voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Geen recht op aftrek voorbelasting door verhuur appartementen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van voorbelasting omdat de appartementen vrijgesteld zijn verhuurd.

Gemengde holding kan BTW bij voorgenomen overname volledig aftrekken

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen. Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

Waterschap kan BTW-voorbelasting bij investering in zonnepanelen niet volledig aftrekken

Rechtbank Gelderland oordeelt dat waterschap X niet de volledige voorbelasting ter zake van de investering in zonnepanelen in aftrek kan brengen. De rechtbank acht de stelling van X, dat de opgewekte elektriciteit direct in het openbare elektriciteitsnetwerk wordt gebracht, niet aannemelijk.

Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over aftrekbaarheid voorbelasting bij minen van bitcoins

Rechtbank Den Haag besluit om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over de BTW-aftrek bij mining-activiteiten. De rechtbank overweegt daarbij dat een bewijsprobleem ontstaat omdat het niet redelijkerwijs mogelijk is om de precieze afnemers van de diensten te lokaliseren.

Ondanks weggooien administratie worden BTW-naheffingsaanslagen toch verminderd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de BTW-naheffing terecht is, omdat X niet de bedragen van de voorbelasting als zodanig, maar fictieve kosten in aftrek brengt....Het hof vermindert de aanslagen wel, omdat de inspecteur het vertrouwen wekte dat de berekeningen van X gevolgd zouden worden. De Hoge...

BTW-voorbelasting bij verkoop grondpercelen door landbouwer aan provincie niet aftrekbaar

Hof Den Haag oordeelt dat het motiveringsbeginsel niet is geschonden. X is er op gewezen dat de BTW niet aftrekbaar is en dat de BTW zal worden nageheven.

BTW op instandhoudingskosten bij leegstaand kantoorpand aftrekbaar

De Hoge Raad oordeelt dat X bv recht heeft op aftrek van voorbelasting ter zake van de instandhoudingskosten gedurende de periode van leegstand. Op voorhand kan in redelijkheid niet worden uitgesloten dat, nadat een huurder is gevonden, gekozen zal worden voor belaste verhuur.

<p>Roemenië handelt in strijd met EU-recht door BTW-aftrek te weigeren bij vage vermoedens</p>

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Roemenië in strijd met het EU-recht handelt door op basis van eenvoudige niet-onderbouwde vermoedens het recht op aftrek van BTW-voorbelasting te weigeren....Roemenië handelt daarbij in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Gemengde holding kan BTW bij voorgenomen overname volgens A-G HvJ EU volledig aftrekken

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen....Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

BTW op aanschafkosten zonnepanelen volledig aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het gehele bedrag aan voorbelasting van € 6982 voor aftrek in aanmerking komt, omdat uit het nader feitelijk onderzoek van de inspecteur blijkt dat belanghebbende de zonnepanelen volledig gebruikt voor BTW-belaste activiteiten.
Top