kwaliteit

now browsing by tag

 
 

Heffingsambtenaar maakt correcties voor onderhoud en kwaliteit in WOZ-procedure niet inzichtelijk

Rechtbank Noord-Holland verlaagt de WOZ-waarde van de woning van X omdat de heffingsambtenaar bij het bepalen van de WOZ-waarde de verschillende correcties voor onderhoud en kwaliteit op de waarde van de referentieobjecten niet inzichtelijk heeft gemaakt.

Kanttekeningen bij gelijke kosten voor werknemer en zzp’er in de zorg

Voor de kwaliteit en continuïteit van zorg is een goede balans in omvang tussen vaste en flexibele zorgmedewerkers belangrijk. Er is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de suggestie dat de fictieve werknemer en de zzp’er gelijke kosten opleveren voor de werkgever/opdrachtgever...

Diensten registerpodoloog vallen onder BTW-vrijstelling

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X vof aannemelijk maakt dat de behandelingen van een registerpodoloog van gelijkwaardige kwaliteit zijn als dezelfde behandelingen van een podotherapeut die onder de Wet BIG valt.

<p>Big4 ‘op de goede weg’ met verbeteren kwaliteit</p>

De grootste accountantskantoren in Nederland zijn "op de goede weg" in het verbeteren van de kwaliteit van hun werkzaamheden, maar ze zijn er nog niet....Met die boodschap komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De financiële waakhond vindt dat de inzet van kwaliteitswaarborgen om bijvoorbeeld...

Behandeling gehandicapten niet vrijgesteld door ontbreken verklaring van gelijkwaardige kwaliteit

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de behandeling van gehandicapte kinderen niet is vrijgesteld van omzetbelasting omdat voor de opleiding van X geen verklaring van gelijkwaardig kwaliteitsniveau is afgegeven.

<p>’Belastingdienst is slachtoffer van eigen loyaliteit'</p>

"Ambtenaren moeten vaker onuitvoerbare opdrachten weigeren. Vroeger zei de Belastingdienst gewoon njet – dit kunnen wij niet uitvoeren. De ambtelijke dienst is slachtoffer van zijn eigen loyaliteit en zijn eigen kwaliteit."

<p>Akkoord kabinet over verbetering wettelijke controles accountant</p>

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren....Zo komen er onder meer heldere criteria voor het meten van kwaliteit, valt het toezicht straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiële...

<p>Significant deel wettelijke controles voldoet niet aan geldende standaarden</p>

De afgelopen jaren is de kwaliteit van de wettelijke controles onvoldoende verbeterd en een significant deel van de wettelijke controles voldoet nog (steeds) niet aan de geldende standaarden....Dat staat in het rapport van de Commissie toekomst accountancysector dat door minister Hoekstra van...

<p>Commissie: kwaliteit accountantsbranche nog steeds ondermaats</p>

De accountancysector moet nog flinke ingrepen doen om de kwaliteit van controles van bijvoorbeeld jaarrekeningen te verhogen. Accountantsorganisatie presteren nu nog vaak ver onder het in wet- en regelgeving vereiste niveau, concludeert de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in haar eindrapport.

<p>Kwaliteit bij accountants nog niet op orde</p>

Middelgrote accountantsorganisaties laten nog altijd te veel steken vallen bij het controleren van de boeken van banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven....Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd...
Top