controle

now browsing by tag

 
 

Steekproefsgewijze controle op heffingsvermindering verhuurderheffing

Binnenkort wordt gestart met het steekproefsgewijs opvragen van de huren van woningen die zijn gerealiseerd met behulp van een heffingsvermindering. Als blijkt dat de huren van woningen die gebouwd zijn met een heffingsvermindering op korte termijn sterk zijn verhoogd na een eerste verhuring, is er...

Verdedigingsbeginsel bij btw-controle niet geschonden

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X tijdig de redenen kende van de controle, hij ook tijdig op de hoogte is gesteld van de bewuste feiten die tot de naheffing hebben geleid en hij ook expliciet is uitgenodigd om hierover te worden gehoord.

<p>Controle op misbruik loonsubsidie NOW niet alleen door accountant</p>

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten dat de controle op het rechtmatig gebruik van de loonsubsidie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...(NOW) niet alleen voor rekening van accountants komt, maar ook door administratiekantoren, financieel...

<p>Toch controle door Belastingdienst bij tweede nationaliteit</p>

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 aangiften inkomstenbelasting voor controle mede geselecteerd op een tweede nationaliteit. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans is op fraude....Dat heeft de Belastingdienst bevestigd naar...

Geen verlengde navorderingstermijn door geen controle bij beroep op tegenbewijsregeling

Hof Den Haag oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is op de VPB-navorderingsaanslagen 2009/2010 en 2010/2011. Het heeft de inspecteur namelijk niet ontbroken aan controlemogelijkheden.

<p>Oost-Brabant vindt manier voor meeropbrengst toeristenbelasting</p>

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), een samenwerking van gemeenten en waterschappen, wil méér arbeidsmigranten bij de gemeenten in beeld krijgen....Dit zorgt volgens de dienst voor extra inkomsten waaronder de toeristenbelasting en betere controle op slaapplekken.

Geen mrb-naheffing bij slechts incidenteel gebruik

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de heer X aannemelijk maakt dat de auto met Duits kenteken hem uitsluitend op de dag van de controle feitelijk ter beschikking heeft gestaan.

<p>ANBI’s ontlopen controle door fiscus</p>

Van de ruim 43.000 liefdadige instellingen met een zogenoemde ANBI-status voldoet bijna de helft niet aan de eisen. Dat blijkt uit onderzoek door Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en het datajournalistieke platform Pointer (KRO-NCRV), mede uitgevoerd voor de Groene Amsterdammer,

<p>Vaststelling cameraplan 2020 motorrijtuigenbelasting</p>

Het Ministerie van Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin het cameraplan voor 2020 wordt vastgesteld voor de controle en het toezicht op de motorrijtuigenbelasting.

Forse mrb-naheffing en boete voor bestuurder auto met Duits kenteken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat uit de verklaringen van de zoon en de echtgenote van de heer X niet volgt dat X pas op een later tijdstip de beschikking over de auto heeft....De maximale boete is ook passend en geboden, omdat X ten tijde van de controle op de hoogte was van de...
Top