BTW

now browsing by tag

 
 

<p>Fiscale faciliteiten voor Belgische schenkers van mondkapjes</p>

De Belgische regering gaat het schenken van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes, tijdelijk vrij van btw en fiscaal aftrekbaar maken. Daarnaast wordt een belastingvermindering verleend aan particulieren voor giften in natura aan ziekenhuizen.

Bancaire instelling mag bij berekening pro rata afwijken van ‘klassieke methode’

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X aannemelijk maakt dat de door haar gehanteerde methode het werkelijk gebruik van de gemengd gebruikte goederen en diensten afdoende onderbouwt....Het hof verleent een BTW-teruggaaf van € 1,5 mln.

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat F bv geen btw-belaste activiteiten verricht zodat zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Aan haar stellingen over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.

A-G HvJ concludeert over plaats van dienst bij verkoop en vervoer van dierenvoer van Polen naar Hongarije

Advocaat-generaal Sharpston concludeert dat art. 33 lid 1 BTW-richtlijn alleen betrekking heeft op situaties waarin goederen door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd....Het artikel ziet niet op situaties waarin de leverancier slechts indirect betrokken is bij de...

Inspecteur legt terecht LB- en BTW-naheffingsaanslagen op aan eethuis met schaduwboekhouding

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat Y en X vof zowel verhoudingsgewijs als absoluut aanzienlijke bedragen aan belasting niet heeft aangegeven....Zo is het aannemelijk dat de uitbetaalde lonen veel hoger zijn geweest dan uit de aangiften blijkt.

<p>Belastinginkomsten vorig jaar 18 miljard euro hoger</p>

De overheidsinkomsten stegen vorig jaar met 5 procent tot ruim 354 miljard euro. De belastingen en sociale premies die bijna 90 procent van de inkomsten uitmaken, stegen met 18 miljard euro....Door de economische groei en verhoging van het lage btw-tarief namen de btw-opbrengsten met ruim 5 miljard...

<p>Homeopaat kan BTW-vrijstelling toepassen</p>

Rechtbank Noord-Nederland beslist dat een NOAG homeopaat met Aa-licentie en Medische Beroeps Kennis (MBK) de BTW-vrijstelling voor medische diensten kan toepassen....Een geaccrediteerde HBO-opleiding is volgens het besluit van 29 maart 2016, V-N 2016/22.15) niet vereist.

Beschermingsbewind door bewindvoerder niet vrijgesteld van BTW

Rechtbank Gelderland oordeelt dat beschermingsbewind niet is vrijgesteld van BTW op grond van de BTW-vrijstelling van art. 11 lid 1 sub f Wet OB 1968. Beschermingsbewind valt niet onder post b.33 van Bijlage B bij het Uitv....Besl. OB 1968.

BTW op nota’s advocaat voor aan dga verrichte prestaties onder omstandigheden aftrekbaar

De Hoge Raad overweegt dat een ondernemer recht op BTW-aftrek heeft wanneer de kosten voor de aan hem verrichte leveringen of diensten deel uitmaken van zijn algemene kosten....Deze kosten moeten dan als zodanig zijn opgenomen in de prijs van door hem geleverde goederen of verrichte diensten.

21% btw voor schminken tijdens evenementen

Het schminken van personen tijdens evenementen trekt soms toeschouwers. Maar dat maakt van het schminken nog geen optreden. Het schminken van personen tijdens evenementen is daarom belast met 21% btw.
Top