corona

now browsing by tag

 
 

CFC-maatregel wordt nog niet aangescherpt

De Controlled Foreign Company (CFC)-maatregel wordt nog niet aangescherpt, ondanks een aanbeveling van de adviescommissie belastingheffing multinationals en een aanbeveling in het rapport “Tax in times of Corona”. Het kabinet wil voor wat betreft de aanscherping van de CFC-maatregel de snel...

<p>Ondernemers krijgen brief bewindsvrouwen over brexit en corona</p>

Tienduizenden ondernemers ontvangen een brief van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) waarin ze worden opgeroepen ook in dit "ongekend moeilijke jaar" alle voorbereidingen te treffen voor de naderende gevolgen van de brexit.

Verlenging en verruiming tijdelijke kaderregeling

De Europese Commissie heeft besloten de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun te verlengen en het toepassingsgebied ervan te verruimen. Deze regeling is op 19 maart 2020 aangenomen om de economie te ondersteunen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

<p>Corona niet van invloed op AOW-leeftijd op langere termijn</p>

Op dit moment verwacht het CBS dat corona op de langere termijn de stijgende lijn in de levensverwachting niet nadelig beïnvloedt. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet verandering koppeling...Juist...

<p>Stopzetten van corona-betalingsuitstel komt te vroeg!</p>

Ondernemers die vanwege de coronacrisis gebruik maken en maakten van het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid voor betaling van belasting, kunnen een ruimhartige betalingsregeling tegemoet zien....Nu de crisis voortduurt is het echter maar de vraag of überhaupt wordt toegekomen aan die...

<p>Nieuwe deadlines wegens verlenging uitstel betaling</p>

Heeft een ondernemer vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan krijgt hij nu langer de tijd om zijn opgebouwde belastingschuld af te lossen....Hij mag daar 36 maanden over doen en hoeft pas te beginnen vanaf 1 juli 2021. De Belastingdienst heeft de belangrijkste datums op een rij...

Regeling bijzonder uitstel van betaling: vanaf 1 juli 2021 kunt u aflossen in 36 maanden

Hebt u vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belastingen gekregen? Dan krijgt u nu langer de tijd om uw opgebouwde belastingschuld af te lossen. U mag daar 36 maanden over doen. En u hoeft er pas mee te beginnen vanaf 1 juli 2021. Op verzoek van de Tweede Kamer is nog eens gekeken naar de termijn om af te lossen en besloten om de betalingsregeling verder te verruimen.

<p>Pensioenleeftijd loopt mogelijk minder hard op door corona</p>

De pensioenleeftijd loopt op de korte termijn mogelijk minder hard op. Door de coronacrisis overlijden er dit jaar meer mensen dan doorgaans het geval is, wat mogelijk een negatief effect heeft op de gemiddelde levensverwachting....Het sterftecijfer over 2020 is mede van invloed op de raming voor...

<p>Kabinet gunt bedrijven winterslaap via wijziging faillissementswet</p>

Bedrijven die het door corona erg zwaar hebben, maar na de crisis prima zouden kunnen overleven, kunnen binnenkort aanspraak maken op een 'Doornroosje-arrangement'....Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) wil zo zorgen dat bedrijven na een korte 'winterslaap' met behulp van schuldeisers en...

<p>Tips UWV voor een goede ontslagaanvraag</p>

Werkgevers moeten de ontslagaanvraag goed onderbouwen. Het is in deze tijd niet voldoende om te verwijzen naar de gevolgen van Corona. Het UWV geeft een aantal tips waar een werkgever op moet letten bij een aanvraag.
Top