aftrek

now browsing by tag

 
 

Zakelijkheid van in aftrek gebrachte huurbetalingen voor loods niet aannemelijk

Hof Amsterdam beslist dat X de zakelijkheid van de door hem in aftrek gebrachte huurbetalingen voor een loods niet aannemelijk maakt. Het is waarschijnlijker dat X de loods voor zijn autohobby gebruikt.

<p>Geen aftrek dieetkosten en kosten aanschaf extra kleding</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de dieetkosten. De door X overgelegde dieetverklaring voldoet namelijk niet aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Gemeente houdt bij WOZ-waardering landbouwbedrijf in veengebied voldoende rekening met inklinking grond

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar voldoende rekening heeft gehouden met de inklinking van de grond door een aftrek van 10% toe te passen op de WOZ-waarde.

Na volledig herstel WOK-auto volgens A-G geen extra aftrek van schade

A-G IJzerman is van mening dat voor registratie slechts is vereist dat de essentiële gebreken zijn hersteld. De heer X heeft er echter voor gekozen de auto volledig te laten repareren....Bij die toestand is de waardebepaling daarom terecht aangesloten.

Geen aftrek giften door fraude ANBI

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur giftenaftrek terecht weigert. X toont niet aan dat de waarde op de kwitanties daadwerkelijk is geschonken.

Vaste inrichting Marokko niet aannemelijk gemaakt; geen voorkoming van dubbele belasting

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij inkomsten in het buitenland heeft behaald en recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Gemengde holding kan BTW bij voorgenomen overname volgens A-G HvJ EU volledig aftrekken

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen....Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

<p>ANBI-status noodzakelijk voor giftenaftrek</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X geen recht heeft op persoonsgebonden aftrek in verband met aftrekbare giften nu de stichting waaraan hij periodiek geld schenkt haar ANBI-status met terugwerkende kracht heeft verloren.

Nederland heffingsbevoegd voor loon genoten voor werkzaamheden op pijplegschip

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor haar gehele arbeidsinkomen. X maakt niet aannemelijk dat sprake is van werkzaamheden aan boord van een schip, geëxploiteerd door een Zwitserse onderneming in het internationaal verkeer.

Actualisering besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten (V-N 2018/34.4) geactualiseerd.
Top