inkomstenbelasting

now browsing by tag

 
 

Dga kan loon volgens A-G niet verrekenen met vordering in rekening in courant

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat het hof er ten onrechte vanuit gaat dat X zijn loonvordering kan verrekenen met zijn schuld aan D bv. De bevoegdheid tot verrekening ligt namelijk niet bij de werknemer maar bij de werkgever.

Dga kan loon volgens A-G niet verrekenen met vordering in rekening in courant

Advocaat-generaal Niessen concludeert dat het hof er ten onrechte vanuit gaat dat X zijn loonvordering kan verrekenen met zijn schuld aan D bv. De bevoegdheid tot verrekening ligt namelijk niet bij de werknemer maar bij de werkgever.

Woning is volgens A-G geen hoofdverblijf en dus geen eigen woning

A-G Niessen is van mening dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven voor de eigenwoningregeling beslissend is. Voor art. 3.111 Wet IB 2001 kan namelijk slechts één woning het hoofdverblijf zijn.

Woning is volgens A-G geen hoofdverblijf en dus geen eigen woning

A-G Niessen is van mening dat het middelpunt van iemands maatschappelijke leven voor de eigenwoningregeling beslissend is. Voor art. 3.111 Wet IB 2001 kan namelijk slechts één woning het hoofdverblijf zijn.

Belastingen en heffingen geen verplichte bijdragen voor giftenaftrek

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belastingen en heffingen van lagere overheden en omzetbelasting niet worden gezien als verplichte bijdragen voor giftenaftrek.

<p>Instructie over verwerking afgekochte lijfrente in IB-aangifte</p>

De Belastingdienst stuurt brieven naar belastingplichtigen die in 2018 een lijfrenteproduct hebben afgekocht. In de brief staat uitgelegd hoe zij dit moeten verwerken in de aangifte inkomstenbelasting 2018.

Participatie in Filmfonds vormt geen bron van inkomen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de participatie van X in het Filmfonds geen bron van inkomen vormt. X maakt namelijk niet aannemelijk dat met de films een box-officeopbrengst van ten minste € 5 mln per film zou worden behaald.

Exploitatie eetcafé op locatie zonder klantenpotentieel is geen bron van inkomen

Hof Den Haag oordeelt dat X een eetcafé heeft geëxploiteerd die door het ontbreken van een objectieve voordeelsverwachting niet kwalificeert als een bron van...inkomen. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie...

Hogere stakingswinst bij verkoop melkveehouderij

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de splitsing van de koopsom kennelijk is overeengekomen met het oog op het fiscale belang van de verkopers die over de meerwaarde van de bedrijfsopstallen moeten afrekenen.

Adviseur niet aansprakelijk voor verliesverdamping

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de spontane informatieplicht van een redelijk bekwaam en handelende belastingadviseur niet zo ver gaat dat hij alle eventualiteiten in aanmerking moet nemen.
Top