inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Geen fraus legis voor creëren boekverlies op woning

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de vermogensetikettering van de woning moet worden gevolgd, ongeacht of mogelijk toen al duidelijk was dat deze na vijf maanden het ondernemingsvermogen weer zou verlaten

Onjuiste spelling van achternaam heeft geen gevolgen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat het ontbreken van de umlaut in de naam van mevrouw X niet tot gevolg heeft dat geen belastingverplichting is ontstaan.

Verhoging investeringsaftrek Mijnbouwwet mogelijk al per 1 januari 2020

De verhoging van de investeringsaftrek voor de berekening van het winstaandeel van de Staat die in de Mijnbouwwet wordt geregeld, treedt mogelijk met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 in werking....De nota van wijziging bij het wetsvoorstel (35462, V-N 2020/33.15) maakt dit mogelijk.

<p>Periode betaalpauze eigenwoningschuld verlengd</p>

Een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft onder bepaalde voorwaarden behoren tot de eigenwoningschuld als met de geldverstrekker een betaalpauze voor rente en aflossing wordt overeengekomen vanwege het coronavirus....De Staatssecretaris van Financiën heeft nu zijn...

Beroep op interne compensatie slaagt bij ten onrechte verleende aftrek elders belast

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur geen extra persoonsgebonden aftrek hoeft te verlenen. De aftrek elders belast is ten onrechte verleend en de inspecteur kan zich daarom op interne compensatie beroepen.

Ontvangen uitkeringen gekwalificeerd als belaste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Rechtbank Den Haag beslist dat de door X ontvangen uitkeringen belaste arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn. Er is geen sprake van onbelaste letselschadevergoedingen.

Geen revisierente omdat belanghebbende mocht afgaan op onjuiste informatie op site Belastingdienst

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur ten onrechte revisierente in rekening brengt bij de afkoop van een lijfrenteverzekering, nu belanghebbende mocht afgaan op de onjuiste informatie op de site van de Belastingdienst.

Pas na het passeren van gestelde deadline IB-aangifte sprake van strafrechtelijk verwijt

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er sprake is van een evident onjuist vonnis en acht zich (ondanks andersluidend advies advocaat-generaal) ontvankelijk....Het is niet mogelijk om alsnog IB-aangifte in te dienen nadat de daartoe gestelde deadline is verstreken. Vóór het verstrijken van de bij de...

Verkoopwinst van op veiling gekochte en weer doorverkochte woning belast als row

Rechtbank Den Haag kwalificeert de verkoopwinst van een op een veiling gekochte en weer doorverkochte woning als resultaat uit overige werkzaamheden. X maakt niet aannemelijk dat de woning is gekocht met de intentie om zelf te bewonen.

<p>Geen verrekening van verliezen uit eerdere jaren omdat verliesvaststellingsbeschikking ontbreekt</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de jarenlang verliesgevende activiteiten van een accountantskantoor geen bron van inkomen vormen. Het door X aangegeven verlies uit onderneming is terecht gecorrigeerd....De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie zonder nadere motivering ongegrond (art. 81 Wet...
Top