inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Feitenrechter moet volgens A-G beoordelen wie aansprakelijk is voor VPB-aanslag na mislukte HIR-constructie

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat op 31 december 2003 sprake is van een dubbele causaliteit voor de aanslag. Op 31 december 2003 wordt namelijk, bij dezelfde transactie, zowel een achteraf ondeugdelijke garantie gegeven als art....15e Wet VPB geactiveerd.

Renseigneringsverplichting vervangt formulier IB-47

Staatssecretaris Vijlbrief is voornemens om per 1 januari 2021 een renseigneringsverplichting in te voeren die het proces van het formulier IB-47 deels zal vervangen....Vijlbrief laat de Tweede Kamer weten dat de regeling de komende tijd wordt uitgewerkt en in het najaar 2020 ter voorhang naar de...

Fraude bij ANBI-instelling is geen direct bewijs voor opzet of grove schuld

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X niet in het bewijs slaagt dat hij de giften daadwerkelijk heeft gedaan. Met enkel bewijsvermoedens slaagt de inspecteur niet in het bewijs dat X zich ook schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove schuld.

D66 komt met alternatief voor toeslagenstelsel

Het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66) heeft een initiatiefnota opgesteld waarin wordt voorgesteld het toeslagenstelsel af te schaffen. Daarvoor moet in de plaats komen een transparante en simpele korting.

Verlaging verkoopprijs ab-aandelen na 9 jaren bij vader-zoontransactie is onzakelijk

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat de aanpassing van de koopsom op niet zakelijke gronden is geschied. Bij de berekening van de waarde van de aandelen is destijds wel degelijk rekening gehouden met oprenting van de pensioenverplichting.

Ander voorstel box 3-heffing aangekondigd

Met Prinsjesdag 2020 zal er een ander voorstel voor de aanpassing van de box 3-heffing worden gepresenteerd. Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer....Hiermee bevestigt hij dat het in september 2019 gepresenteerde voorstel voor de hervorming van het box 3-stelsel...

<p>Opleggen aanslag IB 2019 lukt deels niet vóór 1 juli</p>

Het lukt de Belastingdienst niet om iedereen die vóór 1 april aangifte inkomstenbelasting (IB) 2019 deed, vóór 1 juli bericht te sturen. Daarover stuurt de Belastingdienst de betreffende personen een brief met dagtekening 30 juni.

Terechte correctie voor familielening met onzakelijke hoge rente

De Hoge Raad oordeelt dat de hoogte van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel – zoals in dit geval de inkomsten uit eigen woning – niet uitsluitend kan komen vast te staan door het vaststellen van de aanslag van de partner die de betreffende inkomsten feitelijk heeft genoten.

Nieuwe stelling over dieetkosten in hoger beroep ziet op eigen dieetkosten en niet op die van echtgenote

De Hoge Raad oordeelt dat uit de gedingstukken niet is af te leiden dat X tot aan het hoger beroep dieetkosten van zichzelf heeft opgevoerd. Niet van belang is dat ter zitting van de rechtbank het standpunt ter zake van de dieetkosten van de echtgenote van X is ingetrokken.

Uit f.e. ontvoegde vennootschap heeft geen recht op vrijstelling kwijtscheldingswinst

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op vrijstelling van de kwijtscheldingswinst. X bv is namelijk korter dan zes jaren geleden ontvoegd uit de f.e. met A bv en haar negatieve resultaten uit het verleden zijn verrekend met positieve resultaten van andere groepsmaatschappijen.
Top