inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Commanditair vennoot van cv die vakantiewoningen verhuurt voldoet niet aan urencriterium

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat de commanditair vennoot van een cv die vakantiewoningen verhuurt niet voldoet aan het urencriterium. Zij komt niet in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of...

Woning van uitgezonden werknemer kwalificeert als eigen woning ondanks bruikleenovereenkomsten

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat belanghebbendes woning een eigen woning in de zin van de uitzendregeling is ondanks dat de woning op grond van bruikleenovereenkomsten ter beschikking staat aan derden....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 Wet...

Pensioenverevening en ingehouden Zvw op aan ex-echtgenote doorbetaald pensioen

Hof Amsterdam oordeelt in navolging van de rechtbank dat het gehele pensioen van X - inclusief het aan zijn ex-echtgenote Y doorbetaalde deel - terecht is aangemerkt als bijdrage-inkomen in de zin van de Zvw....Op het pensioen van X zijn de juiste bedragen aan bijdragen Zvw ingehouden.

Vervroegde erfdeling naar Frans recht is geen uiterste wilsbeschikking

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verdeling bij leven is geschied, zodat de verkrijging een schenking is en niet voortvloeit uit een uiterste wilsbeschikking....De blote eigendom behoort daarom wel tot de rendementsgrondslag in box 3.

<p>Geen IB-ondernemerschap voor arts zonder eigen declaratierecht</p>

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat mevrouw X niet voldoet aan het zelfstandigheidscriterium voor het IB-ondernemerschap.

Fraude PGB leidt niet tot ROW bij zoon

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat de inkomsten die de zoon van een PGB-fraudeur op papier geniet niet mogen worden belast als resultaat uit overige werkzaamheid....Er is namelijk geen sprake van een geldelijk beoogd voordeel.

Reactie staatssecretaris op advies parlementair advocaat vermogensrendementsheffing

Staatssecretaris Snel van Financiën gaat een of meerdere onafhankelijke juridische deskundige(n) op het gebied van de toepassing van art. 1 EP EVRM om een oordeel vragen over de gevolgen van de arresten en een reflectie vragen op de conclusies van de parlementair advocaat....Dat schrijft Snel aan...

Nabetaalde Anw-uitkering over 2008 terecht in 2010 in heffing betrokken

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de nabetaalde Anw-uitkering over 2008 terecht in 2010 in de Nederlandse belastingheffing heeft betrokken....X heeft de Anw-uitkering namelijk in 2010 ontvangen.

Betaling alimentatie wordt niet aannemelijk gemaakt: geen aftrek alimentatiekosten

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij alimentatie heeft betaald en dus geen recht heeft op aftrek. Daarbij is van belang dat X geen echtscheidingsconvenant of betalingsbewijzen heeft overgelegd.

B&B-appartementen uitgesloten van willekeurige afschrijving.

De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat bij de kwalificatie van een B&B-appartement als woning – voor toepassing van de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers - de aard, inrichting en bestemming van de opstal bepalend is.
Top