voorbelasting

now browsing by tag

 
 

Geen recht op aftrek voorbelasting volgens A-G voor partij gestolen nikkel

Advocaat-generaal Ettema stelt vast dat de btw-heffing verplicht is verlegd naar de persoon voor wie de nikkel is bestemd. X bv is dan ten onrechte uitgenodigd om de btw te voldoen, en heeft geen recht op aftrek van de btw.

Voor boete is niet van belang dat afnemer de btw-voorbelasting niet heeft afgetrokken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de boeten terecht zijn opgelegd. Dat de btw niet is afgedragen omdat de in rekening gebrachte btw niet in aftrek is gebracht, is niet van belang.

Betalen deel facturen van invloed op moment terugbetalen aftrek voorbelasting

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat pas eind 2014 aannemelijk is dat facturen niet meer betaald worden. Dat beherend vennoot facturen betaalde is niet relevant.

Levering schoolgebouw aan corporatie geen belaste prestatie voor de btw

Hof Den Haag beslist dat de levering van een schoolgebouw door de gemeente aan een corporatie geen belaste prestatie voor de omzetbelasting is. De gemeente heeft geen recht op aftrek van de aan haar ter zake van de bouw van de school ​in rekening gebrachte voorbelasting.

Frauderende autohandelaar heeft geen recht op btw-aftrek voor gefingeerde ICL’s

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat er ter zake van 40 auto’s die X bij A BVBA heeft ingekocht, sprake is van btw-fraude. Nu X ook wist dat de door hem verkochte auto’s geen marge-auto’s waren, heeft hij voor deze auto’s geen recht op aftrek van de voorbelasting.

Aftrek voorbelasting bij verhuur zolder van eigen woning

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X recht heeft op aftrek van de voorbelasting. Dat de woning op 18 maart 2016 is opgeleverd, en de verhuur van de zolder pas op 1 juli 2016 is ingegaan, is daarbij niet van belang.

Btw-voorbelasting op verbouwingskosten van gedateerd woonhuis naar luxe villa niet aftrekbaar

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv de btw-voorbelasting op de verbouwingskosten niet in aftrek kan brengen. Uit een FIOD-rapport blijkt namelijk dat de uitgevoerde werkzaamheden geen zakelijk karakter hebben, maar zagen op de verbouwing van het woonhuis van A.

<p>Btw-naheffingsaanslag terecht als aftrek voorbelasting niet wordt onderbouwd</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de btw-naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. X heeft namelijk geen enkel gegeven of stuk overgelegd waaruit blijkt dat aan haar voorbelasting in rekening is gebracht die voor aftrek in aanmerking komt.

Beleggersvereniging krijgt 40% aftrek voorbelasting inzake collectieve juridische acties

Hof Amsterdam oordeelt na verwijzing door de Hoge Raad dat de voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 1, zijnde het opstarten en voeren van civiele procedures tegen de betreffende bedrijven, niet voor aftrek in aanmerking komt....De voorbelasting op kosten die samenhangen met fase 2...

Geen btw-teruggaaf voor bij hospice betrokken stichting die vastgoed in eigendom heeft

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de btw-voorbelasting. X maakt niet aannemelijk dat zij prestaties onder bezwarende titel verricht.
Top