vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

Geen fiscale eenheid mogelijk door ontbreken economisch eigendom

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X bv niet ten minste 95% van het economisch eigendom bezit van de aandelen in E bv, doordat het zo goed als zeker was dat de aandelen E bv in de toekomst zouden worden verkocht tegen € 1.

Memorie van antwoord Wet implementatie ATAD 2

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet implementatie ATAD 2 naar de Eerste Kamer. Snel gaat in op vragen van de Eerste Kamerleden en de NOB.

Verkoopkosten deelneming deels aftrekbaar

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat van de in verband met de verkoop van de deelneming gemaakte kosten een bedrag van € 11.458 aftrekbaar is. Voor dit bedrag staat vast dat deze kosten niet zouden zijn gemaakt als de managementbuy-out en het bod van D bv zich niet zouden hebben voorgedaan.

Nieuwe goedkeuring voor fiscale beleggingsinstellingen

De Wet spoedreparatie fiscale eenheid blijft buiten aanmerking bij de berekening van de uitdelingsverplichting van een fiscale beleggingsinstelling. Dat heeft de Staatssecretaris van Financiën besloten.

Schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan een ANBI toch vervreemding

Staatssecretaris Snel van Financiën is geen voorstander van de suggestie om bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan een ANBI geen vervreemding in aanmerking te nemen....Hieraan kleven te veel complicaties. Dat antwoordt Snel op vragen vanuit de Eerste Kamer over zijn brief van 28 maart...

Tonnageregeling van toepassing op assurantieprovisie en frequentiekorting

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de tonnageregeling van toepassing is op de beloningen. De werkzaamheden van X bv waar de beloningen op zien, hangen samen met de exploitatie van de schepen.

Voor toepassing tonnageregime moet volle verantwoordelijkheid voor gehele bemanningsbeheer worden gedragen

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv het tonnageregime op haar winst kan toepassen. Voor deze toepassing is niet vereist dat een scheepsmanager het bemannings- en technisch beheer daadwerkelijk helemaal zelf uitvoert.

Reactie Snel op minimumniveau van winstbelasting bij multinationals

Staatssecretaris Snel van Financiën vindt een maatregel die een minimumniveau van belastingheffing bij internationaal opererende bedrijven waarborgt en fungeert als een soort vangnet, een effectieve manier om resterende risico’s op grondslaguitholling en winstverschuiving aan te pakken....Dit soort...

Woningcorporatie kan gunstige regeling voor transitorische rente toepassen

De Hoge Raad oordeelt dat de Belastingdienst is gebonden aan de VSO’s en dat de uitleg van het hof van de VSO’s feitelijk en niet onbegrijpelijk is. Verder is de fout op de openingsbalans terecht aangemerkt als een fout in de zin van de foutenleer.

Correctie bovenmatige deelnemingsrente is te fors bij aanwezigheid uitbreidingsinvesteringen

Hof Den Haag oordeelt dat twee van de drie investeringen inderdaad zijn aan te merken als uitbreidingsinvesteringen. Hiermee moet dan rekening worden gehouden bij het bepalen van de deelnemingsschuld.
Top