ondernemer

now browsing by tag

 
 

Agrarische ondernemer mocht grondpercelen tot privévermogen rekenen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de percelen grond tot het ondernemingsvermogen van X behoren. De inspecteur maakt namelijk niet aannemelijk dat X bij zijn keuze de grenzen der redelijkheid heeft overschreden.

Bewijs inzake zakelijke aftrekpost rust op ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat mevrouw X de gestelde hogere aftrek van zakelijke rente met geen enkel bewijsmiddel onderbouwt en dus niet aannemelijk maakt....De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in...

<p>Stichting die subsidies aanvraagt voor musea is geen btw-ondernemer</p>

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X geen diensten onder bezwarende titel verricht. X maakt namelijk niet aannemelijk dat er rechtsbetrekkingen bestaan tussen haar en de musea....Op grond van het vertrouwensbeginsel worden twee naheffingsaanslagen wel vernietigd.

Vergoeding van aardbevingsschade bij ondernemers belast

De vergoeding die een ondernemer ontvangt ter compensatie van inkomensschade door aardbevingen is belast als winst uit onderneming. Dat antwoordt Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van Kamervragen van de leden Beckerman en Leijten van de SP.

<p>Vanaf 1 juni 2019 aanmelding nieuwe KOR</p>

Ondernemers kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR). Als de ondernemer meteen (vanaf 1 januari 2020 wanneer de nieuwe KOR ingaat) wil deelnemen, dan moet hij zich vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst aanmelden.

Inspecteur legt terecht IB-aanslagen op aan computerhandelaar die geen winst aangeeft

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur X terecht als ondernemer aanmerkt voor de handel in computers. Nu X in 2007 en 2008 de inkomsten uit zijn onderneming niet heeft aangegeven, heeft de inspecteur terecht IB-(navorderings)aanslagen opgelegd.

<p>Gecombineerde opgave 2019 voor agrarisch ondernemers</p>

Vanaf 1 maart staat voor de agrarische ondernemer de jaarlijkse Gecombineerde opgave bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) weer klaar. De ondernemer heeft de tijd tot en met 15 mei 2019.

<p>Terechte betaalverzuimboete voor ondernemer die eigenhandig verrekening toepast voor naheffingsaanslag omzetbelasting</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht een verzuimboete heeft opgelegd aan een ondernemer die eigenhandig diverse bedragen van de Belastingdienst heeft verrekend. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

ZZP’er bij Rabobank is IB-ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X zijn gedetacheerde werkzaamheden voor eigen rekening en voldoende zelfstandig verricht en ook ondernemersrisico loopt.

<p>Ontwikkelingsorganisatie verricht geen diensten tegen vergoeding en is geen btw-ondernemer</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat ontwikkelingsorganisatie X geen diensten tegen vergoeding heeft verricht, en dus geen btw-ondernemer is. De projecten die X uitvoert leiden namelijk niet tot verbruik aan de zijde van BuZa.
Top