toeslagen

now browsing by tag

 
 

Alternatief toeslagenstelsel is zaak van de lange adem

Het kabinet werkt aan alternatieven voor het toeslagenstelsel. De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane heeft de Tweede Kamer een tussenrapportage gestuurd met beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel.

<p>Kritiek op wetsvoorstel uitkering 10 procent pensioenvermogen</p>

De Pensioenfederatie heeft kritiek geuit op het wetsvoorstel om 10 procent van het pensioenvermogen in één keer uit te laten keren. De grootste zorg is dat mensen die toeslagen ontvangen, door de uitkering die toeslagen gaan mislopen.

Geen kinderopvangtoeslag omdat bron winst ontbreekt

Rechtbank Noord Nederland oordeelt dat X geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen heeft terecht de aanvraag beoordeeld op basis van de gegevens uit de aangifte, zoals die door de inspecteur zijn verwerkt in de basisregistratie inkomen....X verricht geen tegenwoordige...

<p>Prinsjesdag 2020: Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen</p>

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft het wetsvoorstel Verbetering uitvoerbaarheid van toeslagen bij de Tweede Kamer ingediend.

<p>Campagne moet gedoe met toeslagen achteraf voorkomen</p>

Ouders van jonge kinderen worden er de komende tijd via tv-spotjes, online-advertenties en kinderopvangorganisaties aan herinnerd dat ze hun toeslagengegevens moeten checken....Zo wil de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst voorkomen dat ouders achteraf geld terug moeten betalen, omdat hun...

Geen uitzondering transitievergoeding voor toeslagen

Een transitievergoeding kan leiden tot een hoger toetsingsinkomen en daarmee leiden tot terugvordering van toeslagen. Een transitievergoeding kwalificeert als loon uit vroegere arbeid en maakt daarmee onderdeel uit van het toetsingsinkomen....Dat schrijft staatssecretaris van Huffelen in antwoord...

<p>Nieuw verzamelbesluit toeslagen verschenen</p>

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft het vernieuwde verzamelbesluit toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit is geregeld dat rente, betaalde invorderingsrente en betaalde vervolgingskosten aan de ouder worden vergoed bij een herziening van de toekennings- of

<p>Besluit compensatieregeling CAF-11 en vergelijkbare zaken aangevuld</p>

Het besluit compensatieregeling CAF-11 en vergelijkbare zaken wordt aangevuld met de procedures voor de situaties waarin de Belastingdienst/Toeslagen ouders institutioneel vooringenomen heeft behandeld....Het aangevulde besluit is door staatssecretaris Van Huffelen van Financiën naar de Tweede...

Partnerschap met terugwerkende kracht wordt afgeschaft voor toeslagen

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën heeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg Kabinetsinzet en IBO Toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd....Zij geeft daarin onder andere aan dat met Prinsjesdag 2020 een wetsvoorstel wordt ingediend om de toepassing van het...

<p>Van Huffelen kijkt naar snellere hulp gedupeerden toeslagen</p>

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) gaat kijken wat zij op korte termijn al kan doen voor mensen die door de toeslagenaffaire in grote financiële nood zitten, maar mogelijk nog lang moeten wachten voordat hun verzoek om compensatie behandeld kan worden....De Tweede Kamer heeft haar...
Top