loonheffing

now browsing by tag

 
 

Verhaal van loonheffing na einde dienstbetrekking

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat Solera Nederland bv de ingehouden en afgedragen loonbelasting op haar voormalige CFO mag verhalen. De heer X kan er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat Solera door “finale kwijting” afstand deed van deze verhaalsmogelijkheid.

<p>Vijlbrief: investeringskorting loonheffing levert extra banen op</p>

De investeringskorting (BIK) die het kabinet wil invoeren, zorgt ervoor dat bedrijven blijven investeren in productiecapaciteit. Dat levert hoe dan ook extra banen op, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in de Tweede Kamer....Hij verklaart zich bereid het Centraal Planbureau dat te...

Schuldvraag over fouten in administratie staat los van LB-naheffing

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat in het midden kan blijven of de adviseur van X bv grove fouten heeft gemaakt. X bv is namelijk altijd verplicht de juiste loonheffing af te dragen.

Terechte navordering van teveel verrekende loonheffing

Hof Den Haag beslist dat de inspecteur het te hoge bedrag aan loonheffing, dat bij het opleggen van de aanslag is verrekend, mag navorderen.

Belastingen niet aftrekbaar als gift

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat loonheffing en gemeentelijke belastingen niet aftrekbaar zijn als gift. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art....80a Wet RO).

<p>Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen</p>

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo'n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Afkoop PEB levert bijna € 3,5 miljard aan loonheffing op

De totale loonheffingopbrengst van de mogelijkheid voor afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer door directeur-grootaandeelhouders in de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt bijna € 3,5 miljard....Dit is € 97 miljoen meer dan geraamd. Dat schrijven de Staatssecretarissen van Financiën aan...

<p>Onjuist saldo ‘in winst begrepen loon’ in voorlopige aanslag LH 2019</p>

Een voorlopige aanslag 2019 met 'loonheffing op in winst begrepen loon', bevat een onjuist saldo van de aanslag. Dat meldt de Belastingdienst.

Loonheffing en werkgeversheffing Zvw kunnen niet als gift in aftrek worden gebracht

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de inspecteur de loonheffing en de werkgeversheffing Zvw terecht niet als gift in aftrek heeft toegelaten. Voor de ingehouden loonheffing geldt dat het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting is. De Hoge Raad oordeelt dat...

Geen inhouding loonheffing op pensioen Nederbelg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het heffingsrecht op grond van het Belastingverdrag met België aan België is toegewezen. Nu X de pensioenpremies niet in aftrek heeft gebracht op zijn Nederlandse inkomen, kan Nederland geen belasting over het pensioen heffen.
Top