controle

now browsing by tag

 
 

<p>Belastingaangifte gecompliceerder voor grensarbeiders na de pandemie</p>

Grensarbeiders die, nadat de pandemie onder controle is en de fiscale noodmaatregelen zijn beëindigd, een aantal dagen thuis blijven werken, worden door de Nederlandse, Belgische of Duitse fiscus belast voor het thuis verdiende loon. In hoeverre dat voor- of nadelig uitpakt, verschilt per geval en...

<p>Rechtmatige informatiebeschikkingen voor e-mailcorrespondentie van belastingadviseur</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het verzoek om alle niet-geanonimiseerde e-mails te overleggen geen 'fishing expedition' is, maar een rechtmatig verzoek dat verband houdt met de controle op de door X bv aangegeven omzet en de opgegeven kosten.

Vaststelling cameraplan 2021 motorrijtuigenbelasting

De Minister van Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin het cameraplan voor 2021 wordt vastgesteld voor de controle en het toezicht op de motorrijtuigenbelasting.

<p>Controle fiscus op regels bpm-teruggaaf bij export auto’s</p>

De Belastingdienst gaat in 2021 controleren of exporteurs zich houden aan de regels voor teruggaaf van bpm bij export van een motorrijtuig.

Controle teruggaaf bpm voor export motorrijtuigen

In het Eindejaarsbesluit 2020 zijn de regels die gelden als u een motorrijtuig exporteert verduidelijkt.

Controle teruggaaf bpm voor export motorrijtuigen

In het Eindejaarsbesluit 2021 zijn de regels die gelden als u een motorrijtuig exporteert verduidelijkt.

Beroep inspecteur op geheimhouding bij Duits UBS-project slaagt

Hof Amsterdam oordeelt dat het beroep van de inspecteur op geheimhouding van de door de inspecteur onleesbaar gemaakte tekstgedeelten van het Memo slaagt. Voor het Plan van aanpak geldt dat de onleesbaar gemaakte tekstgedeelten van belang zijn voor een effectieve controle en...

<p>Controle criminaliteit transportsector levert fiscus 1,2 miljoen euro op</p>

Bij controles bij negentien transportbedrijven door de Belastingdienst en andere handhavingsorganisaties zijn deze week bij twaalf ondernemingen afwijkingen geconstateerd, zoals overtredingen van de wet- en regelgeving. Dat meldt de politie zondag.

Niet verstrekken grondstaffel maakt controle WOZ-waarde door hof onmogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een controle van de WOZ-waarde onmogelijk is doordat de heffingsambtenaar heeft geweigerd de grondstaffel te overleggen.

<p>Woningcorporaties betalen 35% meer aan accountantskosten</p>

De kosten voor de controle op de jaarrekening zijn voor een woningcorporatie in een paar jaar tijd gemiddeld met 35% gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 corporaties van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.
Top