loonadministratie

now browsing by tag

 
 

<p>Lage WW-premie ook bij digitale arbeidsovereenkomst</p>

Als een werkgever een digitale arbeidsovereenkomst met een digitale handtekening bij de loonadministratie bewaart, voldoet hij aan de voorwaarde van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)....Dat meldt het Forum Salaris van de Belastingdienst.

Loonadministratie horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand verworpen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de informatiebeschikking ten aanzien van een horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand voor de loonheffing terecht heeft genomen.

Terechte informatiebeschikking voor horecaonderneming die werkroosters niet bewaart

Hof Den Haag oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De loonadministratie van X bv over de maand december 2012 voldoet niet aan de daaraan op grond van art....52 AWR te stellen eisen.

<p>Schriftelijk addendum voldoende voor lage WW-premie</p>

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, mag een werkgever onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen in 2020....In de loonadministratie kan hij een schriftelijk addendum opnemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer.

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...

Voorschotten salaris van dga zijn netto-loon

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat X bv de jarenlange salarisvoorschotten van haar dga ten onrechte niet in haar loonadministratie heeft opgenomen. X bv stelt vergeefs dat het gewone opnamen in rekening-courant waren en dat bij internetbankieren abusievelijk steeds automatisch de laatste...
Top