Rabobank

now browsing by tag

 
 

ZZP’er bij Rabobank is IB-ondernemer

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X zijn gedetacheerde werkzaamheden voor eigen rekening en voldoende zelfstandig verricht en ook ondernemersrisico loopt.

Rabobank mag zich als pandhouder ook verhalen op btw

De civiele kamer van de Hoge Raad oordeelt dat de btw geen boedelschuld vormt. De verplichting tot btw-afdracht rust in beginsel namelijk op de ondernemer die de levering of de dienst verricht. Dit geldt ook wanneer de pandhouder het verpande goed krachtens het recht van parate executie verkoopt.

Bankmutaties Rabobank downloaden

Voordat u begint aan het downloaden van de gegevens is het belangrijk dat u een map aanmaakt op uw computer waarin u de te downloaden bestanden kunt opslaan en makkelijk terug kunt vinden, bijvoorbeeld C:\bankafschriften.

Log op de gebruikelijke manier in bij Internet bankieren van de Rabobank (klik op onderstaande afbeeldingen om deze te vergroten). Zodra u op de startpagina binnengekomen bent klikt u links op ‘Download’.

Menuopties: -> Download

Mutaties downloaden Rabobank – 1

 

Selecteer nu het ‘MT940 formaat’ en klik op [Ga verder].

Mutaties downloaden Rabobank – 2

Selecteer de periode waarvoor u de transacties wilt downloaden en klik op [Aanmaken].

Mutaties downloaden Rabobank – 3

Klik een aantal maal op ‘Ophalen status’ totdat het mogelijk wordt om de mutaties te downloaden en klik dan op [Download].

Mutaties downloaden Rabobank – 4

 

Sla het bestand op de computer op in de aangemaakte map ‘bankafschriften’ op uw harde schijf. Vervolgens kunt u het bestand naar ons toesturen opdat wij deze kunnen verwerken in uw administratie.
Kijk hier op welke manieren u aan ons een bestand kunt versturen.
Top