documenten

now browsing by tag

 
 

Besluit WOB-verzoek inzake Nederlands fiscaal vestigingsklimaat

Naar aanleiding van een WOB-verzoek inzake het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat is een groot aantal documenten beschikbaar gesteld. Dit is het derde deelbesluit op dit verzoek....Hierna zal nog één deelbesluit volgen.

<p>Unilever heroverweegt ‘vertrek’ door fiscaal wetsvoorstel GroenLinks</p>

Het wetsvoorstel van GroenLinks, dat multinationals die uit Nederland willen vertrekken tot een vertrekbetaling wil verplichten, kost Unilever 11 miljard euro als het wordt aangenomen....Dat stelt de consumentengoederenmaker in documenten over het veranderen van de bedrijfsstructuur. Het bestuur...

<p>Kamer wil geheime documenten toeslagenaffaire opeisen</p>

De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek gaat doen naar de verantwoordelijkheid van de politiek in de toeslagenaffaire, wil geheime documenten gaan opeisen....De commissie zal naar verwachting de bevoegdheid krijgen documenten te vorderen. Tweede Kamerleden hebben hun pijlen gericht op...

Beleid Belastingdienst formeel recht Covid-19 openbaar

Na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn documenten over formeelrechtelijke onderwerpen door de Belastingdienst in de huidige crisistijd openbaar gemaakt.

Besluit WOB-verzoek inzake CV/BV-structuren

Namens de Minister van Financiën is een besluit genomen op een WOB-verzoek inzake CV/BV-structuren, waarbij mede is verzocht om documenten inzake staatssteun en documenten inzake bezoeken aan de Verenigde Staten.

Besluit WOB-verzoek inzake kinderopvangtoeslag

Namens de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane is een besluit genomen op een WOB-verzoek inzake kinderopvangtoeslag. Het verzoek ziet met name op documenten rondom het terugvorderen van eigen bijdragen kinderopvangtoeslag vanaf eind 2012.

<p>Snel stuurt documenten toeslagaffaire alsnog naar de Kamer</p>

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de meermaals gevraagde documenten inzake de toeslagaffaire alsnog naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief reageert Snel op de aantijgingen in de media dat hij de Kamer zou hebben misleid.

<p>Belastingaangiftes Trump voorlopig geheim</p>

De belastingaangiftes van de Amerikaanse president Donald Trump blijven voorlopig geheim. Het Hooggerechtshof heeft maandag bepaald dat ze niet worden overgedragen aan het Huis van Afgevaardigden, dat graag inzage heeft in de documenten.

<p>Tweede Kamer eist inzage in documenten toeslagaffaire</p>

De Tweede Kamer heeft inzage geëist in de documenten waaruit blijkt dat Snel en de Belastingdienst reeds op de hoogte waren van het feit dat er in veel meer zaken toeslagontvangers te hard werden aangepakt.

Openbaarmaking vergaderverslagen MT Fraudebestrijding Belastingdienst

Naar aanleiding van een WOB-verzoek over CAF stuurt staatssecretaris Snel van Financiën vijf vergaderverslagen van het MT Fraudebestrijding Belastingdienst naar de Tweede Kamer....Deze documenten hebben een relatie met de reactie van Snel op het rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen.
Top