vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Online formulier beschikbaar voor verzoek uitstel wegens coronacrisis</p>

De Belastingdienst heeft een online formulier  gepubliceerd waarmee ondernemers uitstel kunnen aanvragen van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Aftrekbeperking ziet ook op daggeldvergoedingen chauffeurs

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat daggeldvergoedingen die chauffeurs ontvangen ter vergoeding van kosten van maaltijden, consumpties en sanitaire voorzieningen onder de aftrekbeperking vallen van art....3.15 Wet IB 2001.

Geen uitzondering earningstrippingmaatregel voor woningcorporaties

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op vragen van Kamerlid Nijboer (PvdA) geantwoord dat het kabinet geen mogelijkheid ziet om binnen de earningsstrippingmaatregel een uitzondering te bedingen voor woningcorporaties.

Belastingrente verschuldigd over periode dat bedrag op rekening van de Belastingdienst staat

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X bv over de periode dat de Belastingdienst al beschikte over het verschuldigde bedrag terecht belastingrente is berekend.

BV is uitsluitend inwoner van Portugal

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv vanuit Portugal wordt geleid en aldaar inwoner is.

Achterwege laten verliesverrekeningsbeschikking kan bij navorderingsaanslag worden hersteld

De Hoge Raad oordeelt dat art. 21a Wet VPB 1969 ook van toepassing is bij navordering. Dit is af te leiden uit de rechtsingang die de wetgever aan belastingplichtigen wil bieden tegen de vaststelling van het bedrag van een voorwaarts verrekend verlies.

Beroep met als doel verhoging van de aanslag is ongegrond

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verklaart het beroep tegen de aanslag en verliesbeschikking met als doel verhoging van de aanslag en verlaging van de verliesbeschikking ongegrond.

<p>Beleidsbesluit over deelnemingsvrijstelling geactualiseerd</p>

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het beleidsbesluit over de deelnemingsvrijstelling geactualiseerd.

<p>Termijn verklaring derde deskundige uitgebreid naar 4 weken</p>

Ondernemers kunnen in verband met de coronacrisis uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen....Hier hoort een verklaring van een derde deskundige bij waarvoor de ondernemer nu vier weken de tijd heeft vanaf...

Afwaardering op lening terecht gecorrigeerd bij onvoldoende onderbouwd standpunt

Hof Den Haag oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat de waarde van de vorderingen op de vennootschappen lager was dan de nominale waarde. Uit het overgelegde rapport kan niet worden geconcludeerd dat de vorderingen op de vennootschappen onvolwaardig waren.
Top