machtiging

now browsing by tag

 
 

Rechtbank hecht geen belang aan niet ondertekende brief met verzoek om beroepszaak te stoppen

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X ontvankelijk is in haar beroep. De brief van 11 november 2019 maakt volgens de rechtbank niet dat X haar machtiging heeft herroepen.

Beroep ontvankelijk ondanks pas op zitting ingeleverde machtiging

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de gemachtigde met de eerst op zitting bij de rechtbank ingeleverde machtiging het beroep heeft bekrachtigd. Het beroep is ontvankelijk.

Hof vindt opvragen van machtiging in hoger beroep niet nodig

Hof Arnhem-Leeuwarden ziet geen reden om een schriftelijke machtiging te verlangen van de jurist die namens X optreedt.

<p>Verzuimboete ondanks machtiging automatische incasso</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de aanvraag van de heer X voor automatische incasso van de MRB geen betrekking heeft op reeds bestaande tijdvakken.

Beroep is door ontbreken van duidelijke machtiging niet-ontvankelijk

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de gemachtigde niet heeft gereageerd op het verzoek om een machtiging te overleggen waaruit blijkt dat hij is gerechtigd namens de heer X beroep in te stellen.

Rechtbank mag ook van frequent procederende gemachtigde machtiging opvragen

Rechtbank Gelderland oordeelt in verzet dat de beroepen van X terecht kennelijk niet-ontvankelijk zijn verklaard wegens desgevraagd niet overleggen van machtigingen.

Beroep tegen uitspraak op bezwaar dat is ingediend door beweerdelijk gemachtigde niet-ontvankelijk

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft vastgesteld dat het bezwaar is ingediend door een beroepsmatige rechtsbijstandverlener zonder machtiging en dat het beroep door belanghebbende zelf tegen de uitspraak op bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Geen immateriële schadevergoeding door ontbreken geldige machtiging

Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen machtiging is ontvangen waaruit blijkt dat A is gemachtigd om de onderhavige BPM-procedure namens de heer X te voeren....Het beroep is dus niet-ontvankelijk. Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend. Iemand die geen beroep heeft ingesteld...

Gemeente had gemachtigde moeten waarschuwen voor niet-ontvankelijkheid

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemeente het bezwaar van X zonder peremptoirstelling niet wegens het ontbreken van een machtiging niet-ontvankelijk mocht verklaren.

Hof weigert gemachtigde op zitting en handhaaft vervolgens WOZ-waarde sportcomplex

Hof Amsterdam is van oordeel dat de WOZ-waarde van het sportcomplex niet op een te hoog bedrag is vastgesteld. Het hof heeft de rechtsbijstandverlener die X in beroep bijstond gevraagd de zittingszaal te verlaten omdat X de machtiging voor deze rechtsbijstandverlener in hoger beroep heeft...
Top