vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Aangifte vennootschapsbelasting 2018 voor ondernemers online beschikbaar</p>

De aangifte vennootschapsbelasting 2018 staat vanaf vrijdag 15 februari 2019 klaar in het beveiligde deel van de Belastingdienstsite.

<p>Fiscale eenheid Vpb: hoe lang nog?</p>

De fiscale eenheid vennootschapsbelasting is een veel gebruikt instrument, zowel in het MKB als door grote bedrijven, maar hoe lang nog? Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 februari 2018 bepaald dat Nederland specifieke, individuele voordelen van het fiscale-eenheidsregime niet mag beperken...

<p>Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen</p>

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet VPB 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.

<p>Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen</p>

De Tweede Kamer heeft op 12 februari 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet VPB 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965.

Uit f.e. ontvoegde vennootschap heeft geen recht op vrijstelling kwijtscheldingswinst

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur terecht weigert om de kwijtscheldingswinst vrij te stellen. X bv zou namelijk, door de door haar zelfstandig geleden verliezen, ook geen aanspraak kunnen maken op vrijstelling van de kwijtscheldingswinst als zij geen deel had uitgemaakt van de f.e.

Door samenhangende waardering valutatermijncontracten kan geen verlies worden genomen

De Hoge Raad oordeelt dat X bv het verlies op het valutatermijncontract, bij de afwikkeling van dat contract, niet in aftrek kan brengen. Dit verlies correspondeert namelijk met een ongerealiseerde valutawinst op een vordering die in samenhang met dat contract moet worden gewaardeerd.

<p>Leningen aan in zwaar weer verkerende gelieerde vennootschap zijn onzakelijk</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur aannemelijk maakt dat er sprake is van onzakelijke leningen. Er is namelijk geen sprake van een ‘at arm’s length’-rente en de fiscale resultaten en het eigen vermogen van de gelieerde vennootschap zijn negatief.

Oordeel van hof dat Schotse trust doelvermogen is, en transparant, is volgens A-G onbegrijpelijk

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat het oordeel van het hof, dat X vergelijkbaar is met een doelvermogen, maar ook transparant is, onbegrijpelijk is....Dit is namelijk onverenigbaar met zowel de wet als het oordeel dat X fiscaal transparant is.

<p>’Vennootschapsbelasting zorgorganisaties brengt preventiezorg in gevaar'</p>

De recente aanscherping van de vrijstellingsregels voor vennootschapsbelasting zet het streven naar meer ruimte voor preventie in de zorg onder druk. Dat schrijven de fiscalisten Peter Kooy en Marlijn Moors van PwC in een blog. 

Bij afwaardering intercompany vordering binnen fe kan verlies niet worden overgedragen

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht geen verliezen aan X bv heeft toegerekend. De waardedaling van een intercompany vordering, die zich manifesteert gedurende het bestaan van de fe, heeft namelijk geen gevolgen voor de winst van de fe.
Top