor uitwonende zoon die geen opleiding meer volgt. Niet aannemelijk is dat de uitgaven in verband met dit levensonderhoud op X drukken.

Btw op fee voor werkzaamheden bij verkoop aandelen niet aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv de btw niet in aftrek kan brengen. X bv maakt namelijk niet aannemelijk dat de verkoop van de aandelen in A GmbH een economische activiteit is die binnen de werkingssfeer van de btw valt.

Weigering btw-aftrek bij ten onrechte niet toegepaste btw-verlegging niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Hongarije aftrek van de btw-voorbelasting weigert wanneer ten onrechte de verleggingsregeling niet is toegepast....Dat geen sprake is van fraude is hierbij niet van belang.

Te hoge aftrek van alimentatie strandt door interne compensatie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X zich ten onrechte beroept op het vertrouwensbeginsel en dat het beroep van de inspecteur op interne compensatie daarom slaagt....Voor de vraag of interne compensatie mogelijk is, is niet van belang of de inspecteur heeft voldaan aan zijn...

<p>’Ondernemers zien btw-aftrek ov- en parkeerkosten vaak over het hoofd'</p>

Ondernemers laten onnodig geld liggen bij de btw-aftrek van mobiliteitskosten. Vooral op de kosten van het openbaar vervoer (ov) en parkeren kunnen ze geld besparen door vaker btw terug te vragen....Dat stelt XXImo, dienstverlener op mobiliteitsgebied, op basis van onderzoek door...

Dga kan vordering op geliquideerde stamrecht bv niet als negatief ROW aftrekken

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van het bedrag van € 33.866 als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. X heeft na betaling van het bedrag van € 45.964 namelijk niets meer te vorderen van de bv.

Informatie Belastingtelefoon geeft geen recht op aftrek kinderalimentatie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen vertrouwen kan ontlenen aan informatie die hij heeft gekregen van de Belastingtelefoon. De informatie van X is te vaag.
Top