BTW

now browsing by tag

 
 

Vermogensbeheerder is vergelijkbaar met icbe en heeft recht op btw-vrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de door X bv verrichte diensten kunnen delen in de vrijstelling. Het vermogen dat F aanhoudt op de Centrale Rekening van de bank voldoet namelijk aan de essentiële criteria van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Vermogensbeheerder is vergelijkbaar met icbe en heeft recht op btw-vrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de door X bv verrichte diensten kunnen delen in de vrijstelling. Het vermogen dat F aanhoudt op de Centrale Rekening van de bank voldoet namelijk aan de essentiële criteria van een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

<p>Osteopaat die mail verkeerd leest is te laat met bezwaar: geen btw-teruggaaf</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de bezwaren van X terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. X heeft een mail van de NVO namelijk verkeerd gelezen, en daardoor te laat bezwaar gemaakt....Dit misverstand komt voor rekening van X.

Spanje mag termijn stellen aan naleving voorwaarden voor btw-teruggaaf

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Spanje niet in strijd met het EU-recht handelt door een termijn te stellen aan de mogelijkheid om onjuiste facturen te corrigeren ter uitoefening van het recht op btw-teruggaaf.

Aangever die niet van fraude op de hoogte is heeft recht op btw-vrijstelling bij invoer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de vrijstelling niet mag worden ontzegd aan een importeur als Vetsch wanneer de ontvanger van de op de invoer volgende intracommunautaire overbrenging fraude pleegt.

Hongarije mag verleggingsregeling niet met terugwerkende kracht toepassen

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Hongarije in strijd met het EU-recht handelt door de btw-verleggingsregeling met terugwerkende kracht toe te passen....De verleggingsregeling mag pas worden toegepast vanaf het moment dat de toestemming is verleend.

<p>Creditfacuren en samenhangend verzoek om btw-teruggaaf is geen inkeer</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de heer X geen intentie had tot vrijwillige verbetering van zijn eerdere btw-aangiften. Met het verzoek om teruggaaf is namelijk niet expliciet kenbaar gemaakt dat die aangiften onjuist waren....X beroept zich vergeefs op de inkeerregeling en wordt...

Voor btw-heffing bij erotische webcamsessies is volgens A-G HvJ EU plaats van vestiging dienstverrichter van belang

Advocaat-generaal Szpunar concludeert dat diensten die bestaan in het organiseren en het beschikbaar stellen van live interactieve erotische webcamsessies geen diensten zijn in verband met vermakelijkheidsactiviteiten.

<p>Webcambedrijf met Filipijnse modellen moet hier btw betalen</p>

De modellen van het erotische webcambedrijf Geelen werken vanuit de Filipijnen, maar het bedrijf moet in Nederland omzetbelasting betalen, concludeert advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Hof van Justitie van de Europese Unie....Szpunar komt tot die conclusie, omdat de modellen in dienst zijn...

<p>Hoger btw-tarief stuwt consumentenprijzen</p>

Nederlandse consumenten betaalden in januari 2,2 procent meer voor goederen en diensten dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)....De verhoging van het lage btw-tarief aan het begin van de maand had een opwaartse druk op de prijzen van onder meer voeding, boeken...
Top