controle

now browsing by tag

 
 

Forse mrb-naheffing en boete voor bestuurder auto met Duits kenteken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat uit de verklaringen van de zoon en de echtgenote van de heer X niet volgt dat X pas op een later tijdstip de beschikking over de auto heeft....De maximale boete is ook passend en geboden, omdat X ten tijde van de controle op de hoogte was van de...

<p>Controle en uitvoering onzekere factoren van nieuwe btw-regels e-commerce</p>

Nederland moet nieuwe btw-regels voor e-commerce invoeren. De regels volgen uit de Europese richtlijn elektronische handel en moeten ingaan per 1 januari 2021....Doel is het herstellen van concurrentieverhoudingen en het tegengaan van fraude met afstandsverkopen. Dat zijn nobele doelen, vindt...

<p>Gebruik van weg door geschorste auto die niet kan rijden</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat niet van belang is dat de auto na een aanrijding zwaar was beschadigd en niet meer kon rijden. Bij de controle is namelijk geconstateerd dat de auto stond geparkeerd en dat aldus gebruik werd gemaakt van de weg. De Hoge Raad verklaart het beroep in...

Nalaten controle op identiteit leverancier een van de factoren die kunnen duiden op btw-fraude

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het feit dat Altic niet heeft gecontroleerd wie haar leveranciers zijn, onvoldoende is om de btw-vooraftrek te weigeren....Het nalaten van een dergelijke controle kan echter wel wijzen op betrokkenheid bij btw-fraude.

<p>Wanbetaler fiscus lapt ter plekke 12.000 euro</p>

De Belastingdienst heeft bij een controle in Delfshaven in Rotterdam vijf voertuigen in beslag genomen. Eén bestuurder voorkwam de inbeslagname van zijn auto door de openstaande belastingschuld van ruim 12.000 euro ter plekke te voldoen....In totaal inde de Belastingdienst ruim 24.000 euro.

<p>Controle KPMG-accountants faalde</p>

De controle van de cijfers van installatiebedrijf Imtech door accountants van KPMG was jarenlang zeer gebrekkig. Het schuiven met miljoenen euro's en ongebruikelijke transacties werden niet onderzocht, stelden de curatoren van Imtech maandag bij de tuchtrechter voor accountants.

<p>Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor risicomodellen Belastingdienst</p>

De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor de risicomodellen die de Belastingdienst gebruikt bij de controle van belastingaangiften. Eén van die aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Financiën is om in lijn met de bestaande toezichtstrategie van de Belastingdienst via risicomodellen voor de...

Inspecteur mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt heeft gesteld dat de huurcontracten...van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie...

Gemachtigde had uit stuk moeten opmaken dat het uitspraak op bezwaar was

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het stuk van 11 maart 2016 moet worden aangemerkt als de uitspraak op bezwaar. De rechtbank verwijst daarbij naar de inhoud van dit stuk....Daaruit kan worden afgeleid dat deze brief de uitspraak op bezwaar is. Bij een controle constateert de inspecteur dat...

Geheimhouding stukken multilaterale controle bij carrouselfraude gerechtvaardigd

De geheimhoudingskamer van Hof Amsterdam oordeelt in een tussenuitspraak dat geheimhouding van de stukken van de bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de multilaterale controle gerechtvaardigd is.
Top