Heffingsrente

now browsing by tag

 
 

Geen aansprakelijkheid voor boetes en heffingsrente

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de ontvanger met de controlerapporten van de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de btw-boetes en heffingsrente aan X persoonlijk zijn te wijten.

Geen heffingsrente op teruggave BTW zonnepanelen uit 2003

Rechtbank Noord-Nederland beslist dat belanghebbende geen recht op heffingsrente heeft. Belanghebbende heeft in 2018 om teruggave van BTW verzocht van zonnepanelen die in 2003 zijn aangeschaft....In dat geval is er geen sprake van herstel van een onjuistheid, maar van een verzoek om ambtshalve...

Heffings- en belastingrente zijn niet strijdig met btw-richtlijn

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat van een verkapte vorm van omzetbelasting geen sprake is. De heffingsrente c.q. belastingrente heeft namelijk niet de essentiële kenmerken van een omzetbelasting....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81...

In rekening brengen belastingrente bij naheffingsaanslagen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

Hof Amsterdam beslist dat het in rekening brengen van belasting- en heffingsrente bij naheffingsaanslagen omzetbelasting niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet RO).

Terechte heffingrente na jarenlang procederen over PGB

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heffingsrente aanvankelijk terecht is berekend over de periode van 1 januari 2012 tot 7 mei 2015, zijnde de datum van de naheffingsaanslag, wat resulteerde in € 2765....De gemachtigde van mevrouw X is kennelijk akkoord gegaan met de vermindering...

Heffingsrente dga compenseert invorderingsrente van bv

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de Leidraad Invordering slechts in uitzonderlijke situaties toestaat om de invorderingsrente te matigen. De ontvanger heeft terecht meegewogen dat over de IB-teruggaven van de dga heffingsrente is vergoed.

Heffings- en belastingrente zijn niet strijdig met btw-richtlijn

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat van een verkapte vorm van omzetbelasting geen sprake is. De heffingsrente c.q. belastingrente heeft namelijk niet de essentiële kenmerken van een omzetbelasting.

Partijen komen op zitting tot overeenstemming over geschil

Hof Arnhem-Leeuwarden stelt overeenkomstig het in hoger beroep bereikte compromis de navorderingsaanslag IB/PVV 2010 alsmede de beschikking heffingsrente vast op een totaalbedrag van € 99.584.

In rekening brengen belastingrente bij naheffingsaanslagen niet in strijd met evenredigheidsbeginsel

Hof Amsterdam beslist dat het in rekening brengen van belasting- en heffingsrente bij naheffingsaanslagen omzetbelasting niet in strijd is met het evenredigheidsbeginsel.

Geen vergoeding heffingsrente omdat aanslag ib/pvv positief is

Hof Den Haag beslist dat X geen recht heeft op vergoeding van heffingsrente omdat de verminderde aanslag ib/pvv op een positief bedrag is vastgesteld.
Top