omzetbelasting

now browsing by tag

 
 

Autorisatie en afwikkeling betaaltransacties geen betalingsdienst

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de autorisatie, afwikkeling en reconciliatie van betaaltransacties niet als een betalingsdienst kan worden gezien....De vrijstelling op betalingsdiensten is niet van toepassing.

Pauze bij dwanginvordering toeslagen

Voor alle toeslagen geldt dat voorlopig geen nieuwe dwanginvorderingsmaatregelen worden genomen in gevallen waarin een persoonlijke betalingsregeling wegens opzet/grove schuld is afgewezen....Lopende dwanginvorderingsmaatregelen worden opgeschort. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën...

Akkoord over nieuwe BTW-regels tegen fraude

Verstrekkers van kredietkaarten en automatische afschrijvingen moeten vanaf 2024 bepaalde betalingsgegevens over grensoverschrijdende verkooptransacties aan de autoriteiten van de lidstaten verstrekken....Fraudebestrijdingsdeskundigen krijgen toegang tot deze voor de BTW relevante gegevens. De EU...

Ledenbijdrage biologische winkels belast tegen algemene BTW-tarief

De Hoge Raad oordeelt dat de ledenbijdrage van biologische winkels belast is tegen het algemene BTW-tarief.

Geen verlaagd btw-tarief voor alcoholhoudende dranken bij lunches en diners

De Hoge Raad oordeelt dat het op grond van de Btw-richtlijn is toegestaan de levering van dranken uit te sluiten bij de toepassing van het verlaagde btw-tarief op restaurantdiensten.

<p>Btw-sportvrijstelling heeft volgens A-G geen rechtstreekse werking</p>

Advocaat-generaal Hogan concludeert dat de btw-vrijstelling voor sport geen rechtstreekse werking heeft. Particulieren kunnen zich dan voor de nationale rechterlijke instanties niet rechtstreeks op deze bepaling beroepen.

Humanitaire stichting geen ondernemer

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat humanitaire stichting geen ondernemer is voor de omzetbelasting. De ontvangen bedragen vormen niet de werkelijke tegenwaarde van de dienst.

Niet-ontvankelijkheid belet inhoudelijke beoordeling van btw-naheffing

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat X vof niet aannemelijk maakt dat de niet-aangetekende bezwaarschriften tijdig bij de inspecteur zijn ingediend....Het tweede bezwaar had de inspecteur als beroepschrift moeten doorzenden naar de rechtbank, maar deze is niet voor het einde van de...

Beroep op btw-vrijstelling niet terecht omdat btw in aftrek is gebracht

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een btw-naheffingsaanslag heeft opgelegd aan X. De btw-vrijstelling is alleen dan van toepassing op de levering door X als zij de haar in rekening gebrachte btw niet in aftrek heeft gebracht....X heeft dit niet doen blijken.

Geen btw-naheffing voor privégebruik bij woning die ten onrechte in btw-heffing is betrokken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een investeringsgoed dat uitsluitend privé wordt gebruikt niet tot het bedrijfsvermogen kan worden gerekend. X is geen btw verschuldigd voor het privégebruik van de woning. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art...
Top