voorbelasting

now browsing by tag

 
 

BTW op instandhoudingskosten bij leegstaand kantoorpand aftrekbaar

De Hoge Raad oordeelt dat X bv recht heeft op aftrek van voorbelasting ter zake van de instandhoudingskosten gedurende de periode van leegstand. Op voorhand kan in redelijkheid niet worden uitgesloten dat, nadat een huurder is gevonden, gekozen zal worden voor belaste verhuur.

<p>Roemenië handelt in strijd met EU-recht door BTW-aftrek te weigeren bij vage vermoedens</p>

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat Roemenië in strijd met het EU-recht handelt door op basis van eenvoudige niet-onderbouwde vermoedens het recht op aftrek van BTW-voorbelasting te weigeren....Roemenië handelt daarbij in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Gemengde holding kan BTW bij voorgenomen overname volgens A-G HvJ EU volledig aftrekken

Advocaat-generaal Kokott concludeert dat Sonaecom de BTW-voorbelasting op de kosten die zij maakt voor de verwerving van een deelneming waaraan zij belastbare diensten wil leveren volledig in aftrek kan brengen....Niet van belang is dat die verwerving uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

BTW op aanschafkosten zonnepanelen volledig aftrekbaar

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat het gehele bedrag aan voorbelasting van € 6982 voor aftrek in aanmerking komt, omdat uit het nader feitelijk onderzoek van de inspecteur blijkt dat belanghebbende de zonnepanelen volledig gebruikt voor BTW-belaste activiteiten.

Hongarije berekent te vergoeden rente op niet betaalde aftrekbare BTW-voorbelasting in strijd met EU-recht

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat de wijze waarop Hongarije de te vergoeden rente op te laat terugbetaalde BTW-voorbelasting berekent in strijd is met de beginselen van doeltreffendheid en fiscale neutraliteit.

Btw-voorbelasting op verkochte multifunctionele accommodatie is aftrekbaar

Hof Den Haag oordeelt dat X de over het tweede kwartaal van 2014 in rekening gebrachte BTW in aftrek mag brengen. De betaling van de koopprijs en de levering van het gebouw hebben daadwerkelijk plaatsgevonden en vormen economische prestaties die bij voortduring tegenover elkaar staan.

Bij plaatsing zonnepanelen op nieuwe woning is BTW op woning niet aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek van de BTW-voorbelasting die op de woning drukt. Tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de bouw van de woning ontbreekt namelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband.

<p>Btw-naheffingsaanslag terecht als aftrek voorbelasting niet wordt onderbouwd</p>

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur de btw-naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. X heeft namelijk geen enkel gegeven of stuk overgelegd waaruit blijkt dat aan haar voorbelasting in rekening is gebracht die voor aftrek in aanmerking komt....De Hoge Raad oordeelt dat de middelen of...

Gedeeltelijk recht op aftrek voorbelasting door gedeeld gebruik parkeerplaats en tuin

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X, door gedeeld gebruik, gedeeltelijk recht heeft op aftrek van voorbelasting die ziet op het aanleggen van de parkeerplaats en de tuin.

Zonder belaste omzet geen aftrek van voorbelasting

Rechtbank Gelderland oordeelt dat F bv geen btw-belaste activiteiten verricht zodat zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Aan haar stellingen over de pro rata berekening wordt niet toegekomen, omdat geen sprake is van gemengd gebruik.
Top