voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat F bv geen btw-belaste activiteiten verricht zodat zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Aan haar stellingen over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de grond is verkocht met het doel hierop een golfterrein te realiseren, zodat geen sprake is van een bouwterrein. Aan de stellingen van X bv over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.

Verkoopopbrengsten zijn van invloed op aftrek voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de activiteiten van D bv en de andere gelieerde bv's een onlosmakelijk geheel zijn zodat geen sprake is van slechts incidentele verkopen....De groep bv's heeft namelijk steeds dezelfde bestuurders. De verkopen behoren tot haar normale bedrijfsactiviteiten.

Verkoopopbrengsten zijn van invloed op aftrek voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de activiteiten van E bv en de andere gelieerde bv's een onlosmakelijk geheel zijn zodat geen sprake is van slechts incidentele verkopen....De groep bv's heeft namelijk steeds dezelfde bestuurders. De verkopen behoren tot haar normale bedrijfsactiviteiten.

Zorg geen deel van diensten hospice, recht op aftrek voorbelasting

Hof Den Haag stelt vast dat X als hospice slechts kortdurend onroerend goed verhuurt. De zorg staat los van deze dienst. X heeft recht op teruggaaf van voorbelasting.

Adviseur die zonnepanelen op nieuwe woning plaatst kan BTW op woning niet aftrekken

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de BTW-voorbelasting die op de woning drukt. Tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband.

Bij plaatsing zonnepanelen op nieuwe woning is BTW op woning niet aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de BTW-voorbelasting die op de woning drukt. Tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband.

Prematuur beroep alleen succesvol wegens overschrijding redelijke termijn

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het beroep dat wordt ingesteld op dezelfde dag als de ingebrekestelling wegens niet doen van uitspraak op bezwaar prematuur is....Eiser heeft geen recht op aftrek voor niet-onderbouwde voorbelasting, maar krijgt wel boetevermindering en schadevergoeding wegens...

Overgangstermijn bij einde afspraak over kasrondje bij btw-constructie hoeft niet te worden verlengd

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. X heeft namelijk van de basisscholen per saldo geen vergoeding ontvangen voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties voor het bewegingsonderwijs....De overgangstermijn bij het vervallen van de afspraak...

Gestolen administratie levert geen overmacht op in kader van naheffing BTW

Rechtbank Den Haag handhaaft de aan X opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting waarmee de door hem afgetrokken voorbelasting wordt gecorrigeerd. X bewijst niet dat en in hoeverre recht bestaat op aftrek van voorbelasting.
Top