ondernemer

now browsing by tag

 
 

<p>Belastingwijzigingen voor de ondernemer vanaf 2020</p>

Hieronder staat een selectie van de belangrijkste maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 voor ondernemers. Voor de gedetailleerde plannen zie het dossier Prinsjesdag 2019.

<p>Standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar bij Belastingdienst</p>

De Belastingdienst heeft het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar gesteld op zijn internetsite. Met dit formulier vraagt de ondernemer om vooroverleg met de inspecteur.

Betonvlechter geniet ROW en heeft geen recht op zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij IB-ondernemer is. X heeft slechts één opdrachtgever, die zelf contracten afsluit met de bouwplaatsen....Verder wordt X op de bouwplaats geïnstrueerd en wordt er toezicht gehouden op zijn werkwijze.

Huisarts die via coöperatie werkzaamheden verricht is geen IB-ondernemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat zij zelfstandig voor eigen rekening en risico werkzaamheden verricht. De werkzaamheden die X heeft verricht, heeft zij voor Q verricht.

Onderhoudsmonteur is geen IB-ondernemer

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de heer X niet aannemelijk maakt dat hij een onderneming drijft. Zo heeft hij maar één opdrachtgever, is hij fulltime aanwezig op de bedrijfslocaties en is hij wat betreft tijdstip, plaats en aard van het werk volledig afhankelijk van de opdrachtgever.

<p>Nederlandse en Belgische wetgeving voor de grensoverschrijdende ondernemer</p>

Advieskantoor BDO heeft een brochure samengesteld met daarin een overzicht van de belangrijke verschillen tussen België en Nederlandop het gebied van boekhouding, fiscaliteit, arbeidsrecht, sociale zekerheid en vennootschapsrecht.

Informatiebeschikking terecht afgegeven omdat antwoorden van belang zijn voor beoordelen belastingplicht

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de informatiebeschikking terecht is afgegeven. De vragen die de inspecteur heeft gesteld zijn van belang om te kunnen beoordelen of X is onderworpen aan de VPB-heffing en of zij ondernemer is voor de btw.

Geen IB-ondernemerschap voor verlenen AWBZ-thuiszorg in natura

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat mevrouw X jegens haar opdrachtgevers niet over de zelfstandigheid beschikt die nodig is voor de kwalificatie als IB-ondernemer.

<p>Passieve btw-ondernemers krijgen brief</p>

De Belastingdienst stuurt een brief aan ondernemers die minimaal 1 jaar geen btw hebben afgedragen of in aftrek hebben gebracht, de zogenoemde nihil-aangevers....De Belastingdienst gaat ervan uit dat de onderneming is gestopt en trekt het btw-nummer in tenzij de ondernemer uiterlijk 2 september...

<p>Coöperatie die zich richt op ruitersportevenementen is geen btw-ondernemer</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen btw-ondernemer is. Er zijn namelijk geen objectieve gegevens die de verklaring van X over de inbreng van de paarden, de eigendom van de paarden en de winstverdeling ondersteunen.
Top