voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Weigering btw-aftrek bij ten onrechte niet toegepaste btw-verlegging niet in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Hongarije aftrek van de btw-voorbelasting weigert wanneer ten onrechte de verleggingsregeling niet is toegepast....Dat geen sprake is van fraude is hierbij niet van belang.

Btw-voorbelasting op verkochte multifunctionele accommodatie is aftrekbaar

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er sprake is van een rechtstreeks verband tussen de levering van de multifunctionele accomodatie en de tegenprestatie. Aangezien sprake is van een levering onder bezwarende titel, en een economische activiteit, is de voorbelasting aftrekbaar.

Geen aftrek van voorbelasting bij schijnlevering van auto’s

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt na de tweede verwijzing door de Hoge Raad dat X2 bv op geen enkel moment de macht had om als eigenaar over de auto’s te beschikken....Zo liep zij geen debiteurenrisico, werden de auto's bij een ander bedrijf gestald en vielen zij onder de verzekering van dat bedrijf.

<p>Faillissement van afnemer is geen beletsel voor aftrek van voorbelasting</p>

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de werkzaamheden in het kader van de bouw van de woning in opdracht van de heer A c.q. zijn curator, evenals...de bouwactiviteiten van mevrouw X voor andere opdrachtgevers, kwalificeren als economische activiteiten waarvoor in...

<p>Exploitant e-wallet heeft recht op aftrek voorbelasting</p>

Rechtbank Noord-Holland beslist dat de exploitant van een e-wallet recht heeft op aftrek van voorbelasting. De diensten van de exploitant vallen niet onder de vrijstelling voor financiële diensten.

Btw-voorbelasting op ‘spookfacturen’ uitzendbureau niet aftrekbaar

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat er sprake is van ‘spookfacturen’, en dat X bv de voorbelasting niet in aftrek kan brengen. Volgens de rechtbank maakt X bv niet aannemelijk dat er tegenover de betalingen diensten staan die aan haar zijn geleverd.

<p>Door verkoop percelen grond met btw is voorbelasting volledig aftrekbaar</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X het recht heeft om in het jaar van ingebruikneming de bij de aanschaf van de percelen aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek te brengen....Aangezien X de percelen met btw heeft verkocht, is de voorbelasting volledig aftrekbaar.

<p>Door verkoop percelen grond met btw is voorbelasting volledig aftrekbaar</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X het recht heeft om in het jaar van ingebruikneming de bij de aanschaf van de percelen aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek te brengen....Aangezien X de percelen met btw heeft verkocht, is de voorbelasting volledig aftrekbaar.

<p>Zonder facturen geen aftrek voorbelasting</p>

Hof 's-Hertogenbosch is het met de rechtbank eens dat X bv geen recht heeft op aftrek van voorbelasting voor zover de uitgaven niet zijn gedekt door facturen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel

Geeft u uw personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? En moet u uw btw-aangifte corrigeren omdat u boven de € 227 kostenvoordeel per werknemer per jaar uitkomt? Dan geldt bij de correctie van uw btw-aangifte ook een percentage van 9%.
Top