controle

now browsing by tag

 
 

Gemachtigde had uit stuk moeten opmaken dat het uitspraak op bezwaar was

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het stuk van 11 maart 2016 moet worden aangemerkt als de uitspraak op bezwaar. De rechtbank verwijst daarbij naar de inhoud van dit stuk....Daaruit kan worden afgeleid dat deze brief de uitspraak op bezwaar is. Bij een controle constateert de inspecteur dat...

Geheimhouding stukken multilaterale controle bij carrouselfraude gerechtvaardigd

De geheimhoudingskamer van Hof Amsterdam oordeelt in een tussenuitspraak dat geheimhouding van de stukken van de bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de multilaterale controle gerechtvaardigd is.

Gebruik van weg door geschorste auto die niet kan rijden

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat niet van belang is dat de auto na een aanrijding zwaar was beschadigd en niet meer kon rijden. Bij de controle is namelijk geconstateerd dat de auto stond geparkeerd en dat aldus gebruik werd gemaakt van de weg.

Keuze voor koerslijst bij BPM-aangifte kan niet worden herzien

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de auto volgens het taxatierapport schade heeft zodat de juistheid van de lagere waarde uitsluitend kan worden vastgesteld door controle van de auto....Het alsnog in aanmerking nemen van het rapport ter bepaling van de waarde van de auto is...

<p>Controle op beursfondsen wordt steeds moeilijker door leegloop</p>

Door het vertrek van Accon AFM en Grant Thornton uit de controle van organisaties van openbaar belang (oob) wordt de controle van negen beursfondsen bemoeilijkt, zo blijkt uit een rondvraag van het Financieele Dagblad.

<p>Controle zelfstandigenaftrek bij kleine omzet</p>

Ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet hadden van minder dan € 5.000 en die in 2017 zelfstandigenaftrek hebben geclaimd in hun aangifte inkomstenbelasting, ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst.

Belastingdienst heeft aandacht voor controle- en opsporingsvaardigheden rondom crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de regulering van crypto‘s.

Belastingdienst heeft aandacht voor controle- en opsporingsvaardigheden rondom crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de regulering van crypto‘s.

Belastingdienst heeft aandacht voor controle- en opsporingsvaardigheden rondom crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de regulering van crypto‘s.

Belastingdienst heeft aandacht voor controle- en opsporingsvaardigheden rondom crypto’s

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij ingaat op de regulering van crypto‘s.
Top