BTW

now browsing by tag

 
 

Termijnoverschrijding bij te laat ingediend bezwaar tegen BTW-afdracht niet verschoonbaar

Hof Den Haag beslist dat het te laat ingediende bezwaar tegen de BTW-afdracht door acupuncturist X niet-ontvankelijk is. Er is geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding.

<p>Veehouders kunnen rekenen op miljoenen btw-terggave</p>

Veehouders kunnen volgens de Hoge Raad de omzetbelasting over opfokkosten (zoals voer, huisvesting en dierenarts en andere verzorgingskosten) tijdens de opfokperiode...herzien op het moment dat zij de overstap maken van de (inmiddels afgeschafte) btw-landbouwregeling naar de normale regeling voor...

Commissaris van Raad van Commissarissen is geen btw-ondernemer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het commissariaat van IO bij stichting Y geen zelfstandige economische activiteit vormt. Daarbij is niet van belang dat IO op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuursorgaan of de RvC van de stichting.

<p>Btw-verzuimboetes voor bv sluiten latere vervolging van dga uit</p>

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het niet voldoen van de (materieel verschuldigde) btw en het niet indienen van de btw-aangifte in zodanig verband met elkaar...staan dat met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen van de heer X en de wezenlijke samenhang in handelen...

Vrijspraak voor dga na onjuiste btw-suppleties transportbedrijf

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het doen indienen van een onjuiste btw-suppletie geen strafbaar feit is zodat de heer X in zoverre wordt vrijgesproken....Een suppletie is namelijk geen aangifte in de zin van de wet, zoals strafbaar gesteld bij art. 69 AWR.

Ondanks btw-vrijstelling geen btw-teruggaaf voor voetreflexzonetherapeute

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. X heeft namelijk niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is alsnog bezwaar gemaakt.

<p>Btw-naheffingsaanslag terecht als aftrek voorbelasting niet wordt onderbouwd</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de btw-naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. X heeft namelijk geen enkel gegeven of stuk overgelegd waaruit blijkt dat aan haar voorbelasting in rekening is gebracht die voor aftrek in aanmerking komt.

Btw-herziening op opfokkosten kalveren en koeien bij niet langer toepassen landbouwregeling

De Hoge Raad oordeelt dat de btw op de opfokkosten moet worden herzien. Het opfokken moet namelijk worden aangemerkt als het binnen de onderneming ontwikkelen van een bedrijfsmiddel, waardoor er voor de IB of de VPB op kan worden afgeschreven.

Ontijdige bezwaren van psychologen tegen btw-aangiften terecht niet-ontvankelijk verklaard

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het bezwaarschrift van X van 27 maart 2013 tegen de btw-aangiften voor de latere tijdvakken dan februari 2013 terecht niet-ontvankelijk is verklaard....Ook is het bezwaarschrift van X van 31 maart 2015 terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Alleen opstellen en verwerken van examens is onvoldoende voor btw-onderwijsvrijstelling

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de examendiensten van X bv niet als het afnemen van een examen kunnen worden beschouwd. X bv ontvangt en begeleidt de kandidaten namelijk niet op de dag van het examen....Ook deelt zij de uitgaven niet uit en surveilleert zij niet.
Top