toeslagen

now browsing by tag

 
 

<p>Onderzoek naar etnisch profileren door fiscus</p>

Het ministerie van Financiën laat breed onderzoeken hoe de Belastingdienst te werk gaat bij het opsporen van fraude met de kinderopvangtoeslag. Aanleiding daarvoor is een bericht eerder deze week dat de fiscus toeslagen zou hebben stopgezet, alleen op basis van de tweede nationaliteit van de...

<p>Belastingdienst blundert met informatie over verstrekte voorschotten aan toeslagen</p>

De Belastingdienst heeft aan drie ministeries onjuiste informatie verstrekt over verstrekte voorschotten voor huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen. Daardoor klopten de jaarrekeningen van de betreffende departementen niet....In totaal stond 1,2 miljard euro te weinig aan openstaande voorschotten in...

Aanvraagtermijn ‘bijzondere situaties’ toeslagen blijft voorlopig zes weken

De korte aanvraagtermijn van zes weken voor ‘bijzondere situaties’ in de toeslagen wordt voorlopig niet aangepast. Er komt wel extra aandacht voor de regeling voor bijzondere situaties....Dat antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op Kamervragen.

<p>Belastingdienst verstuurt brieven over aanpassen toeslag</p>

De Belastingdienst verstuurt de komende maanden brieven naar mensen van wie het jaarinkomen over 2019 opnieuw is geschat. De nieuwe schatting heeft gevolgen voor de hoogte van de uit te keren toeslagen....Het kan ook zijn dat iemand teveel ontvangen toeslagen moet terugbetalen.

Belastingdienst moet persoonlijke betalingsregeling treffen voor terugbetalen kinderopvangtoeslag

De ABRvS beslist dat de Belastingdienst/Toeslagen een persoonlijke betalingsregeling met X moet treffen voor het terugbetalen van kinderopvangtoeslag. De terugvorderingsbeschikking is namelijk niet te wijten aan opzet of grove schuld van X.

<p>Proef: kinderbijslag en toeslagen sneller naar slachtoffer</p>

Het kabinet wil bij huiselijk geweld uitkeringen zoals de kinderbijslag sneller overzetten van de dader naar het slachtoffer. De uitkeringsinstanties van de overheid gaan over een poosje op kleine schaal proefdraaien.

<p>’Flexwerkers en zzp’ers lopen toeslagen mis'</p>

Het Nibud luidt de noodklok over Nederlanders met een wisselend inkomen. Vanwege de onzekerheid over hun inkomsten loopt deze groeiende groep allerlei toeslagen mis....Het Nibud, voluit het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, pleit daarom voor een versimpeling van het toeslagensysteem.

Staatssecretaris beantwoordt vragen over fraudeonderzoeken bij Toeslagen

De Staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met een toelichting op zijn antwoorden op de vragen van Kamerlid Omtzigt (CDA) over de fraudeaanpak binnen de Belastingdienst Toeslagen.

<p>Automatische herstart geldt niet voor andere toeslagen</p>

Het automatisch (her)starten van het kindgebonden budget is geregeld in de Wet op het Kindgebonden budget en geldt niet voor andere toeslagen. Dat schrijft staatssecretaris Snel van Financiën aan de Tweede Kamer.

Systeemaanpassing nodig bij kindgebonden budget

Het systeem van de Belastingdienst/Toeslagen ging er ten onrechte van uit dat voor het herstarten van het recht op kindgebonden budget het initiatief bij de burger ligt....De Belastingdienst/Toeslagen gaat nu de systemen aanpassen waardoor de uitvoering vanaf eind 2019 verloopt conform de bedoeling...
Top