tarieven

now browsing by tag

 
 

Nota naar aanleiding van verslag Wijziging Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie ingediend

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2021 (35579) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Heffingsambtenaar verzuimt gegevens over kostendekking te overleggen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het de gemeente vrij stond om de tarieven voor de leges in de eerste wijzigingsverordening aan te passen. De heffingsambtenaar heeft echter niet voldaan aan de bewijslast in het kader van de kostendekkingsnorm.

<p>’Hypotheekrente gaat naar de bodem'</p>

De hypotheekrente stevent af op een nieuw laagterecord. Adviesketen De Hypotheekshop constateert dat geldverstrekkers hun tarieven opnieuw massaal lijken te verlagen....In de afgelopen twee weken hebben bijna alle aanbieders hun tarieven al verlaagd.

<p>Schijven en tarieven IB 2021</p>

Voor volgend jaar gelden nieuwe schijven en tarieven in de inkomstenbelasting.

<p>Prinsjesdag 2020: Wetsvoorstel ODE-tarieven 2021 en 2022</p>

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 september 2020 het wetsvoorstel Wijziging Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 bij de Tweede Kamer ingediend.

<p>Inkomstenbelastingverlaging in 2021, verlaging Vpb tarief beperkt</p>

In 2021 zal er een lastenverlichting worden doorgevoerd door een verlaging van het tarief in de inkomstenbelasting. De geplande verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting wordt daarentegen deels geschrapt.

Hof wraakt OZB-restitutieregeling voor ondernemers in gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Hof Den Haag oordeelt dat de gemeenteraad niet de bevoegdheid heeft om de OZB-tarieven verder te differentiëren dan in de Gemeentewet is voorzien. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk omzeilt de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB met haar restitutieregeling.

Geen BTW-verlaging in Nederland als coronamaatregel

Nederland zal niet in navolging van Duitsland en België als coronamaatregel de BTW-tarieven verlagen om de economie er weer boven op te helpen. Dat is de kern van de antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën op vragen van enkele Tweede Kamerleden.

<p>VS schorten betaling importheffingen tijdelijk op</p>

Producenten en importeurs van veel artikelen waarop de Verenigde Staten importheffingen hebben ingesteld, hoeven die tarieven voorlopig niet te betalen....Vanwege de coronacrisis mogen ondernemingen hun betaling met maximaal negentig dagen uitstellen, heeft de Amerikaanse minister van Financiën...

Geen overschrijding opbrengstlimiet bij rioolheffing Ede

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente Ede de opbrengstlimiet niet heeft geschonden bij het vaststellen van de tarieven rioolheffing 2017.
Top