loonadministratie

now browsing by tag

 
 

Achteraf opgemaakte rittenregistratie niet overtuigend

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat voor een werknemer van X een bijtelling privégebruik auto van de zaak opgenomen dient te worden in de loonadministratie. De werknemer blijkt niet in staat om een overtuigende rittenregistratie aan te leveren.

Redelijke schatting aantal te verlonen uren maatgevend voor via loonaangifte te verlonen uren

Hof Amsterdam oordeelt dat indien een inhoudingsplichtige relatief en absoluut veel minder uren in de loonadministratie opneemt dan de Belastingdienst aannemelijk kan maken, de bewijslast voor het tegendeel op de inhoudingsplichtige rust.

<p>Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst</p>

Als een werkgever een digitale arbeidsovereenkomst met een digitale handtekening bij de loonadministratie bewaart, voldoet hij aan de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)....Dat meldt het Forum Salaris van de Belastingdienst.

Loonadministratie horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand verworpen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de informatiebeschikking ten aanzien van een horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand voor de loonheffing terecht heeft genomen.

Terechte informatiebeschikking voor horecaonderneming die werkroosters niet bewaart

Hof Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De loonadministratie van X bv over de maand december 2012 voldoet niet aan de daaraan op grond van art....52 AWR te stellen eisen.

<p>Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie</p>

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag een werkgever onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020....In de loonadministratie kan hij een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...
Top