vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

Verboden staatssteun aan Nike is nog in onderzoek

Het staat niet vast dat Nike te weinig belasting heeft betaald. Dit antwoordt staatssecretaris Snel van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Azarkan (Denk) over verboden staatssteun aan Nike.

Aandeelhouders genieten uitdeling bij koop commerciële ruimte

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er sprake is van een winstuitdeling. Uit de ingebrachte stuken blijkt dat X bv zich opofferingen heeft getroost bij het tot stand komen van de transactie en daarom voor een speciale prijs de ruimte kon overnemen.

Inspecteur corrigeert terecht afschrijving op panden, geen toepassing foutenleer

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de inspecteur de afschrijving op de panden terecht heeft gecorrigeerd. X bv maakt niet aannemelijk dat de boekwaarde van de panden hoger is dan de WOZ-waarden.

<p>RB wil huidige fiscale eenheidsregime behouden</p>

Ook het RB heeft gereageerd op het keuzedocument ‘nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting’. Het RB is van mening dat het huidige fiscale eenheidsregime behouden moet blijven.

<p>Herinvesteringsvoornemen ondanks latere afsplitsing en verkoop aandelen binnen concern</p>

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat zij een herinvesteringsvoornemen had. Zij heeft dat voornemen namelijk in 2007 kenbaar gemaakt....Verder heeft zij in haar VPB-aangiften 2007 - 2009 een HIR gevormd en in 2010 een vervangende investering gedaan.

<p>’Belastingtruc via Cyprus kost schatkist 4,5 miljoen'</p>

Een onlangs vrijgegeven zaak van de Haagse rechtbank over het gebruik van een Cypriotische Limited om Nederlandse vennootschapsbelasting te ontlopen heeft de aandacht getrokken van de Telegraafredactie....De krant schrijft over een duttende belastinginspecteur en belt twee fiscalisten voor...

Deelnemingsvrijstelling niet van toepassing bij ‘short cum/ex transactie’

Advocaat-generaal Wattel concludeert dat de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is op het door X bv gerealiseerde resultaat. X bv heeft namelijk geen voordeel genoten uit hoofde van een deelneming, maar uit hoofde van een verdienmodel dat geen verband houdt met de bedrijfsresultaten of de

Beslissing op Wob-verzoek inzake deelnemingsvrijstelling

De Minister van Financiën heeft een beslissing genomen op een Wob-verzoek inzake de asymmetrische componenten in de Nederlandse deelnemingsvrijstelling....Het verzoek heeft met name betrekking op de monitoring van de Gedragscodegroep van de 2000-guidelines.

Tussenuitspraak over geheimhouding stukken inzake dividendstripping

De geheimhoudingskamer van Hof Amsterdam oordeelt dat er voldoende gewichtige redenen zijn op grond waarvan openbaarmaking van de geanonimiseerde stukken achterwege moet blijven....Bij wijze van compromis heeft de inspecteur zich op de zitting wel bereid getoond een aantal stukken alsnog...

Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

De gehele fiscale behandeling van (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen is geconcentreerd bij het Team Toezicht houdsters en dienstverleningslichamen van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen/Special Internationaal (kantoor Rotterdam).
Top