vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

Internetconsultatie initiatiefwetsvoorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling VPB

De Tweede Kamerleden Snels (GL), Leijten (SP) en Nijboer (PvdA) hebben een initiatiefwetsvoorstel gemaakt tot wijziging van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de Wet VPB 1969 in verband met het voorkomen van oneigenlijk gebruik en het verbreden van de belastinggrondslag....Het...

<p>Britse LLP is niet-transparant lichaam en is belastingplichtig voor de VPB</p>

Rechtbank Den Haag stelt vast dat Q LLP de kenmerken van een kapitaalvennootschap heeft, en niet als transparant lichaam kwalificeert. De fiscale resultaten van Q LLP moeten dan ook in de VPB-heffing worden betrokken.

Bij aansprakelijkstelling uit kredietarrangement is vorming voorziening niet mogelijk

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat er sprake is van paraplufinanciering. De vennootschappen hebben met het kredietarrangement namelijk een aansprakelijkheid aanvaard die groter is dan de aansprakelijkheid die bestaat bij het zelfstandig aantrekken van vreemd vermogen.

Opnieuw vragen over wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid beantwoord

Een beperking van de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid tot en met 1 januari 2019 in plaats van 1 januari 2018 leidt tot een additionele budgettaire derving van € 100 miljoen....Dat antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op vragen die zijn gesteld vanuit...

Afwaardering vordering op gelieerde verlieslatende vennootschap niet ten laste van winst

Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv niet aantoont dat er sprake is van een zakelijke lening, zodat afwaardering van de lening ten laste van de winst niet mogelijk is....Uit de jaarcijfers blijkt dat Q verlies leed, grotendeels met vreemd vermogen was gefinancierd en beschikte over een negatief...

Beleid waardering van pensioenen en lijfrenten geactualiseerd

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de waardering van pensioenen en lijfrenten geactualiseerd. De aanpassingen betreffen met name verwijzingen naar nieuwe wetgeving....De overige aanpassingen zijn redactioneel, zonder dat een inhoudelijke wijziging is beoogd.

Nieuw besluit over zetelverplaatsing van naar Nederlands recht opgericht lichaam

De Staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit over zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam uitgebracht. Dit ter vervanging van het besluit van 5 februari 2018 (V-N 2018/13.18).

<p>Onzakelijke doorberekening van kosten door buitenlands zusterbedrijf</p>

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv aannemelijk moet maken dat aan de uitgaven tegenprestaties ten grondslag liggen en dat zij volledig ten behoeve van haar onderneming zijn gedaan....Hoewel het overgrote deel van de winstcorrecties terecht is, worden de vergrijpboetes vernietigd.

Kabinet: wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid uitvoerbaar

De vijf verschillende wettelijke regelingen die door de toepassing van het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid worden geraakt, zijn afzonderlijk getoetst....Deze uitvoeringstoetsen concluderen dat het wetsvoorstel uitvoerbaar is. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op...

<p>Geen renteaftrek bij onvoldoende parallellie bij extern gefinancierde interne lening</p>

De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet te strenge eisen heeft gesteld aan de mate van vereiste parallellie tussen de interne schulden en de externe leningen....Nu er sprake is van onvoldoende parallellie tussen de schuld en de uiteindelijke financiering daarvan, is de rente niet aftrekbaar.
Top