contact

now browsing by tag

 
 

<p>Opnieuw uitstel loonaangifte vanwege e-Herkenning</p>

Organisaties, waaronder veel kerken, die vanwege e-Herkenning nog geen loonaangifte over een tijdvak in 2020 hebben gedaan en uitstel voor de loonaangifte 2020 kregen tot 1 augustus 2020, krijgen een verlenging van dit uitstel tot 1 oktober....Dat meldt de juriste van het Interkerkelijk Contact in...

<p>Passend contact en bescherming bestaansminimum speerpunten bij betalingsvordering</p>

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst zoekt naar passend contact met de belastingschuldige en bescherming van het bestaansminimum vindt proactief plaats....Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie en een ontwerpbesluit over de...

<p><span>Kamer onderzoekt dit jaar al problemen bij UWV en fiscus</span></p>

De Tweede Kamer gaat onderzoeken wat er misgaat bij de 'loketten' waar de burger in contact komt met de overheid. De problemen bij uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen worden nog dit jaar onder de loep genomen, waarbij de Kamer ook kijkt naar

Opnieuw vragen over CAF 11-zaak beantwoord

Minister Hoekstra van Financiën heeft opnieuw vragen beantwoord over de CAF 11-zaak. De vragen hebben betrekking op het aantal betrokken ouders in de zaak en de betrokkenheid van de gemachtigden in het contact met deze ouders.

<p>’Banken bevriezen tegoeden Amerikaanse belastingplichtigen'</p>

ABN AMRO, Rabobank en ING hebben rekeningen van tientallen rekeninghouders geblokkeerd die belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. De banken hebben dat besluit genomen om zo in contact te komen met die klanten....Dat meldt Reporter Radio op basis van eigen onderzoek.

<p>Speciale belastingtelefoon voor gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag</p>

De Belastingdienst heeft een gratis telefoonnummer opengesteld voor ouders die denken dat hun kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet....Zij kunnen contact opnemen met het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag.

Geen informatiebeschikking voor niet kunnen overleggen van oude bankafschriften

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de heer X aannemelijk maakt zich voldoende te hebben ingespannen om de bankafschriften van de limited te bemachtigen....X heeft namelijk diverse malen contact gezocht met de bank. De afschriften hebben betrekking op een periode van meer dan zeven jaar terug...

Bezwaarmaker heeft ondanks niet reageren op telefoontjes inspecteur nooit afstand gedaan van hoorrecht

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de hoorplicht is geschonden ondanks verschillende pogingen van de inspecteur om telefonisch contact te krijgen met de gemachtigde van X.

Toch informatieverzoek aan Duitse autoriteiten over Duitse uitkeringen

Staatssecretaris van Financiën Snel heeft, mede naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt (CDA), de Belastingdienst contact op laten nemen met de Duitse autoriteiten over de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling over Duitse periodieke uitkeringen vanwege oorlogsverwondingen.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor acupuncturist die zich op toezegging beroept

Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij contact heeft gehad met een belastingambtenaar op grond waarvan hij kon menen dat hij geen bezwaar meer hoefde te maken.
Top