controle

now browsing by tag

 
 

<p>Wanbetaler fiscus lapt ter plekke 12.000 euro</p>

De Belastingdienst heeft bij een controle in Delfshaven in Rotterdam vijf voertuigen in beslag genomen. Eén bestuurder voorkwam de inbeslagname van zijn auto door de openstaande belastingschuld van ruim 12.000 euro ter plekke te voldoen....In totaal inde de Belastingdienst ruim 24.000 euro.

<p>Controle KPMG-accountants faalde</p>

De controle van de cijfers van installatiebedrijf Imtech door accountants van KPMG was jarenlang zeer gebrekkig. Het schuiven met miljoenen euro's en ongebruikelijke transacties werden niet onderzocht, stelden de curatoren van Imtech maandag bij de tuchtrechter voor accountants.

<p>Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor risicomodellen Belastingdienst</p>

De Algemene Rekenkamer doet aanbevelingen voor de risicomodellen die de Belastingdienst gebruikt bij de controle van belastingaangiften. Eén van die aanbevelingen aan de Staatssecretaris van Financiën is om in lijn met de bestaande toezichtstrategie van de Belastingdienst via risicomodellen voor de...

Inspecteur mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt heeft gesteld dat de huurcontracten...van belang kunnen zijn voor de belastingheffing van X. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie...

Gemachtigde had uit stuk moeten opmaken dat het uitspraak op bezwaar was

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het stuk van 11 maart 2016 moet worden aangemerkt als de uitspraak op bezwaar. De rechtbank verwijst daarbij naar de inhoud van dit stuk....Daaruit kan worden afgeleid dat deze brief de uitspraak op bezwaar is. Bij een controle constateert de inspecteur dat...

Geheimhouding stukken multilaterale controle bij carrouselfraude gerechtvaardigd

De geheimhoudingskamer van Hof Amsterdam oordeelt in een tussenuitspraak dat geheimhouding van de stukken van de bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de multilaterale controle gerechtvaardigd is.

Gebruik van weg door geschorste auto die niet kan rijden

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat niet van belang is dat de auto na een aanrijding zwaar was beschadigd en niet meer kon rijden. Bij de controle is namelijk geconstateerd dat de auto stond geparkeerd en dat aldus gebruik werd gemaakt van de weg.

Keuze voor koerslijst bij BPM-aangifte kan niet worden herzien

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de auto volgens het taxatierapport schade heeft zodat de juistheid van de lagere waarde uitsluitend kan worden vastgesteld door controle van de auto....Het alsnog in aanmerking nemen van het rapport ter bepaling van de waarde van de auto is...

<p>Controle op beursfondsen wordt steeds moeilijker door leegloop</p>

Door het vertrek van Accon AFM en Grant Thornton uit de controle van organisaties van openbaar belang (oob) wordt de controle van negen beursfondsen bemoeilijkt, zo blijkt uit een rondvraag van het Financieele Dagblad.

<p>Controle zelfstandigenaftrek bij kleine omzet</p>

Ondernemers die zowel in 2017 als 2018 een omzet hadden van minder dan € 5.000 en die in 2017 zelfstandigenaftrek hebben geclaimd in hun aangifte inkomstenbelasting, ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst.
Top