fiscale

now browsing by tag

 
 

<p>Startbijeenkomst over toekomstige concernregeling</p>

Op donderdag 14 februari 2019 organiseerde het Ministerie van Financiën een startbijeenkomst over de toekomstige concernregeling, de opvolger van de huidige fiscale eenheidsregeling....Meerdere partijen waren hiervoor uitgenodigd, onder meer SRA, het RB en prof. dr. J.L. van de Streek van de...

<p>NOB commentaar op wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage</p>

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft gereageerd op het wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage ten behoeve van de beslechting van belastinggeschillen tussen lidstaten van de Europese Unie, waarmee de Arbitragerichtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt opgenomen.

<p>Fiscale eenheid Vpb: hoe lang nog?</p>

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een veel gebruikt instrument, zowel in het MKB als door grote bedrijven, maar hoe lang nog? Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 februari 2018 bepaald dat Nederland specifieke, individuele voordelen van het fiscale-eenheidsregime niet mag beperken...

<p>Belgische belastingvrijstelling multinationals mag als staatssteun</p>

België hoeft toch geen honderden miljoenen aan belasting op te eisen bij ongeveer 35 grote bedrijven. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelt dat de fiscale vrijstellingen die België verleende op grond van zogenoemde rulings niet neerkomen op ongeoorloofde staatssteun en dus legaal zijn.

<p>’Medisch specialisten leven op fiscaal drijfzand'</p>

Een groot deel van de medisch specialistische bedrijven (msb’s) toont onvoldoende ondernemerschap en loopt het risico hun fiscale status van ondernemer te verliezen, concludeert BDO na analyse van de jaarrekeningen van msb’s.

Hogere stakingswinst bij verkoop melkveehouderij

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de splitsing van de koopsom kennelijk is overeengekomen met het oog op het fiscale belang van de verkopers die over de meerwaarde van de bedrijfsopstallen moeten afrekenen.

<p>Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen</p>

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet VPB 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.

<p>Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen</p>

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet VPB 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.

<p>Senior uitgever Fiscaal gezocht…</p>

Uitgeverij Wolters Kluwer is op zoek naar iemand die kennis van zaken heeft als het gaat om uitgeven in de fiscale markt en wil werken bij een dynamische multinational die de afgelopen vier jaar als 'Top Employer' is bekroond.

<p>Fiscale arbitrage ondanks aandachtspunten grote stap voorwaarts</p>

Het wetsvoorstel fiscale arbitrage is een belangrijke en grote stap voorwaarts voor het oplossen van internationale geschillen over dubbele belastingheffing....Op enkele aandachtspunten na is advocaat-belastingkundige Arnaud Booij dan ook positief gestemd. Het kan echter efficiënter. Met...
Top