bakker

now browsing by tag

 
 

Hof stemt in met forse correcties inkomen bakker in verband met zwarte in- en verkoop

Volgens Hof ’s-Hertogenbosch heeft de inspecteur voldoende aannemelijk gemaakt dat X voor zijn bakkerij meel zwart heeft ingekocht en broden zwart heeft verkocht....Dit leidt tot omkering van de bewijslast. X toont vervolgens niet aan dat de inkomenscorrecties onjuist zijn.

Rechtbank stemt in met forse correcties inkomen bakker in verband met zwarte in- en verkoop

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat X voor zijn bakkerij meel zwart heeft ingekocht en broden zwart heeft verkocht. Dit leidt tot omkering van de bewijslast.

Rechtbank stemt in met forse correcties inkomen bakker in verband met zwarte in- en verkoop

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat X voor zijn bakkerij meel zwart heeft ingekocht en broden zwart heeft verkocht. Dit leidt tot omkering van de bewijslast.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding omdat bakker niet dwaalde bij sluiten vaststellingsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft gedwaald bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst die hij heeft gesloten met de inspecteur.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding omdat bakker niet dwaalde bij sluiten vaststellingsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft gedwaald bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst die hij heeft gesloten met de inspecteur.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding omdat bakker niet dwaalde bij sluiten vaststellingsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft gedwaald bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst die zij heeft gesloten met de inspecteur.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding omdat bakker niet dwaalde bij sluiten vaststellingsovereenkomst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet heeft gedwaald bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst die zij heeft gesloten met de inspecteur.

Bakker behaalt ROW met verkoop motorboten

Rechtbank Gelderland oordeelt dat er ter zake van de aan- en verkoop van de motorboten sprake is van een bron van inkomen. Er is namelijk sprake van in het economisch verkeer verrichte arbeid, en er is voldaan aan het subjectieve en het objectieve winstoogmerk.
Top