consolidatie

now browsing by tag

 
 

Geen consolidatie voor OVB bij belang van slechts 5% in werk-bv

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv overdrachtsbelasting is verschuldigd ter zake van de verkrijging van de aandelen Z bv. Nu Z bv slechts 5% van de aandelen in Y bv houdt, wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor consolidatie en moet Z bv worden aangemerkt als een onroerendezaaklichaam.

<p>Taxateursinstituten woningen gaan samen verder</p>

Er komt één onafhankelijk instituut dat de taxaties van woningen valideert. Dat waren er vier, maar door een serie fusies en overnames zijn die de afgelopen tijd allemaal samengegaan....Die consolidatie moet de kwaliteit ten goede komen. De nieuwe organisatie neemt de naam van de bestaande...

BOR van toepassing op indirect gehouden aandelenbelang

Volgens de Hoge Raad kan een indirect gehouden aandelenbelang als gevolg van vermogensetikettering op houdsterniveau, die plaatsvindt na consolidatie op grond van art. 35c lid 5 SW, worden gekwalificeerd als ondernemingsvermogen in de zin van art. 35c lid 1 letter c SW.

Consolideren van administraties

Heeft u een fiscale eenheid of voert u meerdere projectadministraties voor één onderneming? Grote kans dat voor de belastingaangifte deze administraties geconsolideerd dienen te worden. Consolideren mag u zien als het samenvoegen van meerdere administraties tot één geheel.

Wat is er dan moeilijk aan consolideren?

Naast het samenvoegen van meerdere boekhoudingen dienen onderlinge verhoudingen geëlimineerd te worden. Dit houdt in dat in de geconsolideerde administratie alle onderlinge schulden, vorderingen, opbrengsten en kosten tegen elkaar weg dienen te vallen. Het consolideren bestaat dan ook voornamelijk uit het aansluiten van meerdere administratie voordat deze daadwerkelijk worden samengevoegd.

Grondslagen consolidatie

Naast het wegvallen van onderlinge leveringen en verhoudingen dient u er ook rekening mee te houden dat de grondslagen van waardering van activa en passiva in beide administraties dezelfde zijn. Een administratie waar de voorraad tegen werkelijke waarde wordt gewaardeerd kan dus niet worden geconsolideerd met een administratie waar de voorraad tegen historische kostprijs is gewaardeerd. Hiervoor dient dus een tussenstap te worden uitgevoerd, welke bestaat aan het aanpassen van de waardering van de activa/passiva van één van de administraties.

 

Terug

Top