controle

now browsing by tag

 
 

Niet verstrekken grondstaffel maakt controle WOZ-waarde door hof onmogelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een controle van de WOZ-waarde onmogelijk is doordat de heffingsambtenaar heeft geweigerd de grondstaffel te overleggen.

<p>Woningcorporaties betalen 35% meer aan accountantskosten</p>

De kosten voor de controle op de jaarrekening zijn voor een woningcorporatie in een paar jaar tijd gemiddeld met 35% gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 corporaties van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties.

<p>Rekenkamer: controleer aanvragen coronasteun ook vooraf</p>

Het kabinet zou er goed aan doen bij een nieuwe ronde coronasteun voor bedrijven meer aandacht te geven aan controle vooraf, om misbruik te voorkomen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die onderzocht heeft gedaan naar de doelmatigheid van de loonkostenregeling voor ondernemers die door de crisis veel

<p>Strengere controle voor bedrijf dat meer loonsubsidie ontving</p>

Om te controleren of er geen fraude is gepleegd met de loonsubsidie in het eerste noodpakket van het kabinet, is een speciaal accountantsprotocol opgericht....Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) meldt dat de strengheid van de controle vooral afhangt van de hoogte van het ontvangen...

Mrb-naheffing en 100% boete voor testrit met privé-auto

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de auto bij de controle niet was voorzien van een geldig kenteken. De auto maakte namelijk geen deel uit van de bedrijfsvoorraad van de onderneming aan wie het handelaarskenteken toebehoorde.

Steekproefsgewijze controle op heffingsvermindering verhuurderheffing

Binnenkort wordt gestart met het steekproefsgewijs opvragen van de huren van woningen die zijn gerealiseerd met behulp van een heffingsvermindering. Als blijkt dat de huren van woningen die gebouwd zijn met een heffingsvermindering op korte termijn sterk zijn verhoogd na een eerste verhuring, is er...

Verdedigingsbeginsel bij btw-controle niet geschonden

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X tijdig de redenen kende van de controle, hij ook tijdig op de hoogte is gesteld van de bewuste feiten die tot de naheffing hebben geleid en hij ook expliciet is uitgenodigd om hierover te worden gehoord.

<p>Controle op misbruik loonsubsidie NOW niet alleen door accountant</p>

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten dat de controle op het rechtmatig gebruik van de loonsubsidie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...(NOW) niet alleen voor rekening van accountants komt, maar ook door administratiekantoren, financieel...

<p>Toch controle door Belastingdienst bij tweede nationaliteit</p>

De Belastingdienst heeft tussen 2012 en 2015 aangiften inkomstenbelasting voor controle mede geselecteerd op een tweede nationaliteit. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans is op fraude....Dat heeft de Belastingdienst bevestigd naar...

Geen verlengde navorderingstermijn door geen controle bij beroep op tegenbewijsregeling

Hof Den Haag oordeelt dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing is op de VPB-navorderingsaanslagen 2009/2010 en 2010/2011. Het heeft de inspecteur namelijk niet ontbroken aan controlemogelijkheden.
Top