loonheffing

now browsing by tag

 
 

Door werkgever verhaalde nageheven LB is te verrekenen met aanslag IB/PVV

Hof Amsterdam oordeelt dat X de op hem verhaalde nageheven loonheffing mag verrekenen met de op aanslag verschuldigde IB/PVV.

<p>Schijven en tarieven box 1 en 3 in 2020</p>

Het kabinet voert vanaf 2020 een tweeschijventarief in voor de inkomstenbelasting en de loonheffing. In box 3 is er in 2020 nog steeds geen zicht op belastingheffing over het vermogen tegen een werkelijk rendement. 

Beleid afdoening bezwaarschriften tegen inhouding loonheffing bestuurlijke dwangsom

De instructie voor de afdoening van bezwaarschriften tegen de inhouding van loonheffing op de bestuursrechtelijke dwangsom voor een ambtenaar, is openbaar gemaakt.

Niet afdragen loonheffing bij afkoop pensioen in eigen beheer leidt tot verzuimboete

Hof Den Haag oordeelt dat een verzuimboete van € 500 passend en geboden is bij niet afdragen loonheffing ter zake van afkoop pensioen in eigen beheer.

Belanghebbende houdt ten onrechte geen loonheffing in voor ‘freelancers’ in dienstbetrekking

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt.

Belanghebbende houdt ten onrechte geen loonheffing in voor ‘freelancers’ in dienstbetrekking

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat tussen belanghebbende en de freelancers een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat, zodat er voor belanghebbende een inhoudingsplicht geldt.

Geen ambtshalve verminderingen na herziening bijstandsuitkering

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de terugbetaling van de uitkering na 2013 heeft plaatsgevonden, zodat tot en met dat jaar niet teveel loonheffing is ingehouden....De verzoeken tot ambtshalve vermindering zijn terecht afgewezen.

Naheffing door gebruikelijk loon dga en niet-verhaalde loonheffing werknemers gehandhaafd

Rechtbank Noord-Holland handhaaft naheffingsaanslagen loonheffing vanwege gebruikelijk loon dga en niet-verhaalde loonheffing overige werknemers.

Door belanghebbende voor bv betaalde loonheffing vormt informele kapitaalstorting

Hof Den Haag oordeelt dat de door belanghebbende voor zijn bv betaalde loonheffing een informele kapitaalstorting vormt, nu het hem duidelijk moet zijn geweest dat dit bedrag nooit door de bv zou worden terugbetaald.

Aan schoonmaakbedrijf opgelegde naheffingsaanslagen loonheffing gehandhaafd

Hof Amsterdam handhaaft de met toepassing van omkering van de bewijslast opgelegde naheffingsaanslagen loonheffing. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).
Top