Belastingdienst

now browsing by tag

 
 

<p>Inhaalslag Belastingdienst in berekening kindgebonden budget</p>

De Belastingdienst voert momenteel berekeningen uit of mensen die een toeslag ontvangen ook recht hebben op het kindgebonden budget over de jaren 2018 en 2019.

<p>Advocaat vraagt alleenstaande moeder 6.000 euro voor drie brieven aan de fiscus</p>

Een al van het tableau geschrapte advocaat heeft nog eens een schorsing van vier weken van de Orde van Advocaten achter zijn naam gekregen wegens excessief declareren....Hij bracht een alleenstaande moeder voor wie hij slechts drie brieven aan de Belastingdienst had geschreven bijna 6.000 euro in...

Al € 48.520 aan schadevergoeding betaald in CAF 11-zaak

De behandeling van bezwaren in de CAF 11- zaak duurde veel te lang. Hierdoor heeft de Belastingdienst in totaal al € 48.520 aan schadevergoedingen uitbetaald in de CAF 11- zaak....Dit antwoordt Staatssecretaris Snel van Financiën op vragen van de vaste commissie van Financiën, waarbij tevens...

<p>Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor risicomodellen Belastingdienst</p>

De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor de risicomodellen die de Belastingdienst gebruikt bij de controle van belastingaangiften. Eén van die aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Financiën is om in lijn met de bestaande toezichtstrategie van de Belastingdienst via risicomodellen voor de...

<p>Oninbare toeslagen opgelopen naar ruim € 800 miljoen</p>

De afgelopen twaalf jaar heeft de Belastingdienst € 24 miljard aan toeslagen ten onrechte uitbetaald. Hiervan komt een groot deel uiteindelijk terug, maar € 1,5 miljard staat nog open....Van dit bedrag is maar liefst € 806 miljoen afgeboekt als oninbaar, zo melden Nieuwsuur en Nieuws en Co.

<p>Handreiking loonheffingskortingen niet-inwoners</p>

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met uitleg en een overzicht van de wijzigingen.

Vernietiging van BPM-stukken door Belastingdienst heeft geen gevolgen

Rechtbank Gelderland overweegt dat zij alle beroepen van X bv over eerdere tijdvakken gegrond heeft verklaard zodat de redenering van de inspecteur niet op gaat dat het bezwaar ongegrond is omdat vergelijkbare eerdere bezwaren ook ongegrond waren....Ondanks de fout van de Belastingdienst moet X bv...

<p>Formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ 2018 verzonden</p>

De Belastingdienst heeft de formulieren ‘Opgaaf wereldinkomen’ 2018 verzonden.

Inspecteur kan correctie van € 350.000 niet onderbouwen: navorderingsaanslag wordt vernietigt

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de inspecteur de schenkingen van de moeder van X ten onrechte als fiscale inkomsten van X in aanmerking heeft genomen....Uit de informatie van de Turkse Belastingdienst blijkt namelijk dat zij voldoende vermogend is om deze schenkingen te kunnen doen.

<p>ICT Belastingdienst kostte € 84 miljoen meer</p>

De ICT-kosten van de Belastingdienst waren in 2018 € 84 miljoen hoger dan aanvankelijk gerapporteerd. Hierdoor zijn de totale ICT-kosten van het Rijk vorig jaar gestegen, terwijl het kabinet in mei nog meedeelde dat de kosten in 2018 waren gedaald.
Top