loonheffing

now browsing by tag

 
 

<p>Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen</p>

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Afkoop PEB levert bijna € 3,5 miljard aan loonheffing op

De totale loonheffingopbrengst van de mogelijkheid voor afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer door directeur-grootaandeelhouders in de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt bijna € 3,5 miljard....Dit is € 97 miljoen meer dan geraamd. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan...

<p>Onjuist saldo ‘in winst begrepen loon’ in voorlopige aanslag LH 2019</p>

Een voorlopige aanslag 2019 met 'loonheffing op in winst begrepen loon', bevat een onjuist saldo van de aanslag. Dat meldt de Belastingdienst.

Loonheffing en werkgeversheffing Zvw kunnen niet als gift in aftrek worden gebracht

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. De Hoge Raad oordeelt dat...

Geen inhouding loonheffing op pensioen Nederbelg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het heffingsrecht op grond van het Belastingverdrag met België aan België is toegewezen. Nu X de pensioenpremies niet in aftrek heeft gebracht op zijn Nederlandse inkomen, kan Nederland geen belasting over het pensioen heffen.

Niet afgedragen loonheffing niet in mindering als voorheffing

Hof Den Haag oordeelt dat niet afgedragen loonheffing en premie volksverzekeringen niet in aanmerking kan worden genomen als voorheffing IB/PVV.

Naar aanleiding van tips van ex-werknemers opgelegde naheffingsaanslag loonheffing is correct

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat X bv heeft verzuimd om een omzet ter hoogte van € 294.267 aan te geven. Ook maakt de inspecteur aannemelijk dat X bv een groot gedeelte van de verzwegen omzet heeft gebruikt om personeel zwart uit te betalen.

Notitieboekjes bedrijfsleider over verzwegen omzet terecht ten grondslag gelegd aan naheffingsaanslag

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat uit de notitieboekjes en verklaringen van ex-werknemers valt af te leiden dat een niet onaanzienlijk deel van het aan het personeel verschuldigde loon zwart is uitbetaald....De naheffingsaanslag loonheffing is dan ook terecht opgelegd.

Geen verrekenbare voorheffing door niet belasten van uitkering

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de over de onbelaste Bbz-uitkering ingehouden loonheffing niet verrekenbaar is met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Loonadministratie horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand verworpen

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de inspecteur de informatiebeschikking ten aanzien van een horecagelegenheid met wisselend personeelsbestand voor de loonheffing terecht heeft genomen.
Top