loonheffing

now browsing by tag

 
 

<p>Pensioendeling en bijdrage Zvw</p>

Na hun echtscheiding delen man en vrouw het pensioen conform Boon/Van Loon. De uitvoerder houdt loonheffing in bij de man en keert het netto restant uit aan beide ex-echtgenoten....De man heeft geen recht op restitutie bijdrage Zorgverzekeringswet, oordeelt Hof Amsterdam.

Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik voor bestelauto’s aannemersbedrijf

Hof Den Haag beslist dat aannemersbedrijf X bv voor de loonheffing met betrekking tot haar bestelauto's de eindheffing doorlopend afwisselend gebruik mag toepassen....Niet is vast te stellen of en aan wie van de werknemers de auto's ter beschikking zijn gesteld.

<p>Terechte navordering van teveel verrekende loonheffing</p>

Rechtbank Den Haag beslist dat de inspecteur het te hoge bedrag aan loonheffing, dat bij het opleggen van de aanslag is verrekend, mag navorderen.

Bezwaar tegen inhouding loonheffing over bonus award is te laat

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard. De inspecteur heeft de notitie terecht niet aangemerkt als een bezwaarschrift....Daarbij is van belang dat in de notitie niet expliciet wordt vermeld dat X het niet eens is met de ingehouden loonheffing.

Loonheffing en werkgeversheffing Zvw kunnen niet als gift in aftrek worden gebracht

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is.

Door werkgever verhaalde nageheven LB is te verrekenen met aanslag IB/PVV

Hof Amsterdam oordeelt dat X de op hem verhaalde nageheven loonheffing mag verrekenen met de op aanslag verschuldigde IB/PVV.

<p>Schijven en tarieven box 1 en 3 in 2020</p>

Het kabinet voert vanaf 2020 een tweeschijventarief in voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. In box 3 is er in 2020 nog steeds geen zicht op belastingheffing over het vermogen tegen een werkelijk rendement. 

Beleid afdoening bezwaarschriften tegen inhouding loonheffing bestuurlijke dwangsom

De instructie voor de afdoening van bezwaarschriften tegen de inhouding van loonheffing op de bestuursrechtelijke dwangsom voor een ambtenaar, is openbaar gemaakt.

Niet afdragen loonheffing bij afkoop pensioen in eigen beheer leidt tot verzuimboete

Hof Den Haag oordeelt dat een verzuimboete van € 500 passend en geboden is bij niet afdragen loonheffing ter zake van afkoop pensioen in eigen beheer.

Belanghebbende houdt ten onrechte geen loonheffing in voor ‘freelancers’ in dienstbetrekking

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt.
Top