Belastingdienst

now browsing by tag

 
 

<p>Rulingteam Rotterdam heeft het druk</p>

Het rulingteam van de Belastingdienst (officieel APA/ATR-team geheten), dat internationale ondernemingen van tevoren zekerheid biedt over hun belastingverplichtingen in Nederland, krijgt meer aanvragen....Multinationals kloppen vaker aan omdat ze willen weten wat de gevolgen zijn van de strengere...

Rekenmodule van Belastingdienst wekt vertrouwen over mrb-tarief

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de uitkomst van de rekenmodule een concreet te honoreren toezegging is. Gelet op de inrichting van de auto en het ontbreken van enige verwijzing naar de inrichtingseisen in de rekenmodule, hoefde het voor X bv niet direct duidelijk te zijn dat de uitkomst in strijd

<p>Fiscus adviseert opnieuw IB-aangifte te doen voor 0%-emissie auto’s uit 2013</p>

De Belastingdienst vraagt ondernemers opnieuw aangifte inkomstenbelasting 2018 te doen wanneer zij een 0%-emissie auto uit 2013 zowel zakelijk als privé hebben gebruikt....Het geldt overigens alleen voor aangiften die vóór 11 april 2019 zijn ingediend via de ondernemersportal van de dienst.  

<p>Belastingdienst nog steeds niet AVG-proof</p>

De Belastingdienst voldoet eind mei 2019 nog niet aan de AVG. Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën in de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst....In juni en in november 2018 schreef de staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst in mei 2019 voldoet aan de AVG. De...

Laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst gepubliceerd

De 23ste en tevens laatste halfjaarsrapportage van de Belastingdienst is door Staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. In het vervolg rapporteert de Belastingdienst niet meer via een halfjaarsrapportage, maar via twee voortgangsrapportages en een afsluitende jaarrapportage.

<p>Handreiking Inhaal en inkoop pensioen beschikbaar</p>

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de Handreiking Inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. De handreiking is aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

<p>Publicatie rulings moet wantrouwen wegnemen</p>

De publicatie van de samenvattingen van rulings door de Belastingdienst met ingang van 1 juli 2019 moet het wantrouwen tegen het gevoerde rulingbeleid wegnemen en het rechtsgevoel vergroten....Dit schrijft emeritus hoogleraar Fiscale Economie Leo Stevens in het Financieele Dagblad.

<p>Contact Zwitserse bank leidt tot vragen Belastingdienst</p>

De Belastingdienst doet onderzoek naar mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hebben gehad met de Zwitserse bank Credit Suisse door bij die bank kopieën van alle correspondentie op te vragen....Dat meldt de Telegraaf.

<p>4e Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 verbeterd</p>

De Belastingdienst heeft een verbeterde uitgave van de 4e Nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd op haar website.

<p>Jaarverslag 2018 Nationale Ombudsman: minder klachten over de Belastingdienst</p>

Het aantal klachten over de Belastingdienst daalde in 2018, met 14% naar 3338. Dit staat in het jaarverslag 2018 van de Nationale Ombudsman. In het jaarverslag komt onder andere de bereikbaarheid van de Belastingdienst aan de orde....De Nationale Ombudsman blijft in gesprek met de Staatssecretaris...
Top