fiscale

now browsing by tag

 
 

<p>Periode betaalpauze eigenwoningschuld verlengd</p>

Een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft onder bepaalde voorwaarden behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege het coronavirus....De Staatssecretaris van Financiën heeft nu zijn...

Tussenrapport varianten rekeningrijden in oktober 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de vragen beantwoord naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de voorjaarsbrief aan de Tweede Kamer inzake fiscale moties en toezeggingen 2020....Uit zijn reactie blijkt onder andere dat een tussenrapportage van het onderzoek naar varianten op...

Opvolger fiscale eenheid niet meer in deze kabinetsperiode

Het is niet realistisch om binnen deze kabinetsperiode nog een wetsvoorstel in te dienen voor een nieuwe groepsregeling. De beslissing om een wetsvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer en de daarbij gekozen richting, wordt daarom aan een volgend kabinet overgelaten....Dat schrijft...

<p>Prinsjesdag 2020: Overige fiscale maatregelen 2021</p>

Het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2021 is bij de Tweede Kamer ingediend. Hieraan ontlenen wij de volgende maatregelen. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021, tenzij anders aangegeven.

<p>Makelaars: Afschaffen overdrachtsbelasting voor starters schiet doel voorbij</p>

De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) kijkt met argusogen naar het voorstel van het kabinet om de overdrachtsbelasting te differentiëren. De NVM pleit voor een meer integrale herziening van het hele financiële en fiscale stelsel rond de vastgoedmarkt.

<p>Extra budget voor WBSO in 2021</p>

Het kabinet stelt in 2021 extra budget beschikbaar voor de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

<p>Belastingwijzigingen voor particulieren vanaf 2021</p>

Hieronder staat een selectie van de belangrijkste fiscale maatregelen voor particulieren. Voor de gedetailleerde plannen zie het dossier Prinsjesdag 2020.

<p>Prinsjesdag 2020: Diverse maatregelen</p>

In dit artikel staan diverse fiscale wijzigingen uit het belastingpakket 2021.

<p>Prinsjesdag 2020: Fiscale wijzigingen (eigen) woning</p>

In dit artikel staan alle fiscale wijzigingen rondom de (eigen) woning uit het belastingpakket 2021.

<p>Prinsjesdag 2020: Wijzigingen in autobelastingen</p>

In dit artikel staan alle fiscale wijzigingen rondom de auto uit het belastingpakket 2021.
Top