BTW

now browsing by tag

 
 

BTW-vrijstelling voor medische diensten niet van toepassing op coördinatiedienst zorggroep

De Hoge Raad oordeelt dat de medische BTW-vrijstelling niet geldt voor de diensten van de Zorggroep. Hierbij is niet van belang of de Zorggroep is aangewezen als zorginstelling op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

<p>Akkoord EP over btw-vrijstelling mkb</p>

Het Europees Parlement stemde woensdag met grote meerderheid in met een vereenvoudiging van de btw-regels voor het mkb. Ondernemers kunnen dankzij de nieuwe regeling binnenkort gebruik maken van btw-vrijstellingen in andere EU-landen.

BTW-vordering over eerdere jaren niet salderen met verschuldigde BTW later jaar

Hof Den Haag beslist dat een omzetbelastingvordering over eerdere jaren niet gesaldeerd mag worden met de verschuldigde omzetbelasting over een later jaar....X had daarvoor suppletieaangiftes moeten doen.

<p>’Boetebeleid fiscus oneerlijk voor jonge zzp’er'</p>

"De boetes voor het te laat betalen van de btw of het te laat indienen van de btw-aangifte pakken oneerlijk uit voor jonge zzp'ers, zoals maaltijdbezorgers." Dat zegt Don Ceder, gemeenteraadslid van de ChristenUnie en advocaat, in het consumentenprogramma Kassa.

Nader onderzoek volgens A-G vereist naar BTW-ondernemerschap adviseur van coöperaties

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het hof zijn oordeel over het BTW-ondernemerschap van X onvoldoende heeft gemotiveerd. Het Hof had moeten beoordelen in welke hoedanigheid X de geldbedragen van de coöperaties heeft ontvangen.

Voorzitter bezwaaradviescommissies ministeries is volgens A-G geen BTW-ondernemer

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat X weliswaar economische activiteiten verricht voor eigen economisch risico, maar dat zij de werkzaamheden verricht voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de bezwaaradviescommissies....X treedt dan niet zelfstandig op als bedoeld in art. 9 Btw...

Hof mag niet ambtshalve oordelen of verzoek tijdig is ingediend

De Hoge Raad oordeelt dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden omdat partijen uitdrukkelijk hebben verklaard dat niet in geschil is dat het btw-teruggaafverzoek tijdig is ingediend....De vraag of het verzoek tijdig is, valt daarom buiten de grenzen van het geschil.

<p>Ruim 100.000 ondernemers dit jaar gestart met nieuwe KOR</p>

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. 108.000 ondernemers zijn vanaf deze datum gestart en hebben vrijstelling van de btw en de btw-aangifte.

<p>’Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting'</p>

De Belastingdienst waarschuwt om niet het nieuwe btw-identificatienummer voor ondernemers met eenmanszaken te gebruiken voor de aangifte omzetbelasting....De systemen van de Belastingdienst herkennen dit nummer niet, waardoor zij de aangiften niet ontvangen. De aangifte omzetbelasting kan alleen...

BTW-vooraftrek terecht gecorrigeerd omdat belaste verhuur niet aannemelijk wordt gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat recht bestaat op aftrek van voorbelasting in verband met belaste verhuur. Het bewijsaanbod dat X bv ter zitting doet in verband met een drie weken voor de zitting gevonden doos waarin mogelijk verhuurfacturen met BTW en de
Top