BTW

now browsing by tag

 
 

Algemene tarief BTW op ledenbijdrage biologische winkels

A-G Ettema concludeert dat de ledenbijdrage aan biologische winkels voor de omzetbelasting belast is tegen het algemene tarief.

Ten onrechte afgegeven beschikking f.e.-btw staat naheffing niet in de weg

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv geen vertrouwen aan de beschikking kan ontlenen, omdat op grond van het EU-recht beslissend is of aan de materiële voorwaarden voor een fiscale eenheid is voldaan....Aangezien er geen sprake is van verwevenheid in organisatorisch opzicht, bestaat er geen...

Opzettelijk niet voldoen van btw rechtvaardigt volgens A-G forse boete

A-G Ettema is van mening dat een vooraftrekverzuim van de afnemer niet van belang is voor disculpatie of reductie, maar mogelijk wel voor de vraag of de vergrijpboete evenredig is....Het hof heeft het vooraftrekverzuim summier meegewogen in het straftoemetingsoordeel en hoefde dit als feitenrechter...

Verkoop bouwgrond is onderdeel liquidatie btw-onderneming en met btw belast

Rechtbank Gelderland stelt vast dat de percelen voor de btw-heffing tot het ondernemingsvermogen van X behoren. De levering van een perceel bouwgrond in 2018 is dan ook terecht met btw belast.

Informatiebeschikking terecht afgegeven omdat antwoorden van belang zijn voor beoordelen belastingplicht

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De vragen die de inspecteur heeft gesteld zijn van belang om te kunnen beoordelen of X is onderworpen aan de VPB-heffing en of zij ondernemer is voor de btw.

<p>Duitse parlementariërs willen btw-verhoging op vlees</p>

Verschillende parlementsleden willen het btw-tarief op vleesconsumptie, de Mehrwertsteuer, verhogen van het huidige verlaagd tarief van 7% naar het Duitse standaardtarief van 19%.

Geen recht op aftrek voorbelasting volgens A-G voor partij gestolen nikkel

Advocaat-generaal Ettema stelt vast dat de btw-heffing verplicht is verlegd naar de persoon voor wie de nikkel is bestemd. X bv is dan ten onrechte uitgenodigd om de btw te voldoen, en heeft geen recht op aftrek van de btw.

Geen btw-vrijstelling voor Body Stress Release

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de btw-vrijstelling voor medische diensten niet van toepassing is op de BSR. De diensten van X zijn niet van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als een gezondheidskundige dienst in de zin van de Wet BIG.

<p>Beleid behandeling koop/aannemingsovereenkomsten onroerende zaken deels openbaar</p>

De levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein, kunnen onder bepaalde voorwaarden als één btw-belaste handeling worden aangemerkt.

Rechtbank honoreert beroep op vertrouwensbeginsel bij bemiddeling afsluiten abonnementen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X in principe geen recht heeft op teruggaaf van de btw. Omdat de inspecteur in eerdere rapporten van boekenonderzoeken de werkwijze van X heeft geaccordeerd, kan hij de btw echter niet naheffen.
Top