Verhaal van loonheffing na einde dienstbetrekking

Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat Solera Nederland bv de ingehouden en afgedragen loonbelasting op haar voormalige CFO mag verhalen. De heer X kan er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat Solera door “finale kwijting” afstand deed van d…

Belastingen niet aftrekbaar als gift

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat loonheffing en gemeentelijke belastingen niet aftrekbaar zijn als gift. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat het duidelijk niet kan slagen (art….80a Wet RO).