rapportage

now browsing by tag

 
 

Rapportage country-by-country reporting

Over het verslagjaar 2018 heeft de Belastingdienst circa 3000 landenrapporten uit het buitenland ontvangen en zijn er in Nederland circa 250 landenrapporten ingediend....Dat schrijft de Staatssecretaris van Financiën in de moties en toezeggingenbrief aan de Eerste Kamer.

Derde voortgangsrapportage 2019 Belastingdienst

De Staatssecretarissen van Financiën hebben de derde voortgangsrapportage 2019 van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage ziet op de maanden september tot en met december 2019 en blikt tevens terug op de uitvoering van het Jaarplan 2019 over het hele jaar.

Oordeel hof over verzending WGA-beschikking is onvoldoende gemotiveerd

De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn beslissing over de verzending van de WGA-beschikking naar X bv onvoldoende heeft gemotiveerd. Uit de rapportage van de inspecteur blijkt niet dat de beschikking naar X bv is verzonden.

<p>Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties: onderzoek naar kwaadwillendheid bij 12%</p>

De Belastingdienst heeft de resultaten bekend gemaakt van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het blijkt dat bij 12 van de 104 bedrijfsbezoeken die naast het reguliere toezicht op loonheffingen hebben plaatsgevonden, de opdrachtgever de arbeidsrelatie

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.

Teakhoutparticipatie is niet waardeloos voor de vermogensrendementsheffing

Hof Amsterdam oordeelt dat uit de jaarlijkse rapportage over de teakhoutplantage blijkt dat de participaties een waarde vertegenwoordigen. Dat ze (nog) niet tot enige opbrengst voor de beleggers hebben geleid, is niet van belang.
Top