fiscale

now browsing by tag

 
 

<p>Internetconsultatie voor vervanging fiscale aftrek scholingsuitgaven</p>

De fiscale regeling in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven maakt waarschijnlijk in 2021 plaats voor het zogenoemde STAP-budget. Voor deze nieuwe subsidieregeling is een internetconsultatie gestart.

Geen fiscale woonplaats in Nederland ondanks officieel Nederlands adres

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de erven de vereiste aangifte erfbelasting hebben gedaan door gemotiveerd te betwisten dat zij erfbelasting zijn verschuldigd....De inspecteur maakt niet aannemelijk dat erflater in Nederland woonde.

<p>Door wijziging onderlinge verdeling is ten onrechte box 3-vermogen meegenomen</p>

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur ten onrechte € 60.000 aan belastbaar inkomen uit sparen en beleggen bij X in aanmerking heeft genomen. X en zijn fiscale partner hebben er namelijk uiteindelijk voor gekozen om geen gedeelte van het APV-vermogen aan X toe te rekenen.

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

De wet fiscale arbitrage is in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 16 juli 2019 in werking.

Hof stelt wederom prejudiciële vragen in zaak A-Fonds, ditmaal aan de Hoge Raad

Hof 's-Hertogenbosch stelt acht prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Het hof verzoekt de Hoge Raad onder andere om duidelijkheid te verschaffen over de rechtsvragen die verband houden met het geschil over de (eventuele) transparantie van A-Fonds voor fiscale doeleinden.

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel fiscale arbitrage

De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2019 het wetsvoorstel fiscale arbitrage (V-N 2019/10.2) aanvaard. Het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk.

<p>Versoepeling fiscale behandeling cryptovaluta in VS en Singapore</p>

De Amerikaanse Belastingdienst, de Internal Revenue Service (IRS), heeft aangekondigd zijn richtlijnen voor de belastingaangifte van cryptovaluta te gaan aanpassen....Een stap in de goede richting volgens sommigen. Singapore wil de bitcoin en andere cryptomunten als ruilmiddel vrijstellen van btw...

Snel draait aanpassing beleid tweede pachtersvoordeel en overdracht productierechten niet terug

Staatssecretaris Snel van Financiën wil het intrekken van de goedkeuring voor het tweede pachtersvoordeel en het vervallen van een separate fiscale doorschuiving van productierechten niet terugdraaien....Volgens Snel wordt met het afschaffen van deze twee regelingen de continuïteit van agrarische...

Eerste Kamer moet voort maken met wetsvoorstel fiscale arbitrage

Om de kans op een infractieprocedure door de Europese Commissie te verkleinen, is het nodig dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel fiscale arbitrage (V-N 2019/10.2) spoedig behandelt....Dat staat in de aanbiedingsbrief bij de memorie van antwoord die de Staatssecretaris van Financiën naar de Eerste...

CPB-notitie evaluatie eigen woning

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de CPB-notitie evaluatie eigen woning. Deze CPB-notitie is onderdeel van de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling die eind 2019 wordt opgeleverd.
Top