fraude

now browsing by tag

 
 

<p>Verdachten belastingfraude met goede doelen opgepakt</p>

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een man (33) uit Hendrik Ido Ambacht en een man (42) uit Rotterdam aangehouden die worden verdacht van oplichting en belastingfraude....De FIOD kwam in actie na een aangifte wegens fraude met goededoelenstichtingen.

Bij vermoeden van fraude mag volgens A-G HvJ EU niet hele BTW-teruggaaf worden beperkt

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië weigert om een deel van de BTW terug te geven. Lidstaten mogen de aftrek van voorbelasting niet in zijn geheel beperken wanneer slechts een gedeelte ervan wordt betwist terwijl over het andere gedeelte geen

Naheffing bij btw-fraude met bouwterrein is terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op aftrek van de in de notariële akte vermelde BTW. Uit de getuigenverklaringen blijkt dat X bv, bestuurder I en de notaris een constructie hebben opgezet om op frauduleuze wijze een fiscaal voordeel te verkrijgen.

<p>Hoogleraar/belastingadviseur moet zitten voor fraude met voorlopige IB-aanslagen</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat het onthouden van een raadsman bij het politieverhoor slechts uitsluiting van het bewijs van de verklaringen van prof....dr. X tot gevolg kan hebben en dus niet tot niet-ontvankelijkheid van het OM kan leiden. Het indienen van de onjuiste verzoeken...

Terechte navordering wegens fraude door medewerker Belastingdienst

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X met de overlegging van een ongenummerde kwitantie van de ANBI-instelling niet aannemelijk maakt dat de gift daadwerkelijk is gedaan....Gelet op de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek is de echtheid van de kwitantie voldoende in twijfel...

<p>Fiscus bezoekt gedupeerden toeslagenaffaire</p>

Staatssecretaris Snel van Financiën neemt nieuwe stappen om gedupeerden in de toeslagenaffaire te helpen. Het gaat om de ouders die wilden weten waarom zij van fraude werden verdacht bij toeslagen voor kinderopvang, maar waarvan de dossiers grotendeels onleesbaar waren gemaakt toen zij om inzage...

<p>Gedupeerde toeslagouder doet aangifte tegen Belastingdienst</p>

Een gedupeerde van de handelswijze van de Belastingdienst in de vermeende fraude met kinderopvangtoeslag heeft aangifte gedaan tegen de dienst. Dat heeft zijn advocaat gezegd tegen de Telegraaf.

Inkomsten uit btw-fraude zijn niet te hoog geschat

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de voorlopige aanslag redelijkerwijs kon opleggen zoals hij heeft gedaan. Ook is de aanslag niet te hoog vastgesteld....Uit het strafproces is namelijk gebleken dat X ook in 2011 was betrokken bij btw-carrouselfraude.

Navordering en boetes voor fraude met IB-giftenaftrek

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft. De aftrek was aanvankelijk namelijk goed onderbouwd en de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek werden pas ruim na de primitieve aanslagregeling voor fiscale doeleinden vrijgegeven....De 75% vergrijpboetes zijn vanwege de...

Terechte navordering na fraude door ANBI-penningmeester

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur een nieuw feit heeft. De giftenaftrek was aanvankelijk namelijk goed onderbouwd en de uitkomsten van het strafrechtelijke onderzoek werden pas ruim na de primitieve aanslagregeling voor fiscale doeleinden vrijgegeven.
Top