inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Terechte correctie van onzakelijke rente familielening voor eigen woning

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X niet aannemelijk maakt dat de rente van 9% zakelijk is.

Fiscale consequenties aanbevelingen meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft aanbevelingen gedaan op het terrein van juridisch meer-ouderschap, gezag en draagmoederschap. De Staatssecretaris van Financiën maakte een analyse van de fiscale consequenties en de gevolgen voor toeslagen.

Geen aftrek voor kosten batterijen van hoortoestel

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de kosten van de batterijen zonder betaalbewijzen niet aftrekbaar zijn. De in 2017 door de leverancier van de batterijen afgegeven verklaring is te algemeen gesteld en daaraan kan evenmin worden ontleend of de kosten werkelijk op de heer X drukten.

Zelfstudie onvoldoende voor objectieve voordeelsverwachting

Hof Amsterdam oordeelt dat zelfstudie en oefening met een grafisch vormgeversprogramma onvoldoende is om toekomstig voordeel te kunnen verwachten.

<p>Borgstelling zonder schriftelijke afspraken is onzakelijk: inspecteur corrigeert afwaardering terecht</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X de regresvordering op zijn bv niet ten laste van zijn belastbaar inkomen uit werk en woning kan brengen. De rechtbank acht daarbij van belang dat geen enkele afspraak tussen X en de bv’s op papier is gezet.

<p>Duikactiviteiten zijn door structurele verliezen geen bron van inkomen</p>

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de heer X volgens de vaststellingsovereenkomst vijf jaren de tijd heeft gekregen om te laten zien dat sprake is van een objectieve voordeelsverwachting....Het voorbehoud ten aanzien van 2015 - "geen positief resultaat en geen stijgende lijn" - bevat twee...

<p>Inkomsten gedeeltelijk verhuurde eigen woning niet belast</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning niet belast kunnen worden op grond van art....3.113 Wet IB 2001. De rechtbank verwijst daarbij naar de bewoordingen van art. 3.113 Wet IB 2001 en de systematiek van de eigenwoningregeling...

Tot opslagruimten omgebouwde stallen behoren tot ondernemingsvermogen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de nieuwe opslagruimten tot het verplicht ondernemingsvermogen van X behoren. De nieuwe en oude opslagruimten worden namelijk via dezelfde website te huur aangeboden, waarbij geen administratieve, financiële en organisatorische scheiding bestaat.

Betonvlechter geniet ROW en heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij IB-ondernemer is. X heeft slechts één opdrachtgever, die zelf contracten afsluit met de bouwplaatsen....Verder wordt X op de bouwplaats geïnstrueerd en wordt er toezicht gehouden op zijn werkwijze.

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Rechtbank Gelderland beslist dat de door X betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van diens aanmerkelijkbelangaandelen behoort.
Top