ondernemer

now browsing by tag

 
 

Voorzitter bezwaaradviescommissies ministeries is volgens A-G geen BTW-ondernemer

Advocaat-generaal Ettema concludeert dat X weliswaar economische activiteiten verricht voor eigen economisch risico, maar dat zij de werkzaamheden verricht voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de bezwaaradviescommissies....X treedt dan niet zelfstandig op als bedoeld in art. 9 Btw...

Recht om te verzoeken om BTW-teruggaaf is niet gecedeerd

Hof Amsterdam oordeelt dat X niet om teruggaaf van de BTW kan verzoeken. Alleen de ondernemer die de BTW heeft voldaan kan een verzoek om teruggaaf doen.

BUA en de verstrekking van een leasefiets

Als een ondernemer fietsen leaset en ter beschikking stelt aan zijn werknemer(s), geldt dat het btw-bedrag dat is begrepen in de leasetermijnen volledig in aftrek kan worden gebracht totdat het totaal van de in aftrek gebrachte bedragen het maximum van € 130 (21/121 x € 749) heeft bereikt.

Afgifte btw-identificatienummer aan startende ondernemers kan in januari langer duren

Meldt u zich aan als nieuwe ondernemer? Dan krijgt u normaal gesproken binnen 2 weken een brief van ons met uw btw-identificatienummer (btw-id). In januari kan dit langer duren. Dit komt doordat het aantal aanmeldingen veel groter is dan gebruikelijk.

Commissaris van Raad van Commissarissen is geen btw-ondernemer

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat IO geen btw-ondernemer is. IO handelt namelijk niet in eigen naam, voor eigen rekening en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de RvC.

Geen btw-teruggaaf van in 2012 aangeschafte zonnepanelen voor privéwoning btw-ondernemer

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een in 2018 ingediend verzoek om teruggaaf van in 2012 in rekening gebrachte btw ter zake van zonnepanelen door een ondernemer die in 2012 btw-aangifte deed, niet kan leiden tot een btw-teruggaaf.

Meer dan 16.000 verzoeken om toepassing verleggingsregeling bij invoer

In het licht van een mogelijke Brexit heeft de Belastingdienst in januari en september 2019 brieven gestuurd om ondernemers te wijzen op de mogelijkheid te verzoeken om een art....23-vergunning. Met de artikel 23-vergunning mag de ondernemer de btw bij invoer van goederen verleggen naar de...

<p>Mkb-ondernemer vaker bereid tot verkoop bedrijf</p>

Het percentage ondernemers dat bereid is het eigen bedrijf tussen nu en twee jaar te verkopen is sterk gestegen. De toename in verkoopbereidheid volgt na twee jaren van dalingen, schrijft het FD.

Humanitaire stichting geen ondernemer

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat humanitaire stichting geen ondernemer is voor de omzetbelasting. De ontvangen bedragen vormen niet de werkelijke tegenwaarde van de dienst.

Het btw-identificatienummer komt eraan

Bent u een ondernemer met een eenmanszaak? Dan ontvangt u binnenkort een brief met uw nieuwe btw-identificatienummer (btw-id). Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u dit btw-id voor al uw zakelijke contacten.
Top