aftrek

now browsing by tag

 
 

Rekenrente van 4% verplicht bij waardering stamrechtverplichting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur verplicht een rekenrente van 4% moet toepassen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt namelijk dat de wetgever doelbewust heeft besloten om de aftrek van de lasten van een stamrechtverplichting naar latere jaren te verschuiven.

<p>Btw-naheffingsaanslag terecht als aftrek voorbelasting niet wordt onderbouwd</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de btw-naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. X heeft namelijk geen enkel gegeven of stuk overgelegd waaruit blijkt dat aan haar voorbelasting in rekening is gebracht die voor aftrek in aanmerking komt.

Navordering onterechte aftrek van kosten is geoorloofd

De Hoge Raad oordeelt dat de IB-aanslagen niet te laag zijn vastgesteld door een verwijtbaar onjuist inzicht van de inspecteur in de feiten die bepalend zijn voor de (omvang van de) belastingschuld of van een onjuist...inzicht van de inspecteur in het recht, maar als gevolg van de geautomatiseerde...

Geen aftrek van scholingsuitgaven vanwege volgen opleiding aan universiteit in VS

Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven vanwege het volgen van een opleiding aan een universiteit in de VS door zijn echtgenote.

Goedkeuring besluit tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 6 juni 2019 het wetsvoorstel aangenomen dat het koninklijk besluit van 14 februari 2019 (Stb. 2019, 71; V-N 2019/14.17) goedkeurt tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).

Beleggersvereniging krijgt 40% aftrek voorbelasting inzake collectieve juridische acties

Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 1, zijnde het opstarten en voeren van civiele procedures tegen de betreffende bedrijven, niet voor aftrek in aanmerking komt....De voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 2...

Kosten zelfkweek medicinale cannabis zijn volgens A-G aftrekbaar

A-G Niessen is van mening dat aftrek moet worden toegestaan voor kosten van niet-reguliere geneesmiddelen die door een arts zijn voorgeschreven, ook als deze geneesmiddelen niet zijn verstrekt door een arts of apotheker.

Aanschaf iPad en bijzondere bril leiden niet tot aftrek specifieke zorgkosten

De echtgenoot van X is slechtziend en heeft astma. In verband daarmee maken ze specifieke zorgkosten. Hof Amsterdam oordeelt dat X geen recht heeft op een aftrekbaar bedrag....Dit komt doordat de totale specifieke zorgkosten van X en haar echtgenoot de drempelbedragen niet overstijgen.

Geen btw-teruggaaf voor bij hospice betrokken stichting die vastgoed in eigendom heeft

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de btw-voorbelasting. X maakt niet aannemelijk dat zij prestaties onder bezwarende titel verricht.

Geen aftrek zorgkosten voor eczeem bij kinderen

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet aannemelijk maakt dat zijn kinderen eczeem hebben en dat daarvoor extra kosten voor kleding en beddengoed zijn gemaakt.
Top