rapportage

now browsing by tag

 
 

Eindrapportages onderzoek betalen naar gebruik voor autoverkeer verschenen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de laatste twee eindrapportages van het onderzoek betalen naar gebruik voor autoverkeer aangeboden aan de Tweede Kamer. Het betreft een rapportage van een inkomenseffectenstudie en een rapportage van een verdiepende studie naar technische- en...

Eindrapportage alternatieven voor toeslagenstelsel verschenen

De eindrapportage van de uitgewerkte alternatieven voor het toeslagenstelsel is door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage beschrijft naast de beleidsopties die onderdeel kunnen zijn van een herziening van het stelsel een aantal...

<p>Belastingdienst succesvol op Instagram</p>

De Belastingdienst krijgt steeds vaker vragen via Instagram. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage over het jaarplan 2020 van de Belastingdienst dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De rapportage blikt terug op de periode mei tot en met augustus 2020. 

Voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelatie aangeboden

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft de voortgangsrapportage toezicht arbeidsrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Met de rapportage wordt uitvoering gegeven aan de motie Palland om halfjaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het toezicht op arbeidsrelaties.

Rapportage country-by-country reporting

Over het verslagjaar 2018 heeft de Belastingdienst circa 3000 landenrapporten uit het buitenland ontvangen en zijn er in Nederland circa 250 landenrapporten ingediend....Dat schrijft de Staatssecretaris van Financiën in de moties en toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer.

Derde voortgangsrapportage 2019 Belastingdienst

De Staatssecretarissen van Financiën hebben de derde voortgangsrapportage 2019 van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage ziet op de maanden september tot en met december 2019 en blikt tevens terug op de uitvoering van het Jaarplan 2019 over het hele jaar.

Oordeel hof over verzending WGA-beschikking is onvoldoende gemotiveerd

De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn beslissing over de verzending van de WGA-beschikking naar X bv onvoldoende heeft gemotiveerd. Uit de rapportage van de inspecteur blijkt niet dat de beschikking naar X bv is verzonden.

<p>Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties: onderzoek naar kwaadwillendheid bij 12%</p>

De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het blijkt dat bij 12 van de 104 bedrijfsbezoeken die naast het reguliere toezicht op loonheffingen hebben plaatsgevonden, de opdrachtgever de arbeidsrelatie

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.
Top