voorbelasting

now browsing by tag

 
 

<p>Zonder facturen geen aftrek voorbelasting</p>

Hof 's-Hertogenbosch is het met de rechtbank eens dat X bv geen recht heeft op aftrek van voorbelasting voor zover de uitgaven niet zijn gedekt door facturen. De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (art....81 Wet RO).

Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel

Geeft u uw personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? En moet u uw btw-aangifte corrigeren omdat u boven de € 227 kostenvoordeel per werknemer per jaar uitkomt? Dan geldt bij de correctie van uw btw-aangifte ook een percentage van 9%.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.

Italië mag volgens A-G bij schijnhandelingen belastingschuld vaststellen en aftrek voorbelasting weigeren

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het niet in strijd met het EU-recht is dat Italië bij schijnhandelingen een belastingschuld vaststelt, omdat er een factuur is uitgereikt, en tegelijkertijd aftrek van de voorbelasting weigert.
Top