tussentijds

now browsing by tag

 
 

<p>Staatssecretaris schrapt plan vermogensrendementsheffing en zoekt alternatief</p>

Het voorstel van voormalig staatssecretaris Menno Snel dat de vermogensrendementsheffing eerlijker moest maken, gaat echt van tafel. Zijn opvolger Hans Vijlbrief zoekt naar een "simpeler" tussentijds voorstel om rendement uit spaargeld en investeringen eerlijker te belasten....Ook zoekt hij naar...

Falend tegenbewijs inzake duur mrb-houderschap

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat mevrouw X niet aannemelijk maakt dat de auto met het Duitse kenteken haar later dan vanaf 26 februari 2016 of haar in een tussentijds tijdvak niet in Nederland ter beschikking heeft gestaan.

Tussentijdse verruiming heffingsmaatstaf binnenhavengelden strijdig met rechtszekerheidsbeginsel

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de heffingsambtenaar op basis van de oude tekst van de verordening havengelden X geen aanslag binnenhavengeld kon opleggen naar de heffingsmaatstaf van een vaste ligplaats. De gemeente heeft de heffingsmaatstaf tussentijds verruimd, maar de rechtbank acht gebruik van deze verruimde maatstaf in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Tussentijds toetsen aan nieuw 150 kilometercriterium mag

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de tussentijdse toetsing aan het nieuwe 150-kilomtercriterium in de 30%-regeling is toegestaan.

Tussentijds toetsen aan nieuw 150 kilometercriterium mag

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de tussentijdse toetsing aan het nieuwe 150-kilomtercriterium in de 30%-regeling is toegestaan.

Geen verliesverjonging na verstrijken negenjaarstermijn bij tussentijds terugdraaien verrekeningen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de belastingkorting is verdampt. Het herleven van de belastingkorting leidtniet tot een latere einddatum van de verrekentermijn.

Tussentijdse rapportages

Een administratie is vaak zeer gedetailleerd en moeilijk om op te sturen. Zeker wanneer u nog niet de zekerheid heeft dat de administratie ook daadwerkelijk klopt. De oplossing? Laat de deskundige uw administratie nakijken en corrigeren, uitmondend in een tussentijds overzicht.

Voordelen tussentijds overzicht

Tussentijdse cijfers geven u de luxe ook binnen het jaar uw onderneming bij te sturen in plaats van het jaar daarna wanneer de definitieve jaarcijfers gereed zijn. Met een overzicht van belangrijkste kosten- en opbrengstposten, ziet u snel waar uw onderneming staat. Zo kunt u tussentijds belangrijke managementbeslissingen nemen en uw winst optimaliseren!

Banken

Ook banken en kredietverschaffers stellen regelmatig eisen aan voortzetting van de lening in de vorm van tussentijdse cijfers. Tijdig bijsturen van de bedrijfsvoering wanneer het iets slechter gaat is het devies. Een hoge winst is niet alleen een kwestie van hard werken, maar ook van informatie en beslissingen nemen naar aanleiding daarvan.

 

Terug

Top