kwaliteit

now browsing by tag

 
 

<p>’Belastingdienst is slachtoffer van eigen loyaliteit'</p>

"Ambtenaren moeten vaker onuitvoerbare opdrachten weigeren. Vroeger zei de Belastingdienst gewoon njet – dit kunnen wij niet uitvoeren. De ambtelijke dienst is slachtoffer van zijn eigen loyaliteit en zijn eigen kwaliteit."

<p>Akkoord kabinet over verbetering wettelijke controles accountant</p>

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren....Zo komen er onder meer heldere criteria voor het meten van kwaliteit, valt het toezicht straks in zijn geheel onder de Autoriteit Financiële...

<p>Significant deel wettelijke controles voldoet niet aan geldende standaarden</p>

De afgelopen jaren is de kwaliteit van de wettelijke controles onvoldoende verbeterd en een significant deel van de wettelijke controles voldoet nog (steeds) niet aan de geldende standaarden....Dat staat in het rapport van de Commissie toekomst accountancysector dat door minister Hoekstra van...

<p>Commissie: kwaliteit accountantsbranche nog steeds ondermaats</p>

De accountancysector moet nog flinke ingrepen doen om de kwaliteit van controles van bijvoorbeeld jaarrekeningen te verhogen. Accountantsorganisatie presteren nu nog vaak ver onder het in wet- en regelgeving vereiste niveau, concludeert de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) in haar eindrapport.

<p>Kwaliteit bij accountants nog niet op orde</p>

Middelgrote accountantsorganisaties laten nog altijd te veel steken vallen bij het controleren van de boeken van banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven....Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd...

<p>Taxateursinstituten woningen gaan samen verder</p>

Er komt één onafhankelijk instituut dat de taxaties van woningen valideert. Dat waren er vier, maar door een serie fusies en overnames zijn die de afgelopen tijd allemaal samengegaan....Die consolidatie moet de kwaliteit ten goede komen. De nieuwe organisatie neemt de naam van de bestaande...

Rechtbank vernietigt ook aanslag BIZ-bijdrage 2018 Spakenburg-Centrum

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de BIZ-bijdrage 2018 niet in overheersende mate strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de BI-zone.

Belastingdienst doet steekproef naar kwaliteit aangifte erfbelasting

De Belastingdienst heeft een steekproef uitgevoerd naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018. Dit zal ook worden gedaan voor 2017. Dit schrijven de Minister en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen uit het schriftelijk overleg over onderzoeken

<p>Hoeveel tijd zit er in een belastingadvies?</p>

Belastingadviseurs besteden veel aandacht en tijd aan de (fiscale) kwaliteit en het wettelijke kader van een fiscaal advies. Maar hoeveel tijd er gemiddeld is gemoeid met het hele adviestraject is onbekend.

<p>’Taxatie woningen moet beter'</p>

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moeten beter. Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) laten taxateurs zich nog te vaak leiden door de koopsom, met als gevolg dat huizen systematisch worden overgewaardeerd....Dat zou prijsstijging in de hand werken.
Top