fraude

now browsing by tag

 
 

Kwade trouw belastingadviseur is voldoende grond voor navordering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat de heer X voor het indienen van de aangiften gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer A, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

Terechte navordering wegens kwade trouw van adviseur

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat mevrouw X voor het indienen van haar IB-aangifte gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

Kwade trouw belastingadviseur rechtvaardigt navordering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de inspecteur met een uitdraai van de IP-gegevens aannemelijk maakt dat de heer X voor het indienen van de aangiften gebruik heeft gemaakt van de diensten van de heer B, die inmiddels voor fraude is veroordeeld.

<p>Drie jaar celstraf voor bijna 5 miljoen aan BTW-fraude</p>

Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro.

Regels over het centraal elektronisch betalingsinlichtingensysteem in EU-Verordening

Om grensoverschrijdende btw-fraude te bestrijden worden de voor de btw relevante inlichtingen die in het bezit zijn van betalingsdienstaanbieders beschikbaar gesteld aan de lidstaten....De lidstaten slaan deze inlichtingen op in hun nationale elektronische systemen en geven ze door aan een centraal...

<p>Verplichtingen voor betalingsdienstaanbieders in de BTW-richtlijn</p>

Ter bestrijding van btw-fraude vereisen EU-lidstaten van betalingsdienstaanbieders dat zij voldoende nauwkeurige registers bijhouden en deze informatie aan de belastingdiensten beschikbaar stellen om hen te helpen grensoverschrijdende btw-fraude op te sporen en te bestrijden....Aan BTW-richtlijn...

<p>Autoriteit Persoongegevens onderzoekt zwarte lijst Belastingdienst</p>

Naar aanleiding van de berichten in de media over de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) die bij de Belastingdienst in gebruik is voor de registratie...van mogelijke fraudesignalen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informatie opgevraagd bij de Belastingdienst over dit...

Applicatie Fraude Signalering Voorziening uit de lucht gehaald

Naar aanleiding van de berichten in de media over de applicatie Fraude Signalering Voorziening (FSV) die bij de Belastingdienst in gebruik is voor de registratie van mogelijke fraudesignalen is vrijdag 28 februari 2020 besloten om de applicatie (tijdelijk) uit de lucht te halen....Dat laten de...

Geschil over kinderopvangtoeslag staat los van fraude-onderzoek

De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt dat een groot deel van het voorschot is verrekend met eerdere terugvorderingen, zodat het voorschot niet per 1 juli 2014 is stopgezet....Het niet meer uitbetalen van het voorschot en de start van het fraude-onderzoek naar het kindercentrum is een toevallige...

<p>Opnieuw inval bij ABN AMRO om fraude dividendbelasting</p>

De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend opnieuw binnengevallen bij het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Volgens openbare aanklagers uit Keulen gaat om een actie in verband met een al jaren lopende zaak over dividendfraude.
Top