vennootschapsbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Rechtbank volgt onvoldoende onderbouwde correcties niet</p>

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv in 2010 een bedrag van € 20.000 aan zwarte omzet heeft verzwegen. Deze correctie is dan ook terecht. De overige correcties zijn onvoldoende onderbouwd.

Gewijzigd voorstel aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling overgedragen aan staatssecretaris

Het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks, SP en PvdA over aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de VPB, waarover in april 2019 een internetconsulatie is gehouden (V-N 2019/24.6), is op enkele punten gewijzigd....Het kabinet heeft aangekondigd het voorstel over te zullen nemen...

Navorderingsaanslagen wokrestaurant dat omzet afroomt deels terecht

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X bv omzet heeft verzwegen door een afroommodule te gebruiken. Niet aannemelijk is dat de werknemers de afroommodule hebben gebruikt.

Luxemburgse ruling voor Fiat vormt staatssteun

Het Gerecht oordeelt dat de door Luxemburg voor Fiat Chrysler Finance Europe uitgevaardigde tax ruling staatssteun vormt. Volgens het Gerecht worden de prijzen van de binnen de groep verrichte transacties niet onder marktvoorwaarden bepaald.

<p>Compromis over niet-aangegeven omzet horecagelegenheid</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden vermindert de VPB-navorderingsaanslag 2008 naar € 96.180 en de btw-naheffingsaanslag 2008 naar € 32.800. De inspecteur en X bv hebben ter zitting een compromis bereikt over de in aanmerking te nemen winst en omzet.

Apple’s nieuwe MacOS Catalina 10.15 ondersteunt aantal aangiften niet

Doet u via het oude portaal voor ondernemers aangifte loonheffingen (over 2019 of eerder), aangifte vennootschapsbelasting (over 2018 of eerder) of aangifte inkomstenbelasting (over 2014) met de Apple-versies? Met de laatste upgrade van het besturingssysteem naar macOS Catalina 10.15 kan dat niet meer. Dat geldt ook voor de aangifte inkomstenbelasting over 2014 voor particulieren en buitenlandse belastingplichtigen.

Onzakelijk kwijtgescholden rente niet aftrekbaar voor bv

Hof Den Haag oordeelt dat het kwijtschelden van rente op een forse rekeningcourantschuld niet is ingegeven door zakelijke motieven. Hierdoor vormt deze kwijtschelding een uitdeling en kan deze niet ten laste van de winst worden gebracht.

Afwaardering, deels overgenomen, (rente)vorderingen komt niet ten laste van de winst

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de afwaardering van door G bv verstrekte leningen en de door G bv van een groepsvennootschap overgenomen vorderingen op andere groepsvennootschappen ter financiering van de ontwikkeling van vastgoed niet ten laste van haar winst kunnen worden gebracht.

<p>Geen liquidatieverlies omdat opgeofferd bedrag lager is dan liquidatie-uitkering</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er geen liquidatieverlies als bedoeld in art. 13d Wet VPB 1969 aanwezig is. De inspecteur maakt aannemelijk dat het door X bv voor de aandelen E bv opgeofferde bedrag lager is dan de ontvangen liquidatie-uitkering.

Duitse verliezen binnen Noorse groep niet in Nederland verrekenbaar

Hof Amsterdam oordeelt dat de Duitse verliezen van A GmbH in Nederland niet zijn te verrekenen. A GmbH heeft in Duitsland niet alle rechtsmiddelen aangewend om te kunnen vaststellen of sprake is van definitief niet-verrekenbare verliezen.
Top