fiscale

now browsing by tag

 
 

<p>Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen</p>

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Onbetaald parkeren met twee wielen op trottoir: fiscale naheffing parkeerbelasting toegestaan

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de heffingsambtenaar terecht een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft opgelegd. Daaraan doet niet af dat de auto van X geparkeerd stond met twee wielen op het trottoir en er misschien ook sprake was van een verkeersovertreding als bedoeld in het RVV 1990.

<p>‘Vertrouwen’ sleutelwoord voor nieuw belastingstelsel</p>

Nederland is toe aan een nieuw belastingstelsel. Een grootscheepse hervorming hangt al enige tijd boven de markt. Leo Stevens heeft daar zijn eigen ideeën over....Hij is al blij met vereenvoudigende aanpassingen. Voor de emeritus hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is...

<p>Overeenkomst met België over thuiswerkende grensarbeiders tijdens coronacrisis opnieuw verlengd</p>

De overeenkomst die Nederland met België heeft gesloten over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken, is opnieuw verlengd, nu tot en met 31 augustus 2020.

<p>Reactie NOB op internetconsultatie wetsvoorstel Beschikking Overgang van onderneming</p>

De NOB is van mening dat het wetsvoorstel Beschikking Overgang van onderneming (OVO) geen inhoudelijke oplossing biedt voor de ontstane onduidelijkheid over het civielrechtelijke begrip overgang van onderneming (art....662 Boek 7 BW) en de toepassing in de fiscale en de sociale verzekeringswetten...

<p>Informatiebeschikking behoeft nog enkele fiscale puntjes op de ‘i'</p>

Vorige maand is, naar aanleiding van een Wob-verzoek, het door de Belastingdienst gehanteerde interne beleid over de informatie- en kostenvergoedingsbeschikking vrijgegeven....De gepubliceerde handreiking bevat 'keurig' beleid, maar we zijn er nog niet, zegt fiscaal advocaat Diana Jansen van Tax...

Publicatie van uitstelmogelijkheid DAC6 in Publicatieblad EU

Lidstaten hebben de mogelijkheid de termijnen voor het melden van potentieel agressieve internationale fiscale constructies (DAC6) uit te stellen in verband met de COVID-19 pandemie....De wijzigingsrichtlijn waarin deze uitstelmogelijkheid is opgenomen, is nu gepubliceerd in het Publicatieblad van...

<p>De fiscale coronareserve: een tijdelijk liquiditeitsvoordeel</p>

Om hun liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren, kunnen ondernemers in de vennootschapsbelasting onder voorwaarden een coronareserve vormen....Zij hebben zo de mogelijkheid een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 al eerder te verrekenen met 2019 dan wanneer het normale...

Inzicht in evaluaties fiscale regelingen

Een werkgroep van het Ministerie van Financiën heeft aan de hand van de 31 evaluaties van fiscale regelingen tussen 2010 en 2018 geïnventariseerd welke informatie de evaluaties opleveren en wat hiermee wordt gedaan in de beleidsvorming....De staatssecretaris heeft het eindrapport aan de Tweede...

<p>Vereenvoudiging dwanginvordering belastingschulden per 1 juli</p>

Per 1 juli 2020 wordt de dwanginvordering van belastingschulden onder een derde op wie de belastingschuldige een vordering heeft of zal verkrijgen eenvoudiger....Op die dag treedt art. XXII van Overige fiscale maatregelen 2018 (V-N 2018/5.3.2) in werking.
Top