omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Bij herbouw verwaarloosd monument is sprake van renovatie: geen vrijstelling overdrachtsbelasting

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er geen sprake is van een vervaardigd goed. De levering is vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting en de (samenloop)vrijstelling overdrachtsbelasting is niet van toepassing.

Bancaire instelling mag bij berekening pro rata afwijken van ‘klassieke methode’

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X aannemelijk maakt dat de door haar gehanteerde methode het werkelijk gebruik van de gemengd gebruikte goederen en diensten afdoende onderbouwt....Het hof verleent een BTW-teruggaaf van € 1,5 mln.

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat F bv geen btw-belaste activiteiten verricht zodat zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Aan haar stellingen over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de grond is verkocht met het doel hierop een golfterrein te realiseren, zodat geen sprake is van een bouwterrein. Aan de stellingen van X bv over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.

Verkoopopbrengsten zijn van invloed op aftrek voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de activiteiten van D bv en de andere gelieerde bv's een onlosmakelijk geheel zijn zodat geen sprake is van slechts incidentele verkopen....De groep bv's heeft namelijk steeds dezelfde bestuurders. De verkopen behoren tot haar normale bedrijfsactiviteiten.

Verkoopopbrengsten zijn van invloed op aftrek voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de activiteiten van E bv en de andere gelieerde bv's een onlosmakelijk geheel zijn zodat geen sprake is van slechts incidentele verkopen....De groep bv's heeft namelijk steeds dezelfde bestuurders. De verkopen behoren tot haar normale bedrijfsactiviteiten.

A-G HvJ concludeert over plaats van dienst bij verkoop en vervoer van dierenvoer van Polen naar Hongarije

Advocaat-generaal Sharpston concludeert dat art. 33 lid 1 BTW-richtlijn alleen betrekking heeft op situaties waarin goederen door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd....Het artikel ziet niet op situaties waarin de leverancier slechts indirect betrokken is bij de...

Inspecteur legt terecht LB- en BTW-naheffingsaanslagen op aan eethuis met schaduwboekhouding

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat Y en X vof zowel verhoudingsgewijs als absoluut aanzienlijke bedragen aan belasting niet heeft aangegeven....Zo is het aannemelijk dat de uitbetaalde lonen veel hoger zijn geweest dan uit de aangiften blijkt.

Levering bijna volledig gesloopt en daarna gedeeltelijk herbouwd pand is levering bestaande onroerende zaak

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt na verwijzing dat de levering van een bijna volledig gesloopt pand dat daarna gedeeltelijk is herbouwd de levering van een bestaande onroerende zaak betreft die is vrijgesteld van omzetbelasting maar belast is met overdrachtsbelasting....De Hoge Raad oordeelt dat de...

Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing na ingrijpende verbouwing postgebouw

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de samenloopvrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing is. Door de ingrijpende verbouwing is “in wezen nieuwbouw” ontstaan.
Top