vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

Prejudiciële vragen uit Deka-zaak zijn eindelijk beantwoord

De Hoge Raad heeft de vele prejudiciële vragen van Rechtbank Zeeland-West-Brabant in de Deka-zaak beantwoord. Hierbij komt de Hoge Raad onder andere terug op zijn beslissing dat een in het buitenland gevestigd beleggingsfonds reeds niet vergelijkbaar is met een in Nederland gevestigde fbi...

Rente op lening van Luxemburgse moeder niet aftrekbaar

Hof Den Haag oordeelt dat art. 10a Wet VPB 1969 in de weg staat aan de renteaftrek. X bv kan de rente daarom niet in aftrek brengen. Er bestaat uiteindelijk onvoldoende parallellie tussen de aandeelhouderslening en de PEC's, zodat de aandeelhouderslening in feite niet is verschuldigd aan een...

<p>NOB: Beperking van verliesverrekening slecht getimed</p>

In het licht van de huidige COVID-19 crisis heeft de NOB grote moeite met de timing van de voorgestelde aanpassing van de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting. Dit schrijft de NOB in haar commentaar op de eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2021. Veel bedrijven zullen...

<p>Spezial Sondervermögen met een participant is geen open fonds voor gemene rekening</p>

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Spezial Sondervermögen X geen recht heeft op teruggaaf van de ingehouden DB. Zij kan niet worden aangemerkt als opbrengstgerechtigde voor de DB en is ook geen open fonds voor gemene rekening.

Verzekeringsmaatschappij uit VK belegt slechts en heeft geen recht op DB-teruggaaf

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X geen recht heeft op teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. X maakt namelijk niet aannemelijk dat zij vergelijkbaar is met een Nederlands pensioenlichaam.

Geen recht op VPB-vrijstelling voor professionele ondersteuner bij stoppen-met-rokenprogramma

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op toepassing van de VPB-vrijstelling voor zorginstellingen. Zij voldoet namelijk niet aan de winstbestemmingseis.

Nota naar aanleiding van het verslag wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

De temporele voorwaarde uit het wetsvoorstel beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling behoudt nog steeds zijn waarde om ongewenst uitstel van verliesneming te voorkomen, ook na de in de nota van wijziging op het Belastingplan 2021 voorgestelde aanpassing van de verliesverrekening...

Geen pro-ratobenadering volgens A-G voor VPB-vrijstelling

A-G Wattel is van mening dat de winstontwikkeling van de vereniging vijf ondernemingsjaren moet worden gevolgd. Zijn er nog geen vijf ondernemingsjaren, dan geldt de vrijstelling zolang de € 75.000-grens niet wordt overschreden, mits de vijf ondernemingsjaren wel worden volgemaakt.

<p>Timing van verliesverrekeningsbeperking ongelukkig. Heroverweging gewenst!</p>

Per 1 januari 2022 gaat de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting op de schop. Dat heeft het kabinet althans voor ogen. Dennis Post van EY vindt de verliesverrekeningsbeperking zoals voorgesteld begrijpelijk, maar de maatregel komt qua timing op een ongelukkig moment....Gezien de...

Consultatie aanwijzing laagbelastende staten 2021

Het Ministerie van Financiën is een internetconsulatie gestart over de aanwijzing laagbelastende staten 2021. Het gaat om laagbelastende staten en/of staten die niet-coöperatief zijn....Ten opzichte van de voor het kalenderjaar 2020 aangewezen laagbelastende staten worden geen nieuwe staten...
Top