voorbelasting

now browsing by tag

 
 

BTW-vooraftrek terecht gecorrigeerd omdat belaste verhuur niet aannemelijk wordt gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat recht bestaat op aftrek van voorbelasting in verband met belaste verhuur. Het bewijsaanbod dat X bv ter zitting doet in verband met een drie weken voor de zitting gevonden doos waarin mogelijk verhuurfacturen met BTW en de

Bij vermoeden van fraude mag volgens A-G HvJ EU niet hele BTW-teruggaaf worden beperkt

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat het in strijd met het EU-recht is dat Tsjechië weigert om een deel van de BTW terug te geven. Lidstaten mogen de aftrek van voorbelasting niet in zijn geheel beperken wanneer slechts een gedeelte ervan wordt betwist terwijl over het andere gedeelte geen

Teruggevraagde voorbelasting terecht nageheven bij ontbreken economische activiteiten

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur de teruggevraagde voorbelasting bij de maatschap en B terecht heeft nageheven. In de jaren 2007 - 2011 zijn namelijk geen economische activiteiten meer verricht omdat de onroerende zaken toen al waren verkocht.

<p>Betalingen via zakelijke bankrekening zijn onvoldoende bewijs voor aftrek voorbelasting</p>

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de aftrekbare voorbelasting juist door de inspecteur is berekend. De heer X heeft namelijk verzuimd de betreffende kassabonnetjes te overleggen, zodat niet kan worden vastgesteld of deze wel betrekking hebben op zakelijke uitgaven.

<p>Btw niet aftrekbaar bij witwaspraktijken en valse facturen</p>

Rechtbank Den Haag is het met de inspecteur eens dat X bv geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. De leveranciers hebben allen afzonderlijk namelijk verklaard dat zij nooit leveringen aan X bv hebben verricht.

<p>Btw niet aftrekbaar omdat aan facturen geen prestaties ten grondslag liggen</p>

Rechtbank Den Haag is het met de inspecteur eens dat X bv geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting. De leveranciers hebben allen afzonderlijk namelijk verklaard dat zij nooit leveringen aan X bv hebben verricht.

Btw-voorbelasting ten onrechte afgetrokken omdat dga afnemer is van prestatie

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat uit de facturen niet het bewijsvermoeden voortvloeit dat Q bv is aan te merken als de afnemer van de prestaties....Dat de facturen allemaal op haar naam staan doet daar niet aan af.

Forfaitaire teruggaaf omzetbelasting voor geïntegreerde zonnepanelen

Hof 's-Hertogenbosch beslist dat X met betrekking tot de geïntegreerde zonnepanelen geen recht heeft op een hogere aftrek van voorbelasting dan de verleende forfaitaire teruggaaf.

<p>Naheffing van ten onrechte teruggevraagde voorbelasting gehandhaafd</p>

Hof ’s-Hertogenbosch beslist dat de naheffingsaanslagen omzetbelasting terecht zijn opgelegd omdat fictieve bedragen aan voorbelasting in aftrek zijn gebracht. De...Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie niet-ontvankelijk omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen...

Aftrekbare voorbelasting van stichting volgens ‘pre pro rata’ methode

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de btw die betrekking heeft op de niet-economische activiteiten niet voor vooraftrek in aanmerking komt. De aftrekbare voorbelasting is door de inspecteur terecht vastgesteld volgens de 'pre pro rata' methode op basis van de omzetverhoudingen.
Top