fraude

now browsing by tag

 
 

Inkomsten uit btw-fraude zijn niet te hoog geschat

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de voorlopige aanslag redelijkerwijs kon opleggen zoals hij heeft gedaan. Ook is de aanslag niet te hoog vastgesteld....Uit het strafproces is namelijk gebleken dat X ook in 2011 was betrokken bij btw-carrouselfraude.

Navordering en boetes voor fraude met IB-giftenaftrek

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft. De aftrek was aanvankelijk namelijk goed onderbouwd en de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek werden pas ruim na de primitieve aanslagregeling voor fiscale doeleinden vrijgegeven....De 75% vergrijpboetes zijn vanwege de...

Terechte navordering na fraude door ANBI-penningmeester

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft. De giftenaftrek was aanvankelijk namelijk goed onderbouwd en de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek werden pas ruim na de primitieve aanslagregeling voor fiscale doeleinden vrijgegeven.

<p>Webshop op zwart vanwege verdenking btw-fraude</p>

Een webshop is door de FIOD op zwart gezet in verband met de verdenking van btw-fraude door de eigenaren. Met de webshop zou in totaal voor minimaal 2,5 miljoen euro btw-fraude zijn gepleegd over 2018 en 2019.

Terechte IB-navordering na ontdekking fraude met valse ANBI-kwitanties

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er een nieuw feit is omdat de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek pas veel later zijn vrijgegeven voor fiscale doeleinden....De inspecteur hoefde ook niet eerder te twijfelen of de schenkingen aan de universiteit daadwerkelijk waren gedaan.

Fraude PGB leidt niet tot ROW bij zoon

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inkomsten die de zoon van een PGB-fraudeur op papier geniet niet mogen worden belast als resultaat uit overige werkzaamheid....Er is namelijk geen sprake van een geldelijk beoogd voordeel.

Akkoord over nieuwe BTW-regels tegen fraude

Verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen moeten vanaf 2024 bepaalde betalingsgegevens over grensoverschrijdende verkooptransacties aan de autoriteiten van de lidstaten verstrekken....Fraudebestrijdingsdeskundigen krijgen toegang tot deze voor de BTW relevante gegevens. De EU...

Terechte IB-navordering na fraude belastingconsulent

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de IB-aangifte over 2010 niet zodanig ongebruikelijk was dat onmiddellijk duidelijk moest zijn dat deze niet zonder onderzoek kon worden gevolgd....Voor 2011 wordt de kwade trouw van de belastingconsulent aan de heer X toegerekend.

<p>Controle en uitvoering onzekere factoren van nieuwe btw-regels e-commerce</p>

Nederland moet nieuwe btw-regels voor e-commerce invoeren. De regels volgen uit de Europese richtlijn elektronische handel en moeten ingaan per 1 januari 2021....Doel is het herstellen van concurrentieverhoudingen en het tegengaan van fraude met afstandsverkopen. Dat zijn nobele doelen, vindt...

Benelux-overeenkomst fiscale fraudebestrijding getekend

Nederland heeft met België en Luxemburg een overeenkomst getekend om de gezamenlijke strijd tegen fiscale fraude te versterken. Dat schrijft Staatssecretaris van Financiën Snel aan de Tweede Kamer.
Top