omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Btw-correcties bij failliete bouwonderneming zijn terecht

Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat X bv geen argumenten heeft aangedragen tegen diverse correcties, de aansluitingsverschillen en het privégebruik van de auto....Ten aanzien van deze posten volgt de rechtbank dan ook hetgeen is vermeld in het controlerapport.

Geen verleggingsregeling bij onbekende afnemer

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verleggingsregeling niet kan worden toegepast als de identiteit van de afnemer niet bekend is.

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen met een geringe waarde

Zendingen met een geringe waarde kunnen voor douanedoeleinden worden aangegeven met een andere gegevensset, namelijk een gegevensset die minder elementen bevat dan een standaard douaneaangifte....Het gaat om zendingen waarvan de intrinsieke waarde niet meer dan 22 euro bedraagt. Deze mogelijkheid...

Door onttrekking woning aan onderneming is vof € 155.000 aan btw verschuldigd

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het aannemelijk is dat de onderneming van X is beëindigd, en dat de woning in 2016 aan de onderneming is onttrokken....De btw-naheffingsaanslag blijft dan ook in stand.

Betalen deel facturen van invloed op moment terugbetalen aftrek voorbelasting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat pas eind 2014 aannemelijk is dat facturen niet meer betaald worden. Dat beherend vennoot facturen betaalde is niet relevant.

Geen btw-vrijstelling voor registratie- en erkenningsdiensten van vereniging voor artsen

De Hoge Raad oordeelt dat de koepelvrijstelling niet van toepassing is op de registratiediensten van X. Ook is de onderwijsvrijstelling niet van toepassing op de erkenningsdiensten, omdat de opleidingsinrichtingen geen onderwijsinstellingen zijn.

<p>Coöperatie die zich richt op ruitersportevenementen is geen btw-ondernemer</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Er zijn namelijk geen objectieve gegevens die de verklaring van X over de inbreng van de paarden, de eigendom van de paarden en de winstverdeling ondersteunen.

Geen exclusiviteitsvoorwaarde voor btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen volgens A-G HvJ

Advocaat-generaal Pitruzzella concludeert dat het in strijd met het EU-recht is om aan de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen een exclusiviteitsvoorwaarde te verbinden....Het feit dat een zelfstandige groepering diensten verleent aan niet-leden mag er niet toe leiden dat ook de aan de...

<p>Bouwterrein is na verloop van tien jaren nog steeds bouwterrein: btw is aftrekbaar</p>

Hof Amsterdam oordeelt dat het door X bv gekochte terrein een bouwterrein is, en dat zij recht heeft op teruggaaf van de btw. Bij de levering van het terrein in 2003 aan A bv vormde het terrein namelijk ook een bouwterrein, en toen is ook btw in rekening gebracht.

Douanerechtelijk onrechtmatige handelwijze houdt niet in dat goed in EU is binnen gebracht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat een douanerechtelijk onrechtmatige handelwijze voor een goed in een bepaalde lidstaat onvoldoende is om te constateren dat dit het binnenbrengen van een goed in de EU betreft.
Top