aftrek

now browsing by tag

 
 

<p>Fiscus scherp op onzakelijke opzetjes familielening</p>

Mensen maken steeds vaker gebruik van de familielening. Ouders hebben flink wat spaargeld op de bank tegen een zeer lage rentevergoeding én de kinderen kunnen geld gebruiken voor de aankoop van een woning....De ouders treden dan op als leningverstrekker. Maar let op, voor de fiscale aftrek van de...

Ook aftrek van rente in Frankrijk en de VS (triple dip) leidt volgens A-G niet tot fraus legis

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat X bv recht heeft op de renteaftrek. De voorwaarden van de leningen zijn namelijk at arm’s length, zodat art. 8b Wet VPB 1969 geen rol speelt....Ook is niet van belang dat de in Nederland afgetrokken rente ook in de VS en Frankrijk wordt afgetrokken.

<p>Ook dit jaar brief naar nihil-aangevers btw</p>

De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal één jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht. In dat geval gaat de Belastingdienst ervan uit dat de onderneming is gestopt....Is het bedrijf niet gestopt dan moet de ondernemer uiterlijk 1 september 2020 reageren...

<p>Zonder bewijs geen aftrek van vervoerskosten</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aftrek van vervoerskosten terecht is gecorrigeerd. Mevrouw X heeft namelijk geen eigen auto, zodat kennelijk met het openbaar vervoer is gereisd....Hiervan zijn geen bewijsstukken.

Ondanks weggooien administratie worden BTW-naheffingsaanslagen toch verminderd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-naheffing terecht is, omdat X niet de bedragen van de voorbelasting als zodanig, maar fictieve kosten in aftrek brengt....Het hof vermindert de aanslagen wel, omdat de inspecteur het vertrouwen wekte dat de berekeningen van X gevolgd zouden worden. De Hoge...

Aftrek kosten extra kleding/beddengoed in hoger beroep alsnog toegestaan

Hof Amsterdam volgt het op de zitting door de inspecteur ingenomen standpunt dat de aftrek van specifieke zorgkosten ten aanzien van extra kleding en beddengoed voor de zoon is toegestaan.

Beroep op BTW-vrijstelling niet terecht omdat BTW in aftrek is gebracht

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een btw-naheffingsaanslag heeft opgelegd aan X. De btw-vrijstelling is alleen dan van toepassing op de levering door X als zij de haar in rekening gebrachte btw niet in aftrek heeft gebracht....X heeft dit niet doen blijken. De Hoge Raad verklaart het...

BTW op instandhoudingskosten bij leegstaand kantoorpand aftrekbaar

De Hoge Raad oordeelt dat X bv recht heeft op aftrek van voorbelasting ter zake van de instandhoudingskosten gedurende de periode van leegstand. Op voorhand kan in redelijkheid niet worden uitgesloten dat, nadat een huurder is gevonden, gekozen zal worden voor belaste verhuur.

<p>Erfpachtcanon aftrekbaar, overige bijdragen woonvereniging niet</p>

Hof Amsterdam oordeelt dat de inspecteur terecht de geclaimde aftrek heeft beperkt tot de betaalde erfpachtcanons. De Hoge Raad oordeelt dat de aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden.

Holding kan BTW op doorbelaste kosten niet in aftrek brengen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de handelingen en beslissingen van degene die de dagelijkse leiding heeft in de groep waartoe X bv behoort, aan haar kunnen worden toegerekend....X heeft geen recht op aftrek van de BTW. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of...
Top