contact

now browsing by tag

 
 

Bezwaarmaker heeft ondanks niet reageren op telefoontjes inspecteur nooit afstand gedaan van hoorrecht

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de hoorplicht is geschonden ondanks verschillende pogingen van de inspecteur om telefonisch contact te krijgen met de gemachtigde van X.

Toch informatieverzoek aan Duitse autoriteiten over Duitse uitkeringen

Staatssecretaris van Financiën Snel heeft, mede naar aanleiding van het verzoek van Kamerlid Omtzigt (CDA), de Belastingdienst contact op laten nemen met de Duitse autoriteiten over de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling over Duitse periodieke uitkeringen vanwege oorlogsverwondingen.

Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor acupuncturist die zich op toezegging beroept

Hof Den Haag oordeelt dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens het hof maakt X niet aannemelijk dat hij contact heeft gehad met een belastingambtenaar op grond waarvan hij kon menen dat hij geen bezwaar meer hoefde te maken.

<p>Contact Zwitserse bank leidt tot vragen Belastingdienst</p>

De Belastingdienst doet onderzoek naar mensen die de afgelopen jaren telefonisch contact hebben gehad met de Zwitserse bank Credit Suisse door bij die bank kopieën van alle correspondentie op te vragen....Dat meldt de Telegraaf.

<p>Bestuursorgaan moet bezwaarmaker concreet uitnodigen voor hoorzitting</p>

De Hoge Raad oordeelt dat een bestuursorgaan niet voldoet aan de hoorplicht met het stellen van een vraag aan de bezwaarmaker om contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een hoorzitting.

In gebreke stellen kan uitsluitend schriftelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de gemachtigde gelet op zijn wijze van communiceren niet meer per e-mail en fax contact met de Belastingdienst mag opnemen zodat hij ook wist dat zijn e-mail niet in behandeling zou worden genomen.

<p>Rechtbank merkt diensten bij verkoop aandelen aan als bemiddeling: geen btw verschuldigd</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de door X bv verleende diensten zijn aan te merken als ‘bemiddeling inzake aandelen’. Dat X bv zelf geen rechtstreeks contact heeft gehad met de uiteindelijke koper is daarbij niet van belang....De rechtbank vernietigt de naheffingsaanslag.

Telefonisch contact griffier met inspecteur over het als getuige horen van ambtenaren geen grond voor wraking

De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het telefonische contact van de griffier met de inspecteur over het als getuige horen van twee belastingambtenaren geen grond kan opleveren voor wraking.

Telefonisch contact griffier met inspecteur over het als getuige horen van ambtenaren geen grond voor wraking

De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het telefonische contact van de griffier met de inspecteur over het als getuige horen van twee belastingambtenaren geen grond kan opleveren voor wraking.

Telefonisch contact griffier met inspecteur over het als getuige horen van ambtenaren geen grond voor wraking

De wrakingskamer van Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het telefonische contact van de griffier met de inspecteur over het als getuige horen van twee belastingambtenaren geen grond kan opleveren voor wraking.
Top