ondernemer

now browsing by tag

 
 

Ondernemer kan ontbreken bijrijdersstoel in 2015 niet aantonen

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X voor de bestelauto die hij gebruikt voor zijn eenmanszaak een bijtelling in aanmerking moet nemen. X kan namelijk niet aantonen dat de bijrijdersstoel reeds in 2015 definitief is verwijderd. Ook blijkt de bestelauto niet uitsluitend geschikt voor...

<p>’Mkb-ondernemers betalen volgend jaar teveel belasting'</p>

"De kleinere ondernemer gaat door alle wijzigingen in het belastingpakket 2021 meer belasting betalen. Bovendien is de Wet aanpassing box 3 onvoldoende. Invoering van een vermogensbelasting, danwel heffing over daadwerkelijke inkomsten, moet echt op niet al te lange termijn plaats vinden." Dat

<p>Nieuwe deadlines wegens verlenging uitstel betaling</p>

Heeft een ondernemer vanwege corona bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan krijgt hij nu langer de tijd om zijn opgebouwde belastingschuld af te lossen....Hij mag daar 36 maanden over doen en hoeft pas te beginnen vanaf 1 juli 2021. De Belastingdienst heeft de belangrijkste datums op een rij...

Toneelacteur is geen IB-ondernemer

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat geen concrete gegevens zijn overgelegd waaruit volgt dat andere podiumkunstenaars werk hebben verricht op basis van vergelijkbare contracten.

Ex-snijbloemenkweker handelt bij verkoop bouwgrond als BTW-ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bij de levering van het bouwterrein heeft gehandeld als BTW-ondernemer. De werkzaamheden die X heeft verricht zijn volgens het hof namelijk te vergelijken met die van een handelaar.

Verwijzingshof moet volgens A-G onderzoeken of BTW-vrijstelling geldt bij beleggersgiro

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat voor het delen in de BTW-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vereist dat een fonds wordt beheerd....Verder moet een fonds een entiteit zijn en moet sprake zijn van ondernemerschap.

Volgens A-G onderbouwt hof onvoldoende waarom BTW-vrijstelling geldt voor beleggersgiro

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat voor het delen in de BTW-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is vereist dat een fonds wordt beheerd....Verder moet een fonds een entiteit zijn en moet sprake zijn van ondernemerschap.

<p>Brexit: Vraag vergunning artikel 23 OB aan vóór 15 oktober</p>

Als een ondernemer na de Brexit geen btw bij de douane wil betalen over goederen aangekocht in het VK, heeft hij vanaf 1 januari 2021 een vergunning artikel 23 OB nodig.

<p>Kort dag voor terugvragen buitenlandse btw 2019</p>

Ondernemers die in 2019 btw hebben betaald in een ander EU-land, moeten vóór 1 oktober 2020 deze btw terugvragen. De Nederlandse Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst in het EU-land waarvan de ondernemer btw terugvraagt....Als het verzoek na 30 september 2020 binnenkomt...

Einde ondernemerschap door gebrek aan bewijs

Rechtbank Den Haag oordeelt dat onvoldoende aannemelijk is dat X ondernemer is en sprake is van een voorgenomen belaste handeling.
Top