ondernemer

now browsing by tag

 
 

<p>Mkb-ondernemer vaker bereid tot verkoop bedrijf</p>

Het percentage ondernemers dat bereid is het eigen bedrijf tussen nu en twee jaar te verkopen is sterk gestegen. De toename in verkoopbereidheid volgt na twee jaren van dalingen, schrijft het FD.

Humanitaire stichting geen ondernemer

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat humanitaire stichting geen ondernemer is voor de omzetbelasting. De ontvangen bedragen vormen niet de werkelijke tegenwaarde van de dienst.

Het btw-identificatienummer komt eraan

Bent u een ondernemer met een eenmanszaak? Dan ontvangt u binnenkort een brief met uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u dit btw-id voor al uw zakelijke contacten.

<p>Binnenkort uitreiking nieuw btw-id voor eenmanszaken</p>

In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt....Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd.

<p>Bij overname activa en passiva van zelfstandige onderneming begint vijfjarentermijn bedrijfsopvolgingsregeling te lopen</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet kan worden toegepast. A was ten tijde van de schenking op 19 december 2014 nog geen vijf jaren ondernemer met betrekking tot G bv.

Uitgeschreven ondernemer bleef aangifteplichtig door feitelijke voortzetting activiteiten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat terecht naheffingsaanslagen btw zijn opgelegd. X is ondernemer en aangifteplichtig voor de omzetbelasting, ondanks uitschrijving uit de gemeentelijke basisadministratie wegens emigratie.

<p>Gemeente mag btw op bouw gymzalen herzien</p>

De Hoge Raad stelt vast dat X de gymnastieklokalen heeft verworven in haar hoedanigheid van ondernemer. Door de wijziging in het gebruik moet herziening plaatsvinden en heeft X recht op een btw-teruggaaf van € 65.840.

<p>Standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar bij Belastingdienst</p>

De Belastingdienst heeft het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar gesteld op zijn internetsite. Met dit formulier vraagt de ondernemer om vooroverleg met de inspecteur.

Betonvlechter geniet ROW en heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij IB-ondernemer is. X heeft slechts één opdrachtgever, die zelf contracten afsluit met de bouwplaatsen....Verder wordt X op de bouwplaats geïnstrueerd en wordt er toezicht gehouden op zijn werkwijze.

Huisarts die via coöperatie werkzaamheden verricht is geen IB-ondernemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij zelfstandig voor eigen rekening en risico werkzaamheden verricht. De werkzaamheden die X heeft verricht, heeft zij voor Q verricht.
Top