inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Borgstelling zonder schriftelijke afspraken is onzakelijk: inspecteur corrigeert afwaardering terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X de afwaardering van de regresvordering van € 100.000 niet in aanmerking kan nemen als terbeschikkingstellingsverlies. X heeft bij de borgstelling gehandeld in zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

Sloopwoningen niet afboeken tot nihil

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de bedrijfswaarde van de oude sociale huurwoningen onderdeel is van de kostprijs van de nieuwe woningen, die deels een andere bedrijfsfunctie hebben.

Geen recht op iack op basis van ouderschapsplan

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat er in 2015 van het ouderschapsplan is afgeweken. Op basis van het ouderschapsplan verblijven de kinderen niet voldoende bij X om recht te hebben op de IACK.

Iack voor co-ouder wiens zorg aan vereiste van duurzaamheid voldoet

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X recht heeft op de iack. De wijze waarop X zorg verleend aan zijn kinderen voldoet aan het vereiste van duurzaamheid ook al is er sprake van een lang weekend in de twee weken.

Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt, inkomen uit coöperatie is geen winst

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel niet slaagt omdat X niet kan aantonen dat de overige leden van de coöperatie vergelijkbare gevallen zijn die begunstigd zijn behandeld. X heeft geen recht op ondernemersfaciliteiten.

Investeringsaftrek Mijnbouwwet geldt niet voor windenergie op zee

De investeringsaftrek uit de Mijnbouwwet geldt alleen voor aardolie- en aardgasprojecten en niet voor windenergie-op-zee-projecten. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in antwoord op Kamervragen. Deze zijn gesteld door het lid Van der Lee (GroenLinks).

Terechte herzieningsbeschikkingen voor correctie van specifieke zorgkosten

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X zich ten aanzien van de afloop van een andere procedure vergeefs op het vertrouwensbeginsel beroept. Ieder jaar staat namelijk op zichzelf en alleen onder bijzondere omstandigheden is dit anders.

Terechte herzieningsbeschikkingen voor correctie van specifieke zorgkosten

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X zich ten aanzien van de afloop van een andere procedure vergeefs op het vertrouwensbeginsel beroept. Ieder jaar staat namelijk op zichzelf en alleen onder bijzondere omstandigheden is dit anders.

Geen dieetverklaring na FIOD-bezoek aan huisarts is geen geldig excuus

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het ontbreken van een dieetverklaring voor rekening en risico van X komt. Hij is namelijk vrij om de verklaring bij een andere instantie of huisarts aan te vragen.

Fiscale verzamelwet 2021 in Staatsblad

De Fiscale verzamelwet 2021 is in het Staatsblad geplaatst en treedt grotendeels 1 januari 2021 in werking. Voor enkele bepalingen geldt terugwerkende kracht tot een eerdere datum. Deze wet wijzigt verschillende fiscale wetten. Naast enkele wijzigingen van technische of redactionele aard...
Top