omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>In 2018 ingediend verzoek om btw-teruggaaf van in 2009 aangeschafte zonnepanelen tijdig ingediend</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat belanghebbende in 2018 tijdig heeft verzocht om te worden uitgenodigd tot het doen van btw-aangifte over 2009....Daarnaast draagt de rechtbank de inspecteur op om nader feitelijk onderzoek te doen om de hoogte van de btw-teruggaaf vast te stellen.

Pizzeria met gebrekkige administratie toont niet aan dat btw-naheffingsaanslagen onjuist zijn

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de theoretische omzetberekening van een pizzeria met gebrekkige administratie tot juiste naheffingsaanslagen omzetbelasting leidt.

BTW-vrijstelling voor medische diensten niet van toepassing op coördinatiedienst zorggroep

De Hoge Raad oordeelt dat de medische BTW-vrijstelling niet geldt voor de diensten van de Zorggroep. Hierbij is niet van belang of de Zorggroep is aangewezen als zorginstelling op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Ontbreken administratie leidt niet tot omkering en verzwaring bewijslast

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vermindert de aan een handelaar opgelegde navorderingsaanslagen ib/pvv vanwege een lagere correctie van de post inkoopkosten.

BTW-vordering over eerdere jaren niet salderen met verschuldigde BTW later jaar

Hof Den Haag beslist dat een omzetbelastingvordering over eerdere jaren niet gesaldeerd mag worden met de verschuldigde omzetbelasting over een later jaar....X had daarvoor suppletieaangiftes moeten doen.

Nader onderzoek volgens A-G vereist naar BTW-ondernemerschap adviseur van coöperaties

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat het hof zijn oordeel over het BTW-ondernemerschap van X onvoldoende heeft gemotiveerd. Het Hof had moeten beoordelen in welke hoedanigheid X de geldbedragen van de coöperaties heeft ontvangen.

Voorzitter bezwaaradviescommissies ministeries is volgens A-G geen BTW-ondernemer

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat X weliswaar economische activiteiten verricht voor eigen economisch risico, maar dat zij de werkzaamheden verricht voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de bezwaaradviescommissies....X treedt dan niet zelfstandig op als bedoeld in art. 9 Btw...

Leegstandsuren gemeentelijke sportzalen tellen niet mee bij pre-prorata berekening

De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet is ingegaan op de stelling van X dat zij een rekenfout in de aangifte heeft gemaakt. Door vast te stellen dat de door X gehanteerde methode de juiste methode is, is het hof namelijk niet ingegaan op de stelling van X dat zij de methode verkeerd heeft toegepast...

Hof mag niet ambtshalve oordelen of verzoek tijdig is ingediend

De Hoge Raad oordeelt dat het hof buiten de rechtsstrijd is getreden omdat partijen uitdrukkelijk hebben verklaard dat niet in geschil is dat het btw-teruggaafverzoek tijdig is ingediend....De vraag of het verzoek tijdig is, valt daarom buiten de grenzen van het geschil.

<p>’Gebruik altijd ob-nummer voor aangifte omzetbelasting'</p>

De Belastingdienst waarschuwt om niet het nieuwe btw-identificatienummer voor ondernemers met eenmanszaken te gebruiken voor de aangifte omzetbelasting....De systemen van de Belastingdienst herkennen dit nummer niet, waardoor zij de aangiften niet ontvangen. De aangifte omzetbelasting kan alleen...
Top