ondernemer

now browsing by tag

 
 

<p>’Verleng aangiftetermijnen en kom met noodmaatregel voor DGA’s'</p>

De gezamenlijke beroepsorganisaties voor belastingadviseurs doen een oproep aan de minister van Financiën om in verband met de coronacrisis aanvullende maatregelen te nemen voor de zelfstandig ondernemer en DGA....Verder willen de beroepsorganisaties verlenging van de aangiftetermijnen om de...

BTW op nota’s advocaat voor aan dga verrichte prestaties onder omstandigheden aftrekbaar

De Hoge Raad overweegt dat een ondernemer recht op BTW-aftrek heeft wanneer de kosten voor de aan hem verrichte leveringen of diensten deel uitmaken van zijn algemene kosten....Deze kosten moeten dan als zodanig zijn opgenomen in de prijs van door hem geleverde goederen of verrichte diensten.

Kabinet versoepelt bijzonder uitstel van betaling als gevolg van corona-virus

Bent u als ondernemer door de coronacrisis in financiële problemen gekomen? Dan kunt u voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. U hoeft daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen.

<p>Termijn verklaring derde deskundige uitgebreid naar 4 weken</p>

Ondernemers kunnen in verband met de coronacrisis uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen....Hier hoort een verklaring van een derde deskundige bij waarvoor de ondernemer nu vier weken de tijd heeft vanaf...

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder verlagen wij tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.

Verkoper grond levert bouwterrein als BTW-ondernemer vanwege periode van verhuur

Rechtbank Den Haag beslist dat eiser als BTW-ondernemer kwalificeert bij de verkoop van een onbebouwd perceel, doordat de grond gedurende ruim een jaar is verhuurd....In die periode is ook een koopovereenkomst gesloten voor levering van de grond. De grond kwalificeert als bouwgrond, omdat uit de...

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers

Ben u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling voor ondernemers

Ben u ondernemer en hebt u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.
Top