Belastingdienst

now browsing by tag

 
 

<p>Fiscus: klacht klokkenluider wél aangekaart</p>

De Belastingdienst zegt wel degelijk aan de slag te zijn gegaan met de waarschuwingen van een klokkenluider dat de dienst zich niet aan de wet hield. De klokkenluider zegt dat hij jarenlang tot op het allerhoogste niveau op dovemansoren is gestuit.

<p>Herinnering: tot 1 januari 2020 afkoop of omzetting PEB mogelijk</p>

Sinds 1 juli 2017 mag een directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. Een dga met een PEB heeft nog tot 1 januari 2020 de gelegenheid om zijn pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting....Deze herinnering heeft de Belastingdienst op...

<p>Belastingdienst wijst op verplichte inschrijving UBO-register</p>

Vanaf 10 januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO's, Ultimate Beneficial Owners, zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben....De Belastingdienst wijst erop dat de registratieplicht geldt voor bv’s, vof’s cv’s, stichtingen...

Aanpassing keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer

Burgers die nu alleen papieren post ontvangen van de Belastingdienst krijgen na inwerkingtreding van de keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer die berichten nog steeds op papier....Zij hoeven daarvoor niet een keuze voor verzending langs papieren weg te maken. Dit is geregeld in de tweede nota...

<p>Russische belastingdienst: ‘Doing Business 2020’-ranglijst niet juist</p>

De belastingdienst van Rusland is van mening dat de samenstelling van de 'Doing Business 2020'-ranglijst niet transparant is voor wat betreft de snelheid waarmee bedrijven hun belastingen kunnen regelen in Rusland....De ranglijst verschilt aanzienlijk van de werkelijke fiscale praktijken, zo...

Bezwaarmaker maakt aannemelijk dat hij aanslagen niet heeft ontvangen

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de Belastingdienst de verzending van de aanslagen aannemelijk heeft gemaakt, maar acht ook geloofwaardig dat X de aanslagen niet heeft ontvangen.

<p>Fiscus stopt tijdelijk met dwanginvordering in CAF-zaken</p>

De Belastingdienst is tijdelijk gestopt met loonbeslag en dwangverrekening in twee specifieke situaties.

Stichting Museumkaart moet meewerken aan woonplaatsonderzoek houder museumjaarkaart

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Belastingdienst bevoegd is om informatie bij de Stichting Museumkaart over een houder van de Museumjaarkaart op te vragen en dat die bevoegdheid in dit geval ook mag worden uitgeoefend....De bevoegdheid wordt slechts beperkt als de vragen de...

<p>Belastingdienst volgt uitspraak Hoge Raad over zelfgekweekte cannabis</p>

De Hoge Raad oordeelde op 4 oktober 2019 dat het begrip “verstrekt” niet meer betekent dan dat het farmaceutisch hulpmiddel moet zijn voorgeschreven door een arts (V-N 2019/48.5)....De Belastingdienst gaat deze wetsuitleg toepassen. Dat antwoordt minister Bruins voor Medische zorg op Kamervragen...

<p>Gegevens Museumkaart terecht naar fiscus</p>

De Stichting Museumkaart moest gebruikersgegevens van een kaarthoudster aan de Belastingdienst overleggen. Dat heeft het Hof Amsterdam bepaald. De rechter stelde in kort geding eerder al dat het belang van belastingheffing zwaarder weegt dan de privacy van de vrouw in kwestie.
Top