BTW

now browsing by tag

 
 

Herzienings-BTW volgens A-G terecht nageheven na niet meer voldoen aan voorwaarden belaste levering

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat de inspecteur de BTW kan naheffen. De A-G overweegt daarbij dat een optie voor belastingheffing nooit een rechtsgevolg heeft gehad wanneer de koper in de referentieperiode van twee jaren niet voldoet aan het 90%-criterium.

Voedingsadvies binnen fitnesscentrum is volgens A-G HvJ zelfstandige BTW-dienst

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat de diensten die Frenetikexito - Unipessoal Lda aanbiedt op het gebied van voeding, fitness en lichamelijk welzijn, zelfstandige prestaties zijn. Een BTW-vrijstelling is alleen van toepassing op het voedingsadvies als het een therapeutisch doel dient...

In december 2008 ontvangen betalingen voor abonnementen betreffen vooruitbetalingen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij de in december 2008 ontvangen bedragen, die betrekking hebben op abonnementen die op of na 1 januari 2009 zijn ingegaan, sprake is van vooruitbetalingen voor bepaalbare prestaties die in 2009 plaats kunnen hebben. De BTW is dan in 2008 verschuldigd. De...

Geen aansprakelijkheid voor boetes en heffingsrente

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ontvanger met de controlerapporten van de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de btw-boetes en heffingsrente aan X persoonlijk zijn te wijten.

Aanpassing belastbaar feit BPM heeft geen gevolgen voor BTW

De aanpassing van het belastbaar feit voor de BPM heeft geen gevolgen voor de behandeling van de BTW. Dat antwoordt staatssecretaris Vijlbrief naar aanleiding van Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht ‘Nieuwe auto fors duurder door aanpassing BPM’.

<p>Spanje bindt strijd aan tegen ongezonde producten met btw-verhoging</p>

Uit het nog niet officieel gepresenteerde Spaanse begrotingsplan voor 2021 blijkt dat de regering-Sánchez het btw-tarief op gezoete dranken vanaf volgend jaar gaat verhogen van 10 naar 21 procent. De maatregel moet bijdragen aan een gezondere leefstijl van de Spanjaarden, met name van kinderen.

Bij herziening BTW mag Polen geen voorwaarden stellen over positie afnemer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het in strijd met het EU-recht is om bij de BTW-herziening te eisen dat de schuldenaar niet in een insolventieprocedure verwikkeld is of in liquidatie verkeert....Ook is niet vereist dat schuldenaar of schuldeiser als actief BTW-plichtige staan geregistreerd.

<p>Mogelijk geen btw op compensatiebetaling zorgvervoer</p>

Wanneer vanwege de coronacrisis het btw-belaste vervoer van cliënten in de zorg geen doorgang vindt, kunnen zorginstellingen ter compensatie vervoerders alsnog (een deel van) de afgesproken vergoeding uitbetalen zonder dat het vervoer daadwerkelijk plaatsvindt....Het advieskantoor Deloitte ziet...

Effect BTW-verlaging op prijsontwikkeling digitale publicaties; verschil in meetresultaten

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de Tweede Kamer de reactie van de Mediafederatie op het onderzoek van het CBS naar de prijsontwikkeling van digitale publicaties gestuurd.

BTW-vrijstelling ook voor managementactiviteiten van medische specialisten

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de BTW-vrijstelling voor medische diensten ook van toepassing is op de managementactiviteiten die door X worden verricht....Bij deze managementactiviteiten gaat het met name om handelingen die X verricht om kwalitatief en veilig medisch specialistische zorg te...
Top