ondernemer

now browsing by tag

 
 

<p>Coöperatie die zich richt op ruitersportevenementen is geen btw-ondernemer</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Er zijn namelijk geen objectieve gegevens die de verklaring van X over de inbreng van de paarden, de eigendom van de paarden en de winstverdeling ondersteunen.

<p>Belastingdienst wijst op afmeldformulier voor nieuwe KOR</p>

Ondernemers die nu ontheffing hebben van hun administratieve verplichtingen en daardoor geen btw-aangifte doen, vallen per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)....Dit geldt ook voor zonnepaneelhouders die geen btw-aangifte meer doen. De ondernemer die dit niet...

<p>Quick fixes btw maken vereenvoudigingsverwachting maar deels waar</p>

De aankomende vier quick fixes in de btw moeten het leven van de ondernemer met intracommunautaire handel vereenvoudigen. Die missie lijkt slechts deels geslaagd...."Vereenvoudigingen zijn prettig, maar er zijn nog onduidelijkheden," zegt btw-specialiste Madeleine Merkx. "En het btw...

<p>’De Champions League van de internationale btw-carrousels'</p>

Wanneer iemand niet thuis is in de wereld van de btw-carrousels dan is het verhaal van de Nederlandse ondernemer en internationaal btw-fraudeur Rino P. zeer leerzaam....Het onderzoeksplatform Follow the Money heeft een reportage aan hem gewijd. Rino P. verdiende miljoenen, maar liep afgelopen jaar...

<p>Bij onderling niet-verwaarloosbare economische betrekkingen bestaat economische verwevenheid</p>

De Hoge Raad oordeelt dat X1 en X2 bv met ingang van 1 januari 2013 als één ondernemer voor de btw-heffing moeten worden aangemerkt. Nu X2 bv 27,2% van haar omzet behaalt met prestaties voor X1, bestaan er tussen hen onderling niet-verwaarloosbare economische betrekkingen.

Geen bijdrage uit BTW-compensatiefonds voor investeringen in pand

Hof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de Gemeente Meierijstad ter zake van de verhuur van de muziekruimte met installatie in het culturele jongerencentrum en de verkoop van barconsumpties als btw-ondernemer handelt, zodat in zoverre geen recht bestaat op een bijdrage uit het BTW...

<p>Hoge Raad: ondernemer mag af van renteswaps</p>

Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij het afsluiten van een zogeheten renteswap, kan zich volgens de Hoge Raad beroepen op vernietiging van die overeenkomst wegens een onjuiste voorstelling van zaken....Daarvoor is niet nodig dat hij nadeel heeft geleden door de...

<p>’Belastingdienst moet koers wijzigen met ‘niet-economische’ commissaris'</p>

De Belastingdienst merkt commissarissen met één commissariaat of meer tot op heden standaard aan als btw-ondernemer. Dat zal volgens btw-specialisten van KPMG anders worden sinds de uitspraak van het Europese hof van 13 juni jl.

Commissaris van Raad van Commissarissen is geen btw-ondernemer

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het commissariaat van IO bij stichting Y geen zelfstandige economische activiteit vormt. Daarbij is niet van belang dat IO op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuursorgaan of de RvC van de stichting.

Ondernemer kan slechts 4% WOZ-waarde woning in aftrek brengen als gebruiksvergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aftrek van een gebruiksvergoeding is beperkt tot ten hoogste het voordeel uit sparen en beleggen dat ter zake van deze bezittingen in aanmerking wordt genomen....Voor aftrek van de door X gevraagde fictieve huurvergoeding is geen plaats.
Top