machtiging

now browsing by tag

 
 

Heffingsambtenaar had geen reden om aan geldigheid machtiging te twijfelen

Hof Amsterdam beslist dat het door de gemachtigde van X ingediende bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard vanwege het ontbreken van een recente machtiging....Er zijn geen aanwijzingen dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid is geëindigd.

<p>’Digitale machtiging Belastingdienst bleek maandenlang niet in orde'</p>

Een accountant uit Rotterdam ontdekte bij toeval een datalek bij de Belastingdienst waardoor maandenlang persoonlijke gegevens en belastingaangiften van oud-cliënten konden worden ingezien.

BPM-beroep toch ontvankelijk ondanks vage machtiging

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat uit de in eerste aanleg overgelegde machtiging in voldoende mate is af te leiden dat de heer Y, gelet ook op de gevolgde bezwaarprocedure, is gemachtigd om op te treden in fiscale geschillen zoals deze.

<p>BPM-beroep is niet-ontvankelijk door enkel overleggen van RDW-machtiging</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er geen aanleiding is om de heer X alsnog in de gelegenheid te stellen het verzuim te herstellen. Ook al in het verweerschrift van de inspecteur is namelijk het ontbreken van de juiste machtiging expliciet aan de orde gesteld.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

<p>Heffingsambtenaar mocht bezwaar van erven niet-ontvankelijk verklaren wegens ontbreken verklaring van erfrecht</p>

Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de heffingsambtenaar het bezwaar van de erven wegens het ontbreken van een verklaring van erfrecht en een ontoereikende machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.
Top