omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Voor btw-vrijstelling medische diensten is geen vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt nodig

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat voor de btw-vrijstelling voor medische diensten niet is vereist dat de medische verzorging wordt verstrekt in het kader van een vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de zorgverstrekker....Op de door Peters verrichte diensten is de btw-vrijstelling van...

Gevolgen nieuwe KOR voor wederverkopers en reisbureaus

Ondernemers die gebruik maken van de margeregeling of de reisbureauregeling moeten voor toepassing van de nieuwe KOR niet slechts de belaste marge maar de totaal ontvangen bedragen in aanmerking nemen....Daarom is het nieuwe art. 24 Uitvoeringsbeschikking OB 1968, zoals dat in werking zou treden...

<p>Prinsjesdag 2019: Wijzigingen in de omzetbelasting </p>

In dit artikel staan alle wijzigingen op het gebied van de omzetbelasting uit het belastingpakket 2020.

<p>Prinsjesdag 2019: Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten</p>

Het wetsvoorstel met betrekking tot de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de implementatie van de Richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging van het intracommunautair handelsverkeer (quick fixes) is door staatssecretaris Snel van Financiën ingediend bij de Tweede Kamer.

Arrest Hof van Justitie EU leidt niet tot aanpassing nieuwe KOR

De Wet modernisering kleineondernemersregeling (KOR) zal niet worden aangepast naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie EU van 29 juli 2019 over de omzetgrens bij ondernemers die tevens de margeregeling door wederverkopers toepassen....Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën...

Btw-voorbelasting bij verkoop grondpercelen door tuinbouwer aan provincie niet aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de verkochte onroerende zaak geen (zelfstandig deel van een) onderneming vormt. De provincie is van plan om de percelen te gebruiken voor de aanleg van infrastructuur en zij treedt niet in de plaats van de overdrager.

Btw-aanslag voor in Hongarije wonende verkoper van boilers is terecht

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een btw-naheffingsaanslag aan X heeft opgelegd. De inspecteur maakt aannemelijk dat X in Nederland over een vaste inrichting beschikt.

<p>Volledig recht op aftrek voorbelasting koop en verbouwing pand hospice</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat verzorging door vrijwilligers geen inperking van het recht op aftrek met zich mee brengt.

<p>Laatste bezwaren btw en privégebruik auto 2011 in behandeling</p>

De Belastingdienst meldt dat er gestart is met de behandeling van de laatste bezwaren omzetbelasting (OB) bij privégebruik auto over de eerste helft 2011.

Verlaagde btw-tarief voor foto’s mag niet afhankelijk zijn van vage criteria

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het verlaagde btw-tarief ook geldt voor de portretfoto’s en trouwfoto’s van Regards. Frankrijk mag aan toepassing van het verlaagde btw-tarief niet de voorwaarde verbinden dat de foto’s een artistiek karakter moeten hebben.
Top