aftrek

now browsing by tag

 
 

Voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

Hof Amsterdam oordeelt dat X geen recht heeft op 100 procent aftrek van de hypotheekrente, maar slechts op 50 procent nu X en zijn ex-partner gezamenlijk eigenaar zijn gebleven van de eigen woning....Dat partijen het anders hadden kunnen regelen in het kader van de echtscheiding is niet van belang.

Tariefmaatregel is van toepassing op 28% alimentatieplichtigen

De tariefmaatregel met betrekking tot de aftrek van alimentatie is op 28% van de alimentatieplichtigen van toepassing. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP).

Afwijkende berekening aftrek risicokapitaal bij buitenlandse vi’s door België niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de wijze waarop België de aftrek voor risicokapitaal berekent niet in strijd is met het EU-recht. Dat België bij de berekening een verschil maakt tussen een binnenlandse en een buitenlandse vi is niet van belang.

Hongaarse Belastingdienst moet weigering btw-aftrek bij fraude onderbouwen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd is met het EU-recht dat Hongarije aftrek van btw aan Glencore weigert, omdat de Belastingdienst reeds had vastgesteld dat de leveranciers betrokken waren bij btw-fraude....Hieraan stelt het Hof van Justitie EU echter wel een aantal voorwaarden.

Gevolgen wetsvoorstel percentage aftrek alimentatie blijven buiten draagkrachtberekening

Rechtbank Amsterdam beoordeelt een alimentatieverzoek bij echtscheiding. Voor de draagkrachtberekening van de man wijst de rechtbank zijn verzoek af om te anticiperen op een toekomstige wijziging in het belastingstelsel....De rechtbank houdt wel rekening met een draagkrachtvermindering doordat hij...

Valse start voor nieuwe echtgenote

Hof Den Haag oordeelt dat er geen bedrag aan persoonsgebonden aftrek over is om aan X, de nieuwe echtgenote van Y, toe te rekenen.

Geen aftrek voor overgenomen leningen in zicht faillissement

Hof Den Haag oordeelt dat X met de debiteursvervanging onzakelijk heeft gehandeld. Gezien de slechte financiële situatie bij F bv heeft hij een debiteurenrisico aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard.

Kosten voedingssupplementen aftrekbaar door beroep op vertrouwensbeginsel

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de kosten voor supradyn en glucosamine niet aftrekbaar zijn omdat dit voedingssupplementen zijn. Omdat de inspecteur de kosten in 2013 wel in aftrek heeft toegelaten, slaagt het beroep van X op het vertrouwensbeginsel.

Oude WAZ-premies in 2014 nog aftrekbaar, oude Zfw-premies niet

De Hoge Raad oordeelt dat X de in 2014 betaalde WAZ-premies 1999 - 2003 als uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek kan brengen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de wetgever steeds voor ogen heeft gestaan dat de betaalde WAZ-premies in aftrek gebracht mochten worden.

<p>Prinsjesdag 2019: Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven</p>

Tot afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven wordt de Wet IB 2001 aangepast. Daartoe is onderhavig wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer door de Staatssecretaris van Financiën.
Top