kwaliteit

now browsing by tag

 
 

Rechtbank vernietigt ook aanslag BIZ-bijdrage 2018 Spakenburg-Centrum

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de BIZ-bijdrage 2018 niet in overheersende mate strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BI-zone.

Belastingdienst doet steekproef naar kwaliteit aangifte erfbelasting

De Belastingdienst heeft een steekproef uitgevoerd naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dit zal ook worden gedaan voor 2017. Dit schrijven de Minister en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen uit het schriftelijk overleg over onderzoeken

<p>Hoeveel tijd zit er in een belastingadvies?</p>

Belastingadviseurs besteden veel aandacht en tijd aan de (fiscale) kwaliteit en het wettelijke kader van een fiscaal advies. Maar hoeveel tijd er gemiddeld is gemoeid met het hele adviestraject is onbekend.

<p>’Taxatie woningen moet beter'</p>

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moeten beter. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) laten taxateurs zich nog te vaak leiden door de koopsom, met als gevolg dat huizen systematisch worden overgewaardeerd....Dat zou prijsstijging in de hand werken.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.

Hoekstra: ‘Controle en advies accountants mogelijk helemaal scheiden’

Het geduld van van minister Wopke Hoekstra (Financiën) met accountantsorganisaties is op. Hij laat een onafhankelijke commissie onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de wettelijke controle van jaarrekeningen van grote bedrijven te verbeteren.
Top